Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Serviciul Aprovizionare

PERSONAL

1. PETRE ION – SEF SERVICIU
2. BADEA CRISTINA – SEF BIROU CONTRACTE
3. MARIN LUMINITA – REFERENT
4. PAIUSAN OANA – REFERENT
5. COSOSCHI ALINA – REFERENT
6. DRAGANESCU OCTAVIAN – ECONOMIST
7. MOCANU GABRIELA – REFERENT
8. PALOS CRISTINA – REFERENT
9. MARCONESCU VASILE – MERCIOLOG
10. MARCONESCU VIORICA – MAGAZIONER
11. MITRAN FELICIA – MAGAZIONER
12. FLOREA ELENA – MAGAZIONER
13. ZVORISTEANU NICOLAE – MAGAZIONER

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →