Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Activitate medicală


Lista nominală cu personalul medical și gradul lor profesional


MEDICI ȘEFI SECȚIE

ATI Ș.L. Dr. Bedreag Ovidiu
Cardiologie As. Univ. Dr. Ivan Mihaela Viviana
Centrul de Sănătate Mintală Dr. Stoica Ileana Pepita
Chirurgie I Prof. Dr. Olariu Sorin
Chirurgie II Prof. Dr. Lazăr Fulger
Chirurgie III Conf. Dr. Pantea Stelian
Chirurgie Plastică Ș.L. Dr. Nodiți Gheorghe
Chirurgie Vasculară Prof. Dr. Ionac Mihai
Diabet Nutriție Prof. Dr. Timar Romulus
Gastroenterologie Prof. Dr. Sporea Ioan
Laborator Județean Conf. Dr. Vlad Daliborca
Nefrologie Conf. Dr. Schiller Adalbert
Neurochirurgie Conf. Dr. Pleș Horia
Neurologie I Prof. Dr. Jianu Cătălin
Neurologie II Prof. Dr. Simu Mihaela
Nou-Născuți Conf. Dr. Iacob Daniela
Obstetrică Ginecologie II Conf. Dr. Bernad Silvia Elena
Obstetrică Ginecologie II Prof. Dr. Anastasiu Doru Mihai
ORL Ș.L. Dr. Iovănescu Gheorghe
Ortopedie I As. Univ. Dr. Deleanu Bogdan
Ortopedie II Prof. Dr. Pătrașcu Jenel
Pediatrie Prof. Dr. Pop Liviu Laurențiu
Psihiatrie I Conf. Dr. Enătescu Virgil
Psihiatrie II Conf. Dr. Dehelean Liana
Radiologie Județean Conf. Dr. Bîrsășteanu Florică
Serviciu de Anatomie Patologică Prof. Dr. Dema Alis
Unitate de Primire a Urgențelor Dr. Grecu Mihai
Urologie Ș.L. Dr. Cumpănaș Alin

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →