Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Viziunea

Pornind de la situaţia naţională şi contextul internaţional viziunea pe termen lung a activităţilor de CDI la nivelul SCJUT presupune răspunsuri la provocări precum:

 • dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european;
 • identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe;
 • îmbunătăţirea ratei de succes în proiecte internaţionale prin implicarea colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului prin racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area);
 • creşterea atractivităţii carierei în cercetare pentru atragerea cercetătorilor performanţi precum şi a celor mai talentaţi tineri absolvenţi în programele de doctorat în asociere cu UMFVBT;
 • dezvoltarea unei infrastructuri de CDI adecvate, simultan cu creşterea gradului de utilizare a celei existente;
 • dezvoltarea cooperării internaţionale.
Componenţa Departamentului Cercetare Dezvoltare:
 • coordonator: dr. Ovidiu Horea Bedreag
 • consilier: conf. dr. Elena Bernad
 • consilier: dr. Bogdan Timar
 • consilier: dr. Horia Hărăguş
 • consilier: dr. Codruţ Ivan

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →