Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Proceduri

 • PO-017 Procedură operațională UPU 017: Întocmirea planului de intervenție în vederea soluționării cazurilor sociale
 • PO-ANATPAT-9 Procedură operațională pentru scutirea de necropsie
 • PO-IT-001 Procedura operațională privind accesul personalului la sistemul informatic al spitalului
 • PO-IT-002 Procedura operațională privind accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale pacienților
 • PO-MED-007 Procedură operațională privind accesul și utilizarea datelor pacienților
 • PO-MED-017 Procedură operațională privind regulile de completare ale FOCG și FSZ
 • PO-MED-013 Procedură operațională privind gestionarea FOCG – instrucțiuni de completare
 • PO-MED-028 Procedură operațională privind completarea documentelor medicale
 • PO-MED-033 Procedură operațională privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizări
 • PO-SMCSM-01 Procedură operațională privind metodologia de verificare a îndeplinirii standardelor de acreditare / planului de conformare
 • PO-SMCSM-03 Procedură operațională privind analiza satisfacției pacienților
 • PO-UPU-009 Protocol transferul pacientului critic
 • PS-DRG 001.01 Procedură de sistem: Depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG
 • PS-SCJUT-01 Procedură de sistem: Inițierea, elaborarea, modificarea și scoaterea din uz a procedurior formalizate pe activități
 • PS-SCJUT-02 Procedură de sistem: Managementul riscului
 • PS-SMCSM-01 Procedură de sistem privind Raportarea Evenimentelor Adverse
 • PS-UTS-01 Procedură de sistem privind cererea și/sau returnarea de sânge și produse sanguine labile către UTS
 • PS-UTS-02 Procedură de sistem privind transfuzia de sânge – etape și atribuții
 • PS-UTS-03 Procedură de sistem: Monitorizarea și raportarea incidentelor și reacțiilor adverse la pacientul transfuzat
 • PS-UTS-04 Procedură de sistem privind recoltarea probelor de sânge în vederea testelor pretransfuzionale

Proceduri propuse spre aprobare – documente în lucru

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern)

LEGISLAŢIE

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →