Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Serviciul de urgență 112
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Legislatie programe sanatate

  • HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
  • ORDIN nr. 185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016
  • Anexa VII-PNS – Normele de aplicare şi defalcarea lunară trimestrială a sumelor alocate derulării programelor/subprogramelor pe 2015
  • Ordinul 570 din 2007 pentru aprobarea normelor privind implementarea si finantarea programelor nationale de sanatate pe anul 2007
  • Norme privind implementarea si finantarea programelor nationale de sanatate in anul 2007