Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Proiectul 42098/2008

English Version

Proiectul 42098/2008
Mecanismele moleculare ale afectarii timusului in diabet

Acest proiect este un parteneriat intre trei institutii, care isi propun sa descifreze mecanismele moleculare prin care diabetul afecteaza timusul. Institutiile partenere sunt:

 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, in calitate de coordonator de proiect, director de proiect Dr. Mic Aurel Felix;
 • Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, in calitate de partener 1;
 • Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, Timisoara, in calitate de partener 2;

Diabetul este o boala cronica care afecteaza multe organe, printre ele numarindu-se si timusul. Incidenta bolii este in crestere la varstele tinere la care timusul este in plina activitate. In modelul nostru experimental de diabet injectam o doza de streptozotocin intraperitoneal care are ca rezultat aparitia hiperglicemiei incepand cu ~24h dupa administrare. Observatiile noastre anterioare au aratat ca dupa declansarea hiperglicemiei timusul involueaza rapid, pierzand in cateva zile majoritatea populatiei de timocite si acest efect se datoreaza evenimentelor moleculare declansate de hiperglicemie si nu streptozotocinului.

Prin acest proiect investigam in principal rolul pe care citokinele pro-inflamatorii si hormonii de stress il au in inducerea involutiei timusului, folosind o gama larga de metode experimentale:

 • ELISA;
 • Flow-citometrie;
 • RT-PCR;
 • Gaz cromatografie/spectrometrie de masa;
 • HPLC;
 • Culture celulare;
 • Imunohistochimie;
 • Imunofluorescenta;
 • Histologie;

Cercetatori implicati

 • Dr. Mic Aurel Felix, medic specialist anatomie patologica, Spitalul Judetean Timisoara
 • Chim. Gruia Alexandra, doctorand;
 • Medic rezident Denisa Anderco, doctorand;
 • Medic rezident Rose Herbeck, doctorand;
 • Medic rezident Remus Cornea, doctorand;
 • Tehnician Maria Argatu;
 • Chim. Oana Gavriliuc, doctorand;
 • Cercetator postdoctoral Asist. Univ. Dr. Valentin Laurentiu Ordodi;
 • Conf. Dr. Calin Adrian Tatu;
 • Prof. Univ. Dr. Virgil Paunescu;
 • Farm. Dr. Mic Ani Aurora, doctorand;
 • Asist. Univ. Diana Argherie.

Publicatii relevante

 • Mic AA, Mic FA, Tatu CA, Ionac M, Ordodi VL, Paunescu V. Indomethacin inhibits thymic involution in mice with streptozotocin-induced diabetes. Comp. Med. 2007 Oct;57(5):476-81.

Contact

 • Dr. Mic Aurel Felix, tel/fax 0356-433211, mic.felix@yahoo.com

ENGLISH VERSION

Project 42098/2008
The molecular mechanisms of thymus involution in diabetes.

This project is a partnership among three institutions that aim at elucidating the molecular mechanisms by which diabetes affects the thymus. The three institutions are:

 • Timisoara County Clinical Emergency Hospital, leader of the project Dr. Felix Aurel Mic
 • „Victor Babes” Medical University of Timisoara, as partner no. 1;
 • Agricultural University and Veterinary Medicine of Banat, Timisoara, as partner no.2;

Diabetes is a chronic disease the affects many organs, including the thymus in the early age. The incidence of the disease is rising in children, an age in which the thymus is fully functional. In our experimental model we induce hyperglycemia by intraperitoneal injection of a single dose of streptozotcin that leads to hyperglycemia as early as 24h postinjection. Our earlier findings showed that after the onset of hyperglycemia the thymus involutes rapidly, losing most of its thymocyte population in a matter of few days and the effect is attributable to hyperglycemia and not streptozotocin.

The focus of our work is the role of the pro-inflammatory cytokines and stress hormones in the involution of thymus during diabetes. We use a large array of methods in our experiments:

 • ELISA;
 • Flow-citometry;
 • RT-PCR;
 • Gas chromatography/mass spectrometry;
 • HPLC;
 • Cell cultures;
 • Immmunohistochemistry;
 • Immunofluorescence;
 • Histology;

Members of the project

 • Dr. Mic Aurel Felix, MD, PhD
 • Chemist Gruia Alexandra, PhD student;
 • Dr. Denisa Anderco, PhD student;
 • Dr. Rose Herbeck, PhD student;
 • Dr. Remus Cornea, PhD student;
 • Lab Technician Maria Argatu;
 • Chemist Oana Gavriliuc, PhD student;
 • Asist. Prof. Dr. Valentin Laurentiu Ordodi, postdoctoral scientist;
 • lecturer Dr. Calin Adrian Tatu, MD, PhD;
 • Prof. Virgil Paunescu, MD, PhD;
 • Pharmacist Mic Ani Aurora, PhD student;
 • Asist. prof. Diana Argherie;

Relevant publications

 • Mic AA, Mic FA, Tatu CA, Ionac M, Ordodi VL, Paunescu V. Indomethacin inhibits thymic involution in mice with streptozotocin-induced diabetes. Comp. Med. 2007 Oct;57(5):476-81.

Contact

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →