Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți

 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achiziționa de la sediul spitalului
 • Analize și investigații de bază pentru angajare – medici rezidenți
 • Ordin de confirmare în specialitate și repartiția către unitatea angajatoare eliberată de D.S.P.
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii certificat naştere copii (dacă este cazul)
 • Copie diplomă licență/Adeverință
 • Cazier judiciar
 • C.V.
 • Extras cont banca
 • Copie Carnet de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă anterior (dacă este cazul)
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Dosar plic

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →