Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Anunțuri

Anunț de recrutare și selecție personal contractual în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA (SCJUPB), prin Clinica Chirurgie II, în colaborare cu Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iași si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, respectiv Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Bucuresti si Clusterul de sanatate ROHEALTH, institutii asociate in cadrul proiectului PRONCO, denumite Centre Regionale, organizeaza in perioada 21.06.2018 – 17.07.2018 un concurs pentru recrutare si selectie personal contractual in cadrul proiectului POCU “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948

Anulare concurs pentru ocuparea funcției de manager

Având în vedere Procesul Verbal nr. 29887/21.06.2018 şi Hotărârea nr. 155/21.06.2018 ale Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara: se anulează organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara.

Comunicat de presă: Procedura „Vena Seal” în boala varicoasă

Marți 12 Iunie, în cadrul SCJUPBT, a avut loc o procedură medicală nouă pentru o pacientă cu boală varicoasă, efectuată în premieră națională de o echipă medicală condusă de domnul Prof. Dr. Sorin Olariu, șeful Secției Chirurgie Generală I a celui mai mare spital din vestul țării.

Intervenția se numește „Vena Seal” și conferă pacientului rezolvarea rapidă a venelor cu probleme, fără anestezie, fără pregătire preoperatorie. A fost denumită și „Lunch time surgery” deoarece pacientul poate fi operat în pauza de prânz, datorită timpului scurt al intervenției. Practic în urma intervenției de polimerizare a vaselor, pacientul poate pleca acasă pe picioarele lui, fără a avea contraindicații medicale.

De această primă intervenție a beneficiat o pacientă în vârstă de 40 de ani, care a ajuns să sufere de insuficiență venoasă. Pe parcursul intervenției care a durat aproximativ 30 de minute, pacientei i s-a polimerizat vena varicoasă cu un adeziv special, fără a i se administra anestezie.

Procedura „Vena Seal” scutește pacientul de safenectomie, o intervenție chirurgicală clasică ce presupune anestezie, incizie și spitalizare postoperatorie.

Prof. Dr. Sorin Olariu, șeful Secției Chirurgie Generală I, vă invită să luați parte la conferința de presă, care va avea loc Joi, 14.06.2018, ora 12.00, în Sala de Conferință situată la etajul 3 al SCJUPBT, în cadrul căreia se va discuta cazul pacientei care a beneficiat de această intervenție în premieră națională!

Cu considerație,
Purtător de cuvânt al SCJUPBT
Andreea Borboros

Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, din Timișoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 156, în perioada 20.06.2018 – 11.07.2018, desfășurându-se în 2 etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 21.06.2018 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 05.07.2018, ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea institutului de către candidații interesați – 14.06.2018, în intervalul orar 09:00-12:00;
 • Termen limită de înscriere a candidaților – 20.06.2018, ora 15:00;
 • Verificarea dosarelor candidaților – 21.06.2018, în intervalul orar 09:00-11:00;
 • Afișarea listei candidaților admiși – 21.06.2018 ora 12:00;
 • Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data 22.06.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 25.06.2018  ora 12:00;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 25.06.2018 ora 12:30;
 • Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 30.06.2018 ora 14.00;
 • Susținerea publică a proiectului de management în data de 05.07.2018, ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor – 06.07.2018, ora 10:00;
 • Depunerea contestațiilor până pe data de 09.07.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 11.07.2018, ora 13:00;
 • Afișarea rezultatelor finale – 11.07.2018, ora 14:00.

Detalii organizare concurs:

Anunt prelungire perioada de selecţie a grupului ţintă aferent proiectului “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

In urma solicitarilor primite, de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, Prof. univ. dr. DUTA Ciprian, in calitate de manager al proiectului “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948, decide:

 • Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura: 31 mai 2018.
 • Termen preconizat de afisare a listei finale a GT: 29 iulie 2018. [citește mai mult]

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →