Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Serviciul Tehnic

Planificarea serviciului de permanență la Serviciul Tehnic

Cum putem fi contactați

 • Telefon fix: 0356/43.32.13 sau interior 213
 • tehnic@hosptm.ro
 • Program: 07:30-15:30
 • Șef Serviciu tehnic: Dr. Ing. Laurentiu Stavrat Tel. 0748331226

Profilul activității

 • evidenta si raspunderea privind starea tehnica a tuturor cladirilor institutiei cu toate instalatiile, utilajele si terenul aferent;
 • intocmirea documentatiilor privind: planul anual de achizitii, propunerile de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, de reparatii, intretinere si asigurare materiala si energetica, necesarul de materiale de resortul serviciului tehnic,actele pentru declasare, casare si scadere a bunurilor materiale, antemasuratorile si caietele de sarcini, notele de consum utilitati pentru spatiile inchiriate de catre spital catre terti;
 • atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operatiilor si documentelor din serviciul tehnic care se prezinta pentru control financiar preventiv propriu;
 • participarea nemijlocita la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari in care este implicat serviciul tehnic;
 • participarea la activitatea de protectie a muncii, de supraveghere tehnica a instalatiilor sub presiune si de ridicat, utilajelor consumatoare de resurse si a aparatelor de masurare din dotare;
 • evidenta consumului de energie electrica, termica, apa calda menajera, apa rece, canal, gaze naturale;
 • urmarirea lucrarilor de reparatii capitale si investitii executate in cadrul spitalului, controlarea activitatii dirigintelui de santier, organizarea si participarea la activitatea de receptionare a tuturor lucrarilor executate;
 • coordonarea intregii activitati a muncitorilor calificati din cadrul serviciului tehnic;
 • raspunderea pentru intreaga activitate de reparatii curente si de intretinere;
 • asigurarea materialelor necesare pentru executarea lucrarilor de intretinere aprovizionate prin grija spitalului, evidenta acestora, repartizarea pe muncitori si raspunderea pentru folosirea legala si eficienta a acestora;
 • intocmirea necesarului de materiale pentru reparatii;
 • executarea verificarilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalatiile si recipientii sub presiune din dotarea institutiei;
 • verificarea si controlarea bunei functionari a utilajelor si instalatiilor din centrala termica, statia de oxigen, statia de hidrofoare, statia de aer comprimat si altele;
 • intocmirea de propuneri si participarea la intocmirea necesarului anual de lucrari de intretinere si reparatii curente, atat la cladiri, cat si la instalatiile si utilajele din dotarea spitalului;
 • raspunderea prompta la toate solicitarile adresate de personalul medical sau auxiliar;
 • exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice din dotarea spitalului;
 • stabilirea graficului de intretinere si reparatii a utilajelor si aparaturii electrice din dotarea spitalului;
 • verificarea periodica a starii tehnice a grupului electrogen si a statiei de baterii;
 • gestionarea materialelor electrice si verificarea periodica a modului de intretinere a instalatiilor electrice de catre personalul medical si auxiliar;
 • supravegherea tuturor tablourilor generale si electrice, din toate locatiile;
 • cunoasterea, respectarea si verificarea aplicarii procedurii de reparatii si de ardere a deseurilor in cuptorul incinerator;
 • cunoasterea si sesizarea deficientelor aparute pe timpul derularii contractelor de executie de lucrari cu alti operatori economici, punerea la dispozitia acestora a datelor tehnice si/sau a oricaror informatii menite sa contribuie la executarea de calitate a contractelor incheiate;
 • cooperarea cu asistentul sef al clinicilor, sectiilor si laboratoarelor pentru asigurarea utilizarii eficiente a spatiilor, resurselor materiale si umane, si in orice alte probleme aparute.

Istoric

 • Înfiintat odata cu punerea in functiune a spitalului

Realizări semnificative ale Serviciului Tehnic

1. Extindere functionala corp urgenta

Extindere orizontala si verticala pentru crearea de spatii suplimentare si descongestionarea fluxurilor
Cost: 516.178,84
Finantare: C.J.Timis
La parter= S. totala=57,5 mp.
– sala asteptare + ghiseu de informare si internari S.=24,00 mp.
– grup sanitar S.=4,5 mp.
– camera pentru discutii cu apartinatorii S.=13,5 mp.
– sala pentru externari cu targa S = 15,5 mp.
La etaj: S. totala=87,6 mp.
– zona odihna medici S = 27,2 mp
– zona odihna asistente S=13,2 mp.
– zona odihna brancardieri S=12,2 mp.
– oficiu S=10 mp.
– hol S= 12 mp.
– grup sanitar pe sexe S=13 mp.(6,5+6,5)

2. Reabilitarea si modernizarea centralei termice

Cost: 310.751,67
Finantare-C.J.Timis
Inlocuirea cazanelor cu schimbatoare de caldura si transformarea centralei termice in punct termic
– marirea puterii instalate de la P = 3200 kw la P=4322 kw, atat cat este necesar pentru asigurarea confortului termic

3. Reabilitarea instalatiei termice si sanitare

– 15 coloane de incalzire, in corpul D
– 12 coloane de alimentare cu apa rece si apa calda menajera in corpul D
Cost 535.768
Finantare: C.J.Timis
– inlocuirea coloanelor de instalatii interioare de incalzire si instalatiilor sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda menajera
– refacerea placajelor interioare
– inlocuirea obiectelor sanitare
– refacerea pardoselilor

4. Amenajare vestiare subsol

– 4 complexe a cate 2 vestiare si grup sanitar
Cost : 58.325,76
Finantare: fonduri proprii
– amenajarea interioara a spatiilor existente prin aplicarea de vopsele lavabile, covor PVC antibacterian
– amenajarea grupurilor sanitare prin inlocuirea completa a obiectelor sanitare, a gresiei si faiantei
– repararea tamplariei din lemn

5. Saloane lux maternitatea „Bega”

– 2 saloane
Finantare : surse private
– amenajarea interioara a saloanelor conform standardelor europene prin zugraveli, vopsitorii, crearea de grup sanitar propriu, reconditionarea tamplariei sau inlocuirea ei cu tamplarie PVC cu geam termopan

6. Amenajare hol intrare spital

– 420 mp
Finantare: cooperarea dintre sistemul guvernamental si cel nonguvernamental a adus surse de finantare complementare in beneficiul pacientilor
– inlocuirea pardoselilor si montarea de covor PVC de trafic intens, antibacterian
– aplicarea de tavane casetate din materiale ecologice
– inlocuirea sistemului electric de iluminat interior
– montarea unei platforme pentru ridicarea persoanelor cu handicap locomotoriu ce se deplaseaza cu ajutorul scaunelor cu rotile
– infiintarea unui ghiseu de informare si relationare cu publicul

7. Sistematizare incinta spitaliceasca

2.000.000 lei in 2006, lucrare de investitie in derulare inceputa in 1997 prin realizarea urmatoarelor obiective:

 • Finalizarea managementului energiei electrice in spital, si anume:
  – post de transformare propriu= ridicarea puterii instalate de la 2 x 1000 kw la 2 x 1600 kw
  – grup electrogen de 360 KVA si rezervor de o zi
  – achizitionarea a inca 3 tablouri generale de distributie
 • Realizarea inelului de incendiu
 • Realizarea a doua rezervoare de apa a 500 mc fiecare
 • Achizitia si montarea sistemului de pompe de alimentare cu apa.
 • Montarea si punerea in functiune a generatoarelor de abur alimentate cu energie electrica pentru sterilizare

Organigramă Personal Serviciu Tehnic

Grafic de consultanță și monitorizare a activității de întreținere a spațiilor

Catre,
Toate clinicile /sectiile /compartimentele

În atentia sefului clinicii /sectiei /compartimentului

Ca urmare a sugestiilor dvs. de la Consiliul Medicilor din data de 15.03.2007, in scopul imbunatatirii colaborarii dintre partea administrativa si toate clinicile (sectiile, compartimentele) din S.C.J.U.T, va propunem urmatorul „Grafic de consultanta si monitorizare a activitatii de intretinere a spatiilor”.

Obiectivele principale ale consultantei si monitorizarii constau in:

 • comunicare eficienta intre partea administrativa si conducerile sectiilor;
 • stabilirea nevoilor de lucrari de intretinere a tuturor spatiilor si materialele
  aferente executiei;
 • repartizarea si utilizarea judicioasa a spatiilor cu respectarea prevederilor
  normativelor in vigoare;
 • reducerea consumurilor de utilitati (energie electrica, apa calda menajera, apa rece, energie termica, gaze naturale);
 • aprovizionarea ritmica cu medicamente si materiale sanitare;
 • prioritizarea problemelor si stabilirea de termene pentru executie si control.

La fiecare intâlnire din partea administratiei spitalului, va participa directorul administrativ si câte un reprezentant din partea serviciilor tehnic, administrativ si aprovizionare.
Lasam la latitudinea dvs. sa stabiliti personalul care sa va reprezinte la aceste intâlniri.

Loc de desfasurare : sectiile spitalului.

Program de desfasurare : 09,30 – 11,00.