Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Aplicația Apel 112 - Serviciu localizare apeluri
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți

Vă rugăm să transmiteți toate actele de mai jos în format electronic (scanate) la adresa de email rezidenti2021@hosptm.ro

Perioada de preluare dosare este de 07.12.2020-15.12.2020

Rugăm să se completeze documentele atașate (declarații tip), iar apoi sa fie trimise de asemenea scanate pe mail.

A se consulta fișierele atașate care conțin analizele necesare pe specialități.

 • Analize medicale – Programări la Medicina Muncii la Dna Dr. Vișan Doina, telefon: 0744428441
 • Declarații de completat
 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achiziționa de la sediul spitalului
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)„
 • Copii certificat naştere copii (dacă este cazul)
 • Copie diplomă licență/Adeverință
 • Cazier judiciar
 • C.V.
 • Extras cont banca
 • Copie Carnet de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă anterior (dacă este cazul)
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Dosar plic

În perioada 15.12.2020-23.12.2020 se va elibera de către DSP Ordinul de confirmare în specialitate și repartiția către unitatea angajatoare, care vor fi trimise ulterior scanate pe mail.