Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Comitet Director

 • MANAGER
  Prof. Dr. Marius Craina

  • DIRECTOR MEDICAL
   Ș.L. Dr. Daniela Radu
  • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
   Ec. Sturza Mariana
  • DIRECTOR DE INGRIJIRI
   Asist.pr. Doina Ungor
  • COORDONATOR CPCIN 
   Dr. Roșca Adriana
 • CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
  • Dr. Doichita Liliana – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Ec. Ciubotaru Maria – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Dr. Dumitru Viorica – reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş
  • Dr. Negoescu Dan – reprezentant Consiliul Judeţean Timiş
  • Conf. Univ. Dr. Schiller Adalbert – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara
  • Prof. Univ. Dr. Lazăr Octavian Fulger – reprezentant Colegiul Medicilor Timiş – cu statut de invitat
  • Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR Timiş – cu statut de invitat
 • SERVICII FUNCTIONALE
  • SEF SERVICIU R.U.N.O.S.
   Ec. Mihaela Bulica
  • SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
   SIng. Vasile Dragomir
  • SEF SERVICIU APROVIZIONARE
   Ing. Petre Ion
  • SEF SERVICIU TEHNIC
   Ing. Mircea Gavril Cojocariu
  • SEF STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA
   Ec. Popovici Marioara
  • SEF SERVICIU INFORMATICA
   Dr. ing. Mariana Moga
  • COMPARTIMENT JURIDIC
   Cons. juridic Lioara Bartulov
   Cons. juridic Lera Diana
   Cons. juridic Csorgo Loredana
  • COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR NOZOCOMIALE
   Medic primar Dr. Adriana Roşca
  • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
   Ec. Simona Lăutaru

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →