Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Transferul interspitalicesc al pacientilor critici

 • Se face conform prevederilor Ordinului nr. 1091 / 7 septembrie 2006 (afisat pe site, la capitolul Uz intern -> Protocoale de transfer interspitalicesc)
 • Pentru transmiterea de date, la nivelul Unitatii de Primire a Urgentelor s-a instalat un fax (conform cu prevederile art 20 din Ordinul 1091) cu functionare permanenta. Nr. Fax: 0356-433222; 0741-894222
 • Persoanele responsabile de acceptarea transferurilor sunt medicul coordinator garda UPU si/sau medicul sef de garda din sectia catre care este adresat pacientul (accesibili la: Uz intern ->Lista garzi).
  • Telefoane de contact pentru transfer pacienti:
   Centrala SCJUT: 0256-463001
   Telefon direct UPU: 0256-487418
   Telefoanele mobile de serviciu ale medicilor accesibile pe site, capitolul Contact ->Telefoane mobile
 • Contact Spitalul Judetean pentru incheierea acordului de transfer
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723
Tel.: +4-0356-433111, Fax: +4-0256-486956
E-mail: judetean@hosptm.ro – Internet: www.hosptm.ro

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →