Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Viziunea

Pornind de la situaţia naţională şi contextul internaţional viziunea pe termen lung a activităţilor de CDI la nivelul SCJUT presupune răspunsuri la provocări precum:

 • dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european;
 • identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe;
 • îmbunătăţirea ratei de succes în proiecte internaţionale prin implicarea colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului prin racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area);
 • creşterea atractivităţii carierei în cercetare pentru atragerea cercetătorilor performanţi precum şi a celor mai talentaţi tineri absolvenţi în programele de doctorat în asociere cu UMFVBT;
 • dezvoltarea unei infrastructuri de CDI adecvate, simultan cu creşterea gradului de utilizare a celei existente;
 • dezvoltarea cooperării internaţionale.
Componenţa Departamentului Cercetare Dezvoltare:
 • coordonator: dr. Ovidiu Horea Bedreag
 • consilier: conf. dr. Elena Bernad
 • consilier: dr. Bogdan Timar
 • consilier: dr. Horia Hărăguş
 • consilier: dr. Codruţ Ivan

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →