Selectează o Pagină

Serviciul Tehnic

Planificarea serviciului de permanență la Serviciul Tehnic


PROFILUL ACTIVITATII

 • evidenta si raspunderea privind starea tehnica a tuturor cladirilor institutiei cu toate instalatiile, utilajele si terenul aferent;
 • intocmirea documentatiilor privind: planul anual de achizitii, propunerile de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, de reparatii, intretinere si asigurare materiala si energetica, necesarul de materiale de resortul serviciului tehnic,actele pentru declasare, casare si scadere a bunurilor materiale, antemasuratorile si caietele de sarcini, notele de consum utilitati pentru spatiile inchiriate de catre spital catre terti;
 • atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operatiilor si documentelor din serviciul tehnic care se prezinta pentru control financiar preventiv propriu;
 • participarea nemijlocita la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari in care este implicat serviciul tehnic;
 • participarea la activitatea de protectie a muncii, de supraveghere tehnica a instalatiilor sub presiune si de ridicat, utilajelor consumatoare de resurse si a aparatelor de masurare din dotare;
 • evidenta consumului de energie electrica, termica, apa calda menajera, apa rece, canal, gaze naturale;
 • urmarirea lucrarilor de reparatii capitale si investitii executate in cadrul spitalului, controlarea activitatii dirigintelui de santier, organizarea si participarea la activitatea de receptionare a tuturor lucrarilor executate;
 • coordonarea intregii activitati a muncitorilor calificati din cadrul serviciului tehnic;
 • raspunderea pentru intreaga activitate de reparatii curente si de intretinere;
 • asigurarea materialelor necesare pentru executarea lucrarilor de intretinere aprovizionate prin grija spitalului, evidenta acestora, repartizarea pe muncitori si raspunderea pentru folosirea legala si eficienta a acestora;
 • intocmirea necesarului de materiale pentru reparatii;
 • executarea verificarilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalatiile si recipientii sub presiune din dotarea institutiei;
 • verificarea si controlarea bunei functionari a utilajelor si instalatiilor din centrala termica, statia de oxigen, statia de hidrofoare, statia de aer comprimat si altele;
 • intocmirea de propuneri si participarea la intocmirea necesarului anual de lucrari de intretinere si reparatii curente, atat la cladiri, cat si la instalatiile si utilajele din dotarea spitalului;
 • raspunderea prompta la toate solicitarile adresate de personalul medical sau auxiliar;
 • exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice din dotarea spitalului;
 • stabilirea graficului de intretinere si reparatii a utilajelor si aparaturii electrice din dotarea spitalului;
 • verificarea periodica a starii tehnice a grupului electrogen si a statiei de baterii;
 • gestionarea materialelor electrice si verificarea periodica a modului de intretinere a instalatiilor electrice de catre personalul medical si auxiliar;
 • supravegherea tuturor tablourilor generale si electrice, din toate locatiile;
 • cunoasterea, respectarea si verificarea aplicarii procedurii de reparatii si de ardere a deseurilor in cuptorul incinerator;
 • cunoasterea si sesizarea deficientelor aparute pe timpul derularii contractelor de executie de lucrari cu alti operatori economici, punerea la dispozitia acestora a datelor tehnice si/sau a oricaror informatii menite sa contribuie la executarea de calitate a contractelor incheiate;
 • cooperarea cu asistentul sef al clinicilor, sectiilor si laboratoarelor pentru asigurarea utilizarii eficiente a spatiilor, resurselor materiale si umane, si in orice alte probleme aparute.
ISTORICUL SECTIEI
 • infiintat odata cu punerea in functiune a spitalului
REALIZARI SEMNIFICATIVE ALE SERVICIULUI TEHNIC IN ANUL 2006
1. Extindere functionala corp urgenta
Extindere orizontala si verticala pentru crearea de spatii suplimentare si descongestionarea fluxurilor
Cost: 516.178,84
Finantare: C.J.Timis
La parter= S. totala=57,5 mp.
– sala asteptare + ghiseu de informare si internari S.=24,00 mp.
– grup sanitar S.=4,5 mp.
– camera pentru discutii cu apartinatorii S.=13,5 mp.
– sala pentru externari cu targa S = 15,5 mp.
La etaj: S. totala=87,6 mp.
– zona odihna medici S = 27,2 mp
– zona odihna asistente S=13,2 mp.
– zona odihna brancardieri S=12,2 mp.
– oficiu S=10 mp.
– hol S= 12 mp.
– grup sanitar pe sexe S=13 mp.(6,5+6,5)
2. Reabilitarea si modernizarea centralei termice
Cost: 310.751,67
Finantare-C.J.Timis
Inlocuirea cazanelor cu schimbatoare de caldura si transformarea centralei termice in punct termic
– marirea puterii instalate de la P = 3200 kw la P=4322 kw, atat cat este necesar pentru asigurarea confortului termic
3. Reabilitarea instalatiei termice si sanitare
– 15 coloane de incalzire, in corpul D
– 12 coloane de alimentare cu apa rece si apa calda menajera in corpul D
Cost 535.768
Finantare: C.J.Timis
– inlocuirea coloanelor de instalatii interioare de incalzire si instalatiilor sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda menajera
– refacerea placajelor interioare
– inlocuirea obiectelor sanitare
– refacerea pardoselilor
4. Amenajare vestiare subsol
– 4 complexe a cate 2 vestiare si grup sanitar
Cost : 58.325,76
Finantare: fonduri proprii
– amenajarea interioara a spatiilor existente prin aplicarea de vopsele lavabile, covor PVC antibacterian
– amenajarea grupurilor sanitare prin inlocuirea completa a obiectelor sanitare, a gresiei si faiantei
– repararea tamplariei din lemn
5. Saloane lux maternitatea „Bega”
– 2 saloane
Finantare : surse private
– amenajarea interioara a saloanelor conform standardelor europene prin zugraveli, vopsitorii, crearea de grup sanitar propriu, reconditionarea tamplariei sau inlocuirea ei cu tamplarie PVC cu geam termopan
6. Amenajare hol intrare spital
– 420 mp
Finantare: cooperarea dintre sistemul guvernamental si cel nonguvernamental a adus surse de finantare complementare in beneficiul pacientilor
– inlocuirea pardoselilor si montarea de covor PVC de trafic intens, antibacterian
– aplicarea de tavane casetate din materiale ecologice
– inlocuirea sistemului electric de iluminat interior
– montarea unei platforme pentru ridicarea persoanelor cu handicap locomotoriu ce se deplaseaza cu ajutorul scaunelor cu rotile
– infiintarea unui ghiseu de informare si relationare cu publicul
7. Sistematizare incinta spitaliceasca
2.000.000 lei in 2006, lucrare de investitie in derulare inceputa in 1997
Prin realizarea urmatoarelor obiective:
1. Finalizarea managementului energiei electrice in spital, si anume:
– post de transformare propriu= ridicarea puterii instalate de la 2 x 1000 kw la 2 x 1600 kw
– grup electrogen de 360 KVA si rezervor de o zi
– achizitionarea a inca 3 tablouri generale de distributie
2. Realizarea inelului de incendiu
3. Realizarea a doua rezervoare de apa a 500 mc fiecare
4. Achizitia si montarea sistemului de pompe de alimentare cu apa.
5. Montarea si punerea in functiune a generatoarelor de abur alimentate cu energie electrica pentru sterilizare
PERSONALUL SECTIEI

