Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Informații de interes public

Conform art. 5, alin. 1 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; [Legislație]

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice[Legislație] [Contact]

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; [Conducerea Spitalului] [Relații cu publicul]

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; [Contact]

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; [Situații financiare]

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public; [Informații de interes public]

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate [Relații cu publicul]

Totodată, conform art. 10 din cap. III al H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția este obligată să afișeze pe pagina proprie de internet în secțiunea dedicată informațiilor de interes public – cel puțin anual și un raport periodic de activitate: