Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor (“dumneavoastră” sau “ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

  • în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
  • în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate).

Spitalul Clinic Judetean de Urgenţa Pius Brînzeu Timişoara, denumit în continuare SCJUPBT, reprezintă cea mai mare unitate spitalicească din vestul ţării, localizat în judeţul Timiş, oraşul Timişoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 156, aflat sub conducerea Managerului S.L.Dr.Barac Sorin şi al echipei manageriale, în acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 vă asigurăm că în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), SCJUPBT administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.

SCJUPBT nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată SCJUPBT.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu caracter personal/ Responsabilului de protecţia datelor din cadrul SCJUPBT, Dr. Ing. Laurentiu STAVRAT cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: DPO@hosptm.ro / Tel. 0748331226 sau la următoarea adresa de corespondenţă: Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156, Localitatea Timişoara, Judeţul Timiş.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Documente

Formulare

Ofițer privind protecția datelor cu caracter personal

Dr. Ing. Laurentiu STAVRAT
Telefon: 0748331226
DPO@hosptm.ro