Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Comitet Director

 • MANAGER
  Prof. Dr. Marius Craina

  • DIRECTOR MEDICAL
   Ș.L. Dr. Daniela Radu
  • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
   Ec. Sturza Mariana
  • DIRECTOR DE INGRIJIRI
   Asist.pr. Doina Ungor
  • COORDONATOR CPCIN 
   Dr. Roșca Adriana
 • CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
  • Dr. Doichita Liliana – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Ec. Ciubotaru Maria – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Dr. Dumitru Viorica – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Dr. Negoescu Dan – reprezentant Consiliul Judeţean Timiş
  • Conf. Univ. Dr. Schiller Adalbert – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara
  • Prof. Univ. Dr. Lazăr Octavian Fulger – reprezentant Colegiul Medicilor Timiş – cu statut de invitat
  • Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR Timiş – cu statut de invitat
 • SERVICII FUNCTIONALE
  • SEF SERVICIU R.U.N.O.S.
   Ec. Mihaela Bulica
  • SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
   SIng. Vasile Dragomir
  • SEF SERVICIU APROVIZIONARE
   Ing. Petre Ion
  • SEF SERVICIU TEHNIC
   Ing. Mircea Gavril Cojocariu
  • SEF STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA
   Ec. Popovici Marioara
  • SEF SERVICIU INFORMATICA
   Dr. ing. Mariana Moga
  • COMPARTIMENT JURIDIC
   Cons. juridic Lioara Bartulov
   Cons. juridic Lera Diana
   Cons. juridic Csorgo Loredana
  • COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR NOZOCOMIALE
   Medic primar Dr. Adriana Roşca
  • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
   Ec. Simona Lăutaru

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →