Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Laborator Clinic de Analize Medicale

Adresa: Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723
Tel: 0356.433.203 – număr de telefon la care se pot face programări zilnic de luni-vineri, între orele 12:00-15:00
Fax: 0256.462.600
E-mail: laboratorclinic@hosptm.ro

Orar: L-V: 8:00-15:00 Ambulator si spital
L-V: 15:00-8:00 Spital
Sâmbăta, duminică și sărbători legale: 8:00-8:00 Spital urgente

Laboratorul Clinic de Analize Medicale al SCJUPBT este acreditat RENAR pentru activitatea de analize medicale conform SR EN ISO 15189:2013, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LM 543.


Nomenclatorul investigațiilor de laborator

Fișa de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului

F01-PG-17 – Manual de recoltare a probelor primare LAM ed. 12 rev. 29.11.2018 (uz intern)

Prețurile aprobate pentru investigațiile efectuate în Laboratorul Clinic al SCJUT

  • Anexa 1: Prețul investigațiilor de laborator în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara pentru tipurile de plată: spitalizare de zi, spitalizare continuă, urgență, contract UPU
  • Anexa 2: Prețul investigațiilor de laborator în Policlinica Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, efectuate contra-cost pentru pacienții fără bilet de trimitere și pentru investigațiile nedecontate de CJAS

Analize care se realizează în Compartimentul PCR în vederea efectuării testării trombofiliei:

  • Analize mutație factov V Leiden – 150 RON
  • Analize mutație factor II de coagulare (G202110A) – 150 RON

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →