Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Ghidul pacientului

Informații utile pentru evaluarea spitalului

Tarifele consultaţiilor şi analizelor medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate

Listă nominală cu personalul medical și gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical

Număr de telefon pentru programări

Adresă electronică de contact pentru întrebări și sesizări

Informații referitoare la numărul de pacienți tratați pe an

  • Anual în spitalul nostru sunt tratați în medie 43727 pacