Selectează o Pagină

Comitet Director

 • MANAGER
  Asist. Univ. Dr. Raul Pătrașcu
 • DIRECTOR MEDICAL
  Ș.L. Nodiți Gheorghe
 • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
  Ec. Daniela Vasi
 • DIRECTOR DE INGRIJIRI
  Asist. Med. Pr. Licențiat Rodica Mindăianu
 • ȘEF SERVICIU SPIAAM
  Dr. Roșca Adriana

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Membri:

 • d-nul prof. dr. Ionac Mihai – reprezentant Ministerul Sănătății
 • d-nul conf. dr. Cumpănaș Alin-Adrian – reprezentant Ministerul Sănătății
 • d-na prof. univ. dr. Dema Alis Liliana Carmen – reprezentant Ministerul Sănătății
 • d-na conf. univ. Stoian Dana – reprezentant Consiliul Județean Timiș
 • dl. prof. univ. dr. Schiller Adalbert — reprezentant Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
 • dl. prof. univ. dr. Duță Ciprian — reprezentant Colegiul Medicilor Timiș cu statut de invitat
 • dl. Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR cu statut de invitat
 • d-na Roth Veronica – reprezentant Sindicat Federația Sanitas cu statut de invitat
 • dl. dr. Țăranu Georgel – reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitară Cluj cu statut de invitat
 • d-na dr. Crișan Simona- reprezentant Camera Medicilor din județul Timiș (sindicatul medicilor) cu statut de invitat

Membri supleanți:

 • d-na dr. Arion Melania – reprezentant Direcția de Sănătate Publică Timiș
 • dl. dr. Sanmarghitan Adrian – reprezentant Direcția de Sănătate Publică Timiș
 • d-na ec. Gugu Carmen Simona – reprezentant Direcția de Sănătate Publică Timiș
 • d-na dr. Rus Georgeta Aurelia – reprezentant Consiliul Județean Timiș
 • dl. conf. dr. Bedreag Ovidiu – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
 • dl. conf dr. Munteanu Mircea – reprezentant Colegiul Medicilor Timiș cu statut de invitat
 • d-na Borbely Anișoara – reprezentant OAMGMAMR cu statut de invitat
 • d-na Deac Manuela – reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitară Cluj cu statut de invitat

SERVICII FUNCȚIONALE

 • ȘEF SERVICIU R.U.N.O.S.
  Ec. Mihaela Pepici, Șef Serviciu Resurse Umane
 • ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
  Ing. Cornel Husac
 • ȘEF BIROU APROVIZIONARE, TRANSPORT
 • ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
  Ing. Muntean Cosmin Sergiu
 • ȘEF SERVICIU TEHNIC
  Ing. Mircea Gavril Cojocariu
 • ȘEF SERVICIU DE EVALUARE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ
  Ec. Popovici Marioara
 • ȘEF SERVICIU INFORMATICĂ
  Dr. ing. Mariana Moga
 • COMPARTIMENT JURIDIC
  – Cons. juridic Lioara Bartulov
  – Cons. juridic Csorgo Loredana
  – Cons. juridic Mihaela Monica Filip Pîrvu
 • SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
  Medic șef serviciu Dr. Adriana Roșca
 • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
  Ec. Simona Lăutaru