Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Viziunea

Pornind de la situaţia naţională şi contextul internaţional viziunea pe termen lung a activităţilor de CDI la nivelul SCJUT presupune răspunsuri la provocări precum:

 • dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european;
 • identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe;
 • îmbunătăţirea ratei de succes în proiecte internaţionale prin implicarea colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului prin racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area);
 • creşterea atractivităţii carierei în cercetare pentru atragerea cercetătorilor performanţi precum şi a celor mai talentaţi tineri absolvenţi în programele de doctorat în asociere cu UMFVBT;
 • dezvoltarea unei infrastructuri de CDI adecvate, simultan cu creşterea gradului de utilizare a celei existente;
 • dezvoltarea cooperării internaţionale.
Componenţa Departamentului Cercetare Dezvoltare:
 • coordonator: dr. Ovidiu Horea Bedreag
 • consilier: conf. dr. Elena Bernad
 • consilier: dr. Bogdan Timar
 • consilier: dr. Horia Hărăguş
 • consilier: dr. Codruţ Ivan