Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Ghidul pacientului

Informații utile pentru evaluarea spitalului

Tarifele consultaţiilor şi analizelor medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate

Listă nominală cu personalul medical și gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical

Număr de telefon pentru programări

Adresă electronică de contact pentru întrebări și sesizări

Informații referitoare la numărul de pacienți tratați pe an

  • Anual în spitalul nostru sunt tratați în medie 43727 pacienți.

Informații referitoare la numărul de examene paraclinice realizate pe an

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Informații referitoare la instituții partenere pe diverse programe

  • Nu există.

Informații referitoare la programe în care instituţia este parte

  • Nu există.

Informații privind asociații pentru îngrijiri și asistenţă postspitalizare

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an

Prezentare servicii medicale ambulatoriu

Informații privind modalitățile de acces ale pacienților către spital (autoturism, transport în comun, pietonal)

Informații privind externarea

Drepturile și obligațiile pacientului pe timpul spitalizării

Tarifele diverselor servicii medicale, accesibile spre informare pacienților / aparținătorilor

Planul de management

Tarife pentru cazare și masă aparținători

  • Conform Normelor de aplicare a contractului cadru pe anul 2015, pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorii persoanelor cu hadicap grav, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de spital.
  • Pentru însoțitorii copiilor bolnavi de peste 3 ani, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de către aceștia.
  • Suma încasată pe zi spitalizare este de 27 lei, cuprinzând media pe zi de spitalizare cu utilitățile și hrana.

Sistem de programare a internărilor pentru bolnavii cronici

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →