Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Dinamică și rezultate

Dinamica proiectelor de cercetare-dezvoltare implementate in SCJUT si rezultatele activitatii de cercetare stiintifica in SCJUT in perioada 2005 – 2008

Dinamica veniturilor realizate din activitati de cercetare-dezvoltare in SCJUT
2005
2006
2007
2008
Numar proiecte finnantate din fonduri publice nationale
1
5
21
29
Numar proiecte finnantate din fonduri publice internationale
1
2
3
RON
71.409
145.887
852.603
2.170.898
EUR
24.048
133.151

1. Contractele de cercetare nationale finantate din fonduri publice in care SCJUT este institutia coordonatoare sau institutie membra in proiect

Nr. crt.
PROGRAMUL
 
 Nr.contract
Durata
Denumire proiect
Conducator      proiect
Partener
0
1
2
3
4
 
2005
 
 
 
1.
CEEX nr.18
Modulul I (nr. lista proiecte – 514)
2005 – 2007
BIOTECH
USAMVBT
SCJUT
2006
 
2.
CEEX nr.134
Modulul I (nr. lista proiecte – 4816)
2006-2008
VIASAN
UMFVBT
SCJUT
3.
CEEX nr. 80
Modulul I (nr. lista proiecte 1068)
2006-2008
VIASAN
UMFVBT
SCJUT
4.
CEEX nr. 193 Modul I (nr. lista proiecte – 5849)
VIASAN
UMFVBT
SCJUT
5.
CEEX Modulul I,
(nr. lista proiecte – 6413)
VIASAN
SCJUT
UMFVBT
2007
6.
PN II, Programul IV, nr. 41-019
2007-2009
UMFVBT
SCJUT
7.
PN II, Programul CAPACITATI, Modulul I
Nr. 47/2008
UMFVBT
SCJUT
8.
PN II, Programul IV, nr. 41-011
2007- 2009
UMFVBT
SCJUT
9.
PN II, Programul IV, nr. 41-054
2007-2010
UMFVBT
SCJUT
10.
PN II, Programul IV, nr. 41-057
2007-2010
UMFVBT
SCJUT
11.
PN II, Programul IV, nr. 41-027
2007-2010
UMFVBT
SCJUT
12.
PN II, Programul INOVARE,
Contract nr. 69.3/25.09.2007
2007-2009
Dezvoltarea unui produs fitofarmaceutic destinat terapiei adjuvante si de preventie a neoplaziei mamare (FITOMEDAS)
SC BIOTEHNOS SA   Bucuresti
SCJUT
13.
PN II, Programul IV, nr. 41-058
2007-2010
SCJUT
UMFVBT
14.
PN II, Programul IV, nr. 41-028
2007-2009
SCJUT
UMFVBT
15.
PN II, Programul IV, nr. 41-091
2007-2009
UMFVBT
SCJUT
16.
PN II, Programul IV, nr. 61-030
2007-2010
SCJUT
UMFVBT
17.
PN II, Programul IV, nr. 41-052
2007-2010
UMFVBT
SCJUT
18.
PN II, Programul IV, nr. 42-098
2008-2010
SCJUT
UMFVBT
19.
PN II, Programul     IV, nr. 62-054
2008-2011
SCJUT
UMFVBT
20.
PN II, Programul IV, nr. 62-066
2008-2011
SCJUT
UMFVBT
21.
PN II, Porgramul IV, nr. 42-121
2008-2011
UMFVBT
SCJUT
22.
PN II, Programul IV,  nr. 42-122
2008-2011
UMFVBT
SCJUT
23.
PN II, Programul IV, nr. 42-126
2008-2011
UMFVBT
SCJUT

 

2. Programul IMPACT – Finantare pentru realizarea de Studii de fezabilitate (proiecte pentru competitiile finantate din fonduri structurale) 

Nr. crt.
Programul si nr. proiect
Denumire proiect
Coordonator
Buget alocat
Anul 2007
 
1.
Programul IMPACT
nr. 1052/2007
SCJUT
100000
2.
Programul IMPACT
Nr. 1187/2007
SCJUT
100000
3.
Programul IMPACT
Nr. 820/2007
SCJUT
100000
4.
Programul IMPACT
Nr. 698/2007
SCJUT
100000
5.
Programul IMPACT
Nr. 779/2007
SCJUT
100000
 
Anul 2008
 
6.
Programul IMPACT nr. 1221/2008
SCJUT
100000
7.
Programul IMPACT nr.1213/2008
SCJUT
100000

3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri publice

Nr. crt.
Titlul proiectului si nr. de referinta
Sursa de finantare
Anul semnarii contractului de finantare
Anul finalizarii
0
1
2
3
4
Anul 2006
1.
NEAR TO NEEDS, telemedicine via satellite to bridge italian and romanian healthcare and educational services
(Contract n. 19725/06/F/IZ)
Health and Telemedicine
via Satellite
Transitional Phase – Interconnectivity for Healthcare Services and Professional Medical Education bridging Communities in Eastern
and Western Europe-
ITT AO 1-4916/05/F/IZ
2006
2007
Anul 2007
 
2.
HEALTH OPTIMUM – HEALTHcare delivery OPTIMisation through telemedicine
N° 046273
EU – Call eTEN 2006/1
2007
2009
Anul 2008
 
3.
Promoting quality of hospital care trough Day Surgery expansion
Health – 2009-3.1.2. “Improve quality and safety of hospital care”
2008
2010
4.
Day Surgery Data Project
Contr. Nr. 2008 035
Executive Agency for Health and Consumers
2008
2009

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →