Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Laborator Clinic de Analize Medicale

Adresa: Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723
Tel: 0356.433.203 – număr de telefon la care se pot face programări zilnic de luni-vineri, între orele 12:00-15:00
Fax: 0256.462.600
E-mail: laboratorclinic@hosptm.ro

Orar: L-V: 8:00-15:00 Ambulator si spital
L-V: 15:00-8:00 Spital
Sâmbăta, duminică și sărbători legale: 8:00-8:00 Spital urgente

Laboratorul Clinic de Analize Medicale al SCJUPBT este acreditat RENAR pentru activitatea de analize medicale conform SR EN ISO 15189:2013, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LM 543.


Nomenclatorul investigatiilor de laborator

Fișa de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului

Preturile aprobate pentru investigatiile efectuate in Laboratorul Clinic al SCJUT

  • Anexa 1: Pretul investigatiilor de laborator in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara pentru tipurile de plata: spitalizare de zi, spitalizare continua, urgenta, contract UPU
  • Anexa 2: Pretul investigatiilor de laborator in Policlinica Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, efectuate contra-cost pentru pacientii fara bilet de trimitere si pentru investigatiile nedecontate de CJAS

Analize care se realizează în Compartimentul PCR în vederea efectuării testării trombofiliei:

  • Analize mutație factov V Leiden – 150 RON
  • Analize mutație factor II de coagulare (G202110A) – 150 RON

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →