Selectează o Pagină

Acte necesare la internare

1. Copie:

  • carte identitate
  • buletin de identitate
  • certificat de naştere pentru copii sub 15 ani
  • permis de conducere
  • paşaport

2. Bilet de internare din policlinică

3. Adeverința de asigurat 

Se va interoga statutul de asigurat de pe site-ul casei de asigurări de sănătate, sistemul informatic unic național, conform ord. 581, art.11, lit. 11-12.

!!! Pentru evitarea disfuncționalității activității din biroul internări vă rugăm să nu vă prezentaţi acestui birou înainte de ora menţionată pe biletul de internare.