Organigrama Personal Serviciu Tehnic

 1. Cojocariu Mircea – Șef serviciu
 2. Gavriliuc Lucian – Inginer
 3. Calin Alexandra – Ingner
 4. Jieanu Ionel – Inginer de specialitate Gr IA
 5. Stavrat Laurențiu – Inginer de specialitate Gr IA
 6. Bogdan Romanu Adela – Inginer
 7. Oppermann Ioan Iosif – subinginer I
 8. Andras Adrian – Inginer
 9. Barbulescu Marinel – Tehnician
 10. Negoiță Ion – Tehnician
 11. Băcui Nicu – Instalator- Șef formatie
 12. Nemeș Ionel – Instalator
 13. Szabo Iosif – Instalator
 14. Maltring Alfred – Instalator
 15. Dudă Ioan – Instalator
 16. Casapu Florin – Instalator
 17. Furcea I. Onișor – Instalator
 18. Motea Dorin – Instalator
 19. Lacatuș Mihai – Instalator
 20. Hascau Marius- Instalator
 21. Ezaru Gheorghe- Instalator
 22. Pleșa Gheorghe – Lacătuș
 23. Hutan Petru – Lacătuș
 24. Coată Ioan – Lacătuș
 25. Pop Cristian – Lacătuș
 26. Ciupu Viorel – Lacătuș
 27. Tranculov Ioan – Electrician
 28. Sima L. Răzvan – Lacătuș mecanic
 29. Cionvică Cosmin – Lacătuș mecanic
 30. Trifan V. Florin – Lacătuș mecanic
 31. Draghia Sergiu S – Lacătuș mecanic
 32. Văduva Nicolae – Lacătuș mecanic
 33. Văduva Dumitru – Lacătuș mechanic
 34. Trif Cornel – Lacătuș mechanic
 35. Brenduse Remus – Lacătuș mecanic
 36. Petrovici Nicolae – Lacătuș mecanic
 37. Manolea Costel– Lăcatus mecanic
 38. Toth Adrian – Fochist
 39. Nicolae Pocioianu- Fochist
 40. Jurcă Lucian – Fochist
 41. Laza Mircea – Fochist
 42. Iani Toth – Fochist
 43. Scrob Ioan- Electrician – Șef de echipă
 44. Zaharagian Stefan – Electrician
 45. Eaharagiu Stefan – Electrician
 46. David Mircea- Electrician
 47. Șata Francisc- Electrician
 48. Crăciun Octavian – Electrician
 49. Șuba Iosif – Electrician
 50. Laza Traian – Electrician
 51. Ungurean Adrian – Electrician
 52. Ulmeanu Adrian – Electrician
 53. Bikfalvz Sigismund – Electrician
 54. Pascalau Traian – Electrician
 55. Borbeli Ladislau – Electrician
 56. Cardei Marius- Electrician
 57. Budacea Mihai – Tehnician rețele de telefonie
 58. Lujeru Victor – Lăcatuș ag. frigo
 59. Selișcan Octavian – Lăcătuș ag. frigo
 60. Hegyesi Ioan – Lăcătuș mec. Ascensoare
 61. Crisan Dan – Lăcătuș mec. Ascensoare
 62. Fotoniu Constantin – Zidar – Sef de echipa zidari/ zugravi / Tâmplari
 63. Mușat Ionel – Zugrav
 64. Giurebe Cristinel – Zugrav
 65. Bercea Gheorghe – Zugrav
 66. Popescu Gheorghe – Zugrav
 67. Urs Mircea – Zidar
 68. Florea Sabin – Zidar
 69. Gurmai Mihai – Tâmplar
 70. Surulescu Ciprian – Tâmplar
 71. Szervo Nicolae – Geamgiu
CUM PUTEM FI CONTACTATI
 • Tel.fix:0356/43.32.13 int.213
 • tehnic@hosptm.ro
 • 07,30-15,30

Catre,
Toate clinicile /sectiile /compartimentele

În atentia sefului clinicii /sectiei /compartimentului

Ca urmare a sugestiilor dvs. de la Consiliul Medicilor din data de 15.03.2007, in scopul imbunatatirii colaborarii dintre partea administrativa si toate clinicile (sectiile, compartimentele) din S.C.J.U.T, va propunem urmatorul „Grafic de consultanta si monitorizare a activitatii de intretinere a spatiilor”.

Obiectivele principale ale consultantei si monitorizarii constau in:

 • comunicare eficienta intre partea administrativa si conducerile sectiilor;
 • stabilirea nevoilor de lucrari de intretinere a tuturor spatiilor si materialele
  aferente executiei;
 • repartizarea si utilizarea judicioasa a spatiilor cu respectarea prevederilor
  normativelor in vigoare;
 • reducerea consumurilor de utilitati (energie electrica, apa calda menajera, apa rece, energie termica, gaze naturale);
 • aprovizionarea ritmica cu medicamente si materiale sanitare;
 • prioritizarea problemelor si stabilirea de termene pentru executie si control.

La fiecare intâlnire din partea administratiei spitalului, va participa directorul administrativ si câte un reprezentant din partea serviciilor tehnic, administrativ si aprovizionare.
Lasam la latitudinea dvs. sa stabiliti personalul care sa va reprezinte la aceste intâlniri.

Loc de desfasurare : sectiile spitalului.

Program de desfasurare : 09,30 – 11,00.