Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Serviciul Informatică

Numere de contact pentru probleme apărute în afara intervalului normal de lucru, inclusiv weekend și sărbători legale

Model Fișă de Intervenție IT

Prezentare Powerpoint

Istoric

 • 1993 – S-a instalat prima retea de calculatoare dintr-o unitate sanitara a Directiei Sanitare Timis.
 • 1995 – In cadrul Serviciului Informatica s-au realizat si implementat aplicatiile pentru evidenta pacientilor din sectiile Urgente Chirurgicale, Chirurgie I, Chirurgie II, Chirurgie Plastica, Hemodializa Cronica.
  Pentru alte sectii, au fost realizate – tot in cadrul Serviciului Informatica – aplicatii dedicate pentru diferite cercetari medicale, baze de date specializate, programe pentru evidenta documentatiei medicale de profil; si toate aplicatiile pentru Serviciile Contabilitate, Financiar, Salarii, Resurse Umane, Personal, Farmacii, Aprovizionare.
 • 1999-prezent – s-a implementat un sistem informatic modern, care centralizeaza bazele de date cu informații medicale.

Activitate științifică

In domeniul informaticii medicale s-au realizat lucrari stiintifice (prelucrarea semnalului ECG) prezentate la Congresele Europene de Informatica Medicala:

 • 1999 – Maribor, Slovenia;
 • 2000 – Hanovra, Germania;
 • 2002 – Budapesta, Ungaria;
 • 2003 – Saint-Malo, Franta.
 • 2004 – Munchen, Germania
 • 2005 – Geneva, Elvetia
 • 2006 – Maastricht, Olanda
 • 2006 – Timisoara
 • 2007 – Sibiu
 • 2007 – Brijuni, Croatia
 • 2010 – Arad
 • 2012 – Timișoara

Alte participari:

 • Conferinta Internationala MEDITECH, Cluj–Napoca, 2007.
 • Conferinta de Bioinginerie, Iasi 2007.
 • Conferinta Euro-Mediteraneeana de Informatica Medicala si Telemedicina, Mangalia, 2007.
 • Med-e-Tel, Luxembourg, 2007
 • Med-e-Tel, Luxembourg, 2008
 • Workshop „Integration of Electronic Health Records National/International and Technical Aspects”, Belgrad, Serbia, 2008
 • Med-e-Tel, Luxembourg, 2009
 • Congresul International de Electrocardiologie, Yokohama, Japonia, 2009
 • Med-e-Tel, Luxembourg, 2010
 • Al 3-lea Workshop International de Electrocardiologie Noninvaziva, Timisoara, 2010
 • Conferinta de Electrocardiologie Noninvaziva si Telemedicina a Societatii Poloneze de Cardiologie, Polonia, 2010
 • Al 2-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2010
 • Conferinta Nationala de Informatica Medicala, Arad, 2010
 • Conferinta Internationala de Cibernetica si Informatica Tehnica, Timisoara, 2010
 • Al 3-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2011
 • Al 4-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2012
 • Al 15-lea Congres Internațional de Electrocardiologie Noninvazivă, Timișoara 2013
 • Al 5-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2013
 • Al 6-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2014
 • Al 7-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2015
 • Al 8-lea Simpozion International de Neurocardiologie, Serbia, 2016

Extinderea rețelei

 • Centrul de Comunicatii – et. IX
 • Centrul de Documentare – et. V
 • Conexiunea pirin fibra optica cu Clinica de Ortopedie
 • Extinderea retelei din cladirea Spitalului Judetean
 • Definitivarea conexiunii prin fibra optica cu Clinica de Ortopedie
 • Conexiunea prin fibra optica cu Casa Austria
 • Realizarea retelei in Casa Austria  

Dotare hardware

In prezent, Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timișoara are în dotare:

 • 14 servere fizice
 • 16 servere virtuale
 • peste 500 de calculatoare
 • peste 200 de imprimante

Dotare software

 • Sistem informatic integrat Hospital Manager Suite
 • Sistem informatic integrat Hipocrate
 • Aplicații informatice dezvoltate de către Serviciul Informatică (Salarii, Fișe Personal, Export D112, Export M500)

Activitatea Serviciului Informatică

 • Actualizarea frecventa a programelor conform schimbarii legislatiei in vigoare, a modificarii formatului in care trebuie prezentate rapoartele generate sau a modificarii procedurilor de lucru a urmatoarelor:
  – programele pentru calculul salariilor, respectiv a centralizatoarelor;
  – programele referitoare la centralizatoarele de salarii pe clasificatii bugetare, pentru financiar, contabilitate si salarii. Pentru fiecare birou este o alta modalitate de centralizare, precum si alte grupari pe sectii;
  – programul privind evidenta nominala a angajatilor ce lucreaza in conditii deosebite, pentru ITM si CNCAN;
  – programul pentru evidenta pe tipuri de boala, pentru angajatii aflati in concediu medical;
  – programul pentru persoanele aflate in „ingrijire copil pana la 2 ani” si a celor lehuze;
  – programul pentru sumele realizate in conditii normale, respectiv deosebite de munca;
  – programul pentru adeverintele de pensionare;
  – programul pentru situatia statistica privind posturile ocupate si fondul de salarii pe categorii de personal, realizata trimestrial;
  – programul pentru situatia statistica S1, S2, S3 pentru DSP si MS;
  – programul pentru situatia posturilor ocupate si vacante pe sectii;
 • Exportarea, prelucrarea si transmiterea datelor către băncile cu care colaboram;
 • Analiza si realizarea unor noi programe, cerute de alte departamente;
 • Asigurarea conditiilor pentru buna functionare a sistemului informatic al SCJUT (infrastructura, soft, implementare, instruire), a INTRANET-ului si INTERNET-ului in SCJUT.
 • Intretinerea si dezvoltarea site-ului Spitalului www.hosptm.ro
 • Administrarea retelei de calculatoare si a VPN-urilor: organizarea si realizarea de back-up; introducerea calculatoarelor in domeniu; crearea utilizatorilor de domeniu sau a unui grup de utilizatori; crearea casutelor postale pentru un utilizator sau pentru un grup de utilizatori; autentificarea statiilor si utilizatorilor pe server pentru acces la retea;
 • Rezolvarea sesizarilor primite de pe sectiile spitalului in legatura cu aparitia unor defectiuni hardware sau software;
 • Asigurarea asistentei software oferita angajatilor spitalului, in legatura cu folosirea programelor din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), folosirea serviciilor de e-mail, salvarea de informatii de pe Internet;
 • Colaborarea cu firmele IT cu care spitalul are contracte de administrare servere, service si asistenta tehnica in derulare;
 • Instruirea personalului spitalului in vederea utilizarii corecte a echipamentelor de calcul precum si a aplicatiilor ce ruleaza pe aceste echipamente;
 • Realizarea diferitelor lucrari stiintifice sau statistice solicitate de personalul medical al Spitalului.
 • Implicarea in proiecte de cercetare.

Obiectivele Serviciului Informatică

 • realizarea retelei structurate (propunere – 2005, nerealizata inca din motive financiare)
 • Implementarea unui sistem de acces wireless
 • re-inventarierea tuturor echipamentelor IT din Spital
 • cursuri de instruire si perfectionare pentru angajatii Serviciului Informatica (imposibil de realizat din motive financiare)
 • schimburi de experienta cu departamentele IT ale altor spitale
 • simplificarea procedurilor de solutionare a cererilor primite de la alte departamente
 • studiu al necesitatilor informatice pe sectii
 • implicare in proiectele informatice existente si propunere de proiecte noi, si de asemenea, colaborarea cu Disciplina de Informatica Medicala a UMF Timisoara si Universitatea „Politehnica” Timisoara
 • respectarea politicii de securitate a retelei de catre toti angajatii spitalului
 • atragerea de noi colaboratori pentru o mai buna desfasurare a activitatii noastre, avand in vedere ca in unitati similare ca numar de paturi departamentul IT este compus dintr un numar mult mai mare de angajati si colaboratori externi (ex: spital cu 1300 de paturi – Departamentul IT are 50 de angajati si 100 de colaboratori in domeniul IT)
 • participarea la congrese nationale si internationale

Personal

 • Dr. Ing. Moga Mariana – Șef Serviciu
 • Bosneag Lucian – Inginer Gr I
 • Vatamanu Oana – Analist IA
 • Parge Flavian – Inginer Gr II
 • Bosneag Mihaela – Analist (Programator) ajutor IA
 • Vidu Florin – Analist (Programator) ajutor IA

Contact

Telefon: 0356-433229

Email: Serviciul Informatică – ofcalcul@hosptm.ro

.

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →