Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

Anunț organizare promovare în data de 24.07.2018

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Pentru bibliografie, data, ora și locul examenului de promovare vă rugăm să consultați fișierul atașat.

Procedură atribuire locuințe de serviciu

Datorită faptului că au fost constatate situații în care solicitanții de locuințe de serviciu nu au depus actele care pot dovedi situația reală/certă a acestora, respectiv starea civilă lăsând a se înțelege că nu sunt căsătoriți, venit /familie, declarații autentificate ale soției/soțului să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, Conducerea SCJUPBT prin Comisia de atribuire a locuințelor a hotărât anularea rezultatelor obținute. Se va reveni cu informații mâine, 06.07.2018.

Anunț de recrutare și selecție personal contractual în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA (SCJUPB), prin Clinica Chirurgie II, în colaborare cu Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iași si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, respectiv Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Bucuresti si Clusterul de sanatate ROHEALTH, institutii asociate in cadrul proiectului PRONCO, denumite Centre Regionale, organizeaza in perioada 21.06.2018 – 17.07.2018 un concurs pentru recrutare si selectie personal contractual in cadrul proiectului POCU “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948

Anulare concurs pentru ocuparea funcției de manager

Având în vedere Procesul Verbal nr. 29887/21.06.2018 şi Hotărârea nr. 155/21.06.2018 ale Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara: se anulează organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara.

Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, din Timișoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 156, în perioada 20.06.2018 – 11.07.2018, desfășurându-se în 2 etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 21.06.2018 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 05.07.2018, ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea institutului de către candidații interesați – 14.06.2018, în intervalul orar 09:00-12:00;
 • Termen limită de înscriere a candidaților – 20.06.2018, ora 15:00;
 • Verificarea dosarelor candidaților – 21.06.2018, în intervalul orar 09:00-11:00;
 • Afișarea listei candidaților admiși – 21.06.2018 ora 12:00;
 • Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data 22.06.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 25.06.2018  ora 12:00;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 25.06.2018 ora 12:30;
 • Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 30.06.2018 ora 14.00;
 • Susținerea publică a proiectului de management în data de 05.07.2018, ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor – 06.07.2018, ora 10:00;
 • Depunerea contestațiilor până pe data de 09.07.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 11.07.2018, ora 13:00;
 • Afișarea rezultatelor finale – 11.07.2018, ora 14:00.

Detalii organizare concurs:

Anunt prelungire perioada de selecţie a grupului ţintă aferent proiectului “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

In urma solicitarilor primite, de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, Prof. univ. dr. DUTA Ciprian, in calitate de manager al proiectului “Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948, decide:

 • Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura: 31 mai 2018.
 • Termen preconizat de afisare a listei finale a GT: 29 iulie 2018. [citește mai mult]

Informare privind internarea pacienţilor în spital ca urmare a unor accidente de circulaţie, agresiuni sau orice alte vătămări corporale

Persoanele care prin faptele lor produc din culpă, daune sănătății propriei persoane sau altor persoane și care necesită internarea în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara sunt obligate să plătească cheltuielile de spitalizare, conform prevederilor legale.

Această obligație este prevăzută de art. 320, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății: “Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane…” [citește mai mult]

Informații utile

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →