Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

  • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
  • perfecţionarea continuă a personalului
  • promovarea cercetării medicale

Anunț prelungire perioada de selecție a grupului țintă aferent proiectului “Îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

În urma solicitărilor primite, de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, Prof. univ. dr. DUȚĂ Ciprian, în calitate de manager al proiectului “Îmbunătățirea nivelului competentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948, decide:

  • Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 30 aprilie 2018.
  • Termen preconizat de afișare a listei finale a GT: 31 mai 2018 [citește mai mult]

Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de etică din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Având în vedere că o parte din membrii consiliului au fost numiți în data de 22 mai 2015, SCJUPBT organizează procedura de alegere a membrilor Consiliului de Etică în data de 23 aprilie 2018.

În cadrul acestui scrutin personalul SCJUPBT își va alege următorii reprezentanți în Consiliul de Etică:

  • Medici fără integrare clinică (rețea): un membru titular și doi supleanți
  • Medici cu integrare clinică: un membru titular și doi supleanți
  • Asistenți medicali: un membru titular și doi supleanți

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să propună un medic fără integrare clinică (rețea), un medic cu integrare clinică și un asistent medical, printr-o adresa în atenția Managerului instituției, depusă la registratură până la data de 2 aprilie 2018, orele 12:00. De asemenea sunt acceptate și candidaturi individuale, procedura de depunere fiind aceeași.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai SCJUPBT cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului SCJUPBT până cel târziu în data de 2 aprilie 2018, orele 12:00.

S.L. Dr. Munteanu Mircea
Președintele Consiliului de Etică

Informare privind internarea pacienţilor în spital ca urmare a unor accidente de circulaţie, agresiuni sau orice alte vătămări corporale

Persoanele care prin faptele lor produc din culpă, daune sănătății propriei persoane sau altor persoane și care necesită internarea în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara sunt obligate să plătească cheltuielile de spitalizare, conform prevederilor legale.

Această obligație este prevăzută de art. 320, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății: “Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane…” [citește mai mult]

Informații utile

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →