Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Ambulator de specialitate – Spital Judetean

Spitalul Judetean

 • Cabinet cardiologie
 • Cabinete chirurgie
 • Cabinet chirurgie Plasticã
 • Cabinet chirurgie 3
 • Cabinet dermato-venerologie
 • Cabinet endocrinologie
 • Cabinet obstericã-ginecologie
 • Cabinet medicinã internã
 • Cabinet nefrologie
 • Cabinet neurochirurgie
 • Cabinet neurologie
 • Cabinet gastroenterologie
 • Cabinet oftalmologie
 • Cabinet orl
 • Cabinet ortopedie si traumatologie
 • Cabinet planificare familialã
 • Cabinet psihiatrie
 • Cabinet reumatologie
 • Cabinet urologie
 • Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
 • Cabinet echografie
 • Compartiment radiologie si imagisticã medicalã
 • Compartiment evaluare si statisticã medicalã
 • Laborator de sãnãtate mintalã
 • Cabinet alergologie si imunologie
 • Cabinet stomatologie de urgentã/chirurgie maxilo-facialã
 • Sala de tratamente
In Ambulatorul de Specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta se efectueaza urmatoarele servicii medicale:
 • consultatii de medicina interna
 • consultatii de psihiatrie + psihologie
 • consultatii de neurologie
 • consultatii de cardiologie
 • consultatii de alergologie + teste alergologice
 • consultatii de nefrologie
 • consultatii de endocrinologie
 • consultatii de gastroenterologie
 • consultatii de dermato-venerologie
 • consultatii de oftalmologie
 • consultatii de chirurgie generala (chirurgie plastica si reparatorie)
 • consultatii de neurochirurgie
 • consultatii de chirurgie maxilo-faciala
 • consultatii de ginecologie
 • consultatii de urologie
 • analize de laborator – la cele mai mici preturi
 • radiografii si mamografii – la cele mai mici preturi
 • servicii de inalta performanta – RMN, tomografii, osteodensitometrie DXA – cu taxa si ultrasonica – fara taxa
 • ecografii ( abdominala si de organ ) la centru de formare in ultrasonografie – la cele mai mici preturi.
 • tratamente injectabile
 • servicii de explorari functionale (EKG, EMG, EEG)
Intocmim si eliberam urmatoarele tipuri de documente medicale:
 • certificate medicale tip pentru toate tipurile de categorii pentru conducatorii de autovehicule
 • certificate tip M.S la cerere
 • certificate prenuptiale
 • certificate port arma
Alte servicii:
 • investigatii si consulturi pentru controale periodice, medicina muncii
 • scintigrafii de organ (tiroida, rinichi, os, ficat)

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →