Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Activitate medicală


Lista nominală cu personalul medical și gradul lor profesional


MEDICI ȘEFI SECȚIE

ATI Ș.L. dr. Bedreag Ovidiu
Cardiologie Prof. dr. Avram Rodica
Centrul de Sănătate Mintală dr. Stoica Ileana Pepita
Chirurgie I Prof. dr. Olariu Sorin
Chirurgie II Prof. dr. Lazăr Fulger
Chirurgie III Prof. dr. Vîlceanu Doru
Chirurgie Plastică Ș.L. Nodiți Gheorghe
Chirurgie Vasculară Prof. dr. Ionac Mihai
Diabet Nutriție Prof. dr. Timar Romulus
Gastroenterologie Prof. dr. Sporea Ioan
Laborator Județean Prof. Dr. Dumitrașcu Victor
Nefrologie Conf. dr. Schiller Adalbert
Neurochirurgie Ș.L. dr. Pleș Horia
Neurologie I Prof. dr. Jianu Cătălin
Neurologie II Prof. dr. Simu Mihaela
Nou-Născuți Prof. dr. Ilie Constantin
Obstetrică Ginecologie II Conf. dr. Bernad Silvia Elena
Obstetrică Ginecologie II Prof. dr. Anastasiu Doru Mihai
ORL Ș.L. dr. Iovănescu Gheorghe
Ortopedie I Prof. dr. Prejbeanu Radu
Ortopedie II Prof. dr. Pătrașcu Jenel
Pediatrie Prof. dr. Pop Liviu Laurențiu
Psihiatrie I Conf. dr. Ienciu Lia
Psihiatrie II Conf. dr. Dehelean Liana
Radiologie Județean Conf. Dr. Bîrsășteanu Florică
Serviciu de Anatomie Patologică Prof. dr. Dema Alis
Unitate de Primire a Urgențelor dr. Grecu Mihai
Urologie Ș.L. dr. Botoca Mircea

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →