Selectează o Pagină

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți

 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achiziționa de la sediul spitalului
 • Analize și investigații de bază pentru angajare – medici rezidenți
 • Ordin de confirmare în specialitate și repartiția către unitatea angajatoare eliberată de D.S.P.
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii certificat naştere copii (dacă este cazul)
 • Copie diplomă licență/Adeverință
 • Cazier judiciar
 • C.V.
 • Extras cont banca
 • Copie Carnet de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă anterior (dacă este cazul)
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Dosar plic