Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Anunțuri

Anunt concurs post medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs

În conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările ulterioare:

  • 1(un) post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie la confirmat în specialitatea psihiatrie la Compartimentul psihiatrie de legătură – temporar vacant până la 24 noiembrie 2019.

Anunt concurs

Tematica

Selectie dosare

Anunț prelungire perioada de selecție a grupului țintă aferent proiectului “Îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

În urma solicitărilor primite, de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, Prof. univ. dr. DUȚĂ Ciprian, în calitate de manager al proiectului “Îmbunătățirea nivelului competentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948, decide:

  • Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 30 aprilie 2018.
  • Termen preconizat de afișare a listei finale a GT: 31 mai 2018 [citește mai mult]

Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de etică din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Având în vedere că o parte din membrii consiliului au fost numiți în data de 22 mai 2015, SCJUPBT organizează procedura de alegere a membrilor Consiliului de Etică în data de 23 aprilie 2018.

În cadrul acestui scrutin personalul SCJUPBT își va alege următorii reprezentanți în Consiliul de Etică:

  • Medici fără integrare clinică (rețea): un membru titular și doi supleanți
  • Medici cu integrare clinică: un membru titular și doi supleanți
  • Asistenți medicali: un membru titular și doi supleanți

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să propună un medic fără integrare clinică (rețea), un medic cu integrare clinică și un asistent medical, printr-o adresa în atenția Managerului instituției, depusă la registratură până la data de 2 aprilie 2018, orele 12:00. De asemenea sunt acceptate și candidaturi individuale, procedura de depunere fiind aceeași.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai SCJUPBT cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului SCJUPBT până cel târziu în data de 2 aprilie 2018, orele 12:00.

S.L. Dr. Munteanu Mircea
Președintele Consiliului de Etică

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare,  următoarele posturi vacante:

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea otorinolaringologie la Secția clinică ORL;
  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie din cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru studenți;

Calendar organizare concurs:

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →