Proceduri

 • PO-017 Procedură operațională UPU 017: Întocmirea planului de intervenție în vederea soluționării cazurilor sociale
 • PO-ANATPAT-9 Procedură operațională pentru scutirea de necropsie
 • PO-IT-001 Procedura operațională privind accesul personalului la sistemul informatic al spitalului
 • PO-IT-002 Procedura operațională privind accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale pacienților
 • PO-MED-007 Procedură operațională privind accesul și utilizarea datelor pacienților
 • PO-MED-017 Procedură operațională privind regulile de completare ale FOCG și FSZ
 • PO-MED-013 Procedură operațională privind gestionarea FOCG – instrucțiuni de completare
 • PO-MED-028 Procedură operațională privind completarea documentelor medicale
 • PO-MED-033 Procedură operațională privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizări
 • PO-UPU-009 Protocol transferul pacientului critic
 • PS-DRG 001.01 Procedură de sistem: Depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG
 • PS-SCJUT-01 Procedură de sistem: Inițierea, elaborarea, modificarea și scoaterea din uz a procedurior formalizate pe activități
 • PS-SCJUT-02 Procedură de sistem: Managementul riscului
 • PS-SMCSM-01 Procedură de sistem privind Raportarea Evenimentelor Adverse
 • PS-UTS-01 Procedură de sistem privind cererea și/sau returnarea de sânge și produse sanguine labile către UTS
 • PS-UTS-02 Procedură de sistem privind transfuzia de sânge – etape și atribuții
 • PS-UTS-03 Procedură de sistem: Monitorizarea și raportarea incidentelor și reacțiilor adverse la pacientul transfuzat
 • PS-UTS-04 Procedură de sistem privind recoltarea probelor de sânge în vederea testelor pretransfuzionale

Proceduri propuse spre aprobare – documente în lucru