Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Procedura coplată

Stimați pacienți,

Vă punem la dispoziție următoarele informații referitoare la COPLATĂ, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:

 

Coplata este suma care reprezintă plata contribuției bănești a asiguratului pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Conform Contractului-cadru în vigoare[1] care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, SCJUPBT încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății astfel:

  1. pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă
  2. pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

Valoarea coplății stabilită în Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timişoara este de:

10 lei

Următoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplată:

  1. copiii până la vârsta de 18 ani;
  2. tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;
  3. bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  4. persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
  5. toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;
  6. persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
  7. persoanele reținute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.
  8. donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.

Persoanele prevăzute la lit. a), e) şi f) sunt scutite de la coplată şi în cazul în care nu deţin cod numeric personal, în termen de maximum un an de zile de la data primei prezentări la SCJUPBT. Dacă nu dețineți CNP, este necesar să declarați că nu sunteți înregistrați în registrele de stare civilă, cu excepţia copiilor de până la 14 ani şi a persoanelor cu handicap, pentru care declaraţia se formulează de către persoanele care le însoţesc la SCJUBPT. În toate cazurile în care se vor aplica prevederile acestui paragraf, SCJUPBT are obligația de a anunţa de îndată organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială, în vederea efectuării procedurilor de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare civilă conform legii sau identificării lor, după caz.

Vă rugăm să rețineți că fapta persoanei privind declararea neconformă cu realitatea constituie infracţiune de fals privind identitatea şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.

Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nerealizarea unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.

[1] HG 521/2023 și normele Ordin MS/CNAS 1857/441/2023)