Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Contact

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723, Timișoara
Centrala: Tel.: +4-0356-433111
Secretariat: Tel.: +4-0356-433121
Fax: +4-0256-486956
Fișier Ambulatoriu: +4-0356-433108 (între orele 9-20)
E-mail:  judetean@hosptm.ro , Internet: www.hosptm.ro
Cod fiscal: 4663448

Telefoane interioare secții  •  Telefoane mobile •  Email secții clinice

Clinica Bega

Ginecologie I, II; Pediatrie; ORL Copii
Bd. Victor Babeș, Nr. 12, Timișoara
Tel: 0256-463001, int. 285; 0256-491748, 0256-491749, 0256-491750. Fax: 0256-493478
Tel. Șef secție pediatrie: 0256-494529

Clinica de Psihiatrie, Centrul de Sănătate Mintală

Str. Iancu Văcărescu Nr. 21-23, Timișoara
Tel. 0256-463001, int. 282; 0256-493859, 0256-493860

Ambulator Sportivi

Str. Tușnad Nr. 17, Timișoara
Tel. 0256-494959, 0256-497750. Fax 0256-499986

Ambulator Studenți

Complexul Studențesc, Cămin 18, Timișoara
Tel. 0256-204739

Modalitățile de acces ale pacienților către spital

Autoturism
Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timișoara
Coordonate GPS: 45.737486, 21.241410
Parcare Timpark  – Zona tarifară „Albastru”

Transport în comun: Stația „Spitalul Județean”
Autobuz Expres E2; Troleibuz 16; Tramvai 9

Acces pietonal
Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timișoara – stație taxiuri în fața Spitalului

Localizarea pe hartă


PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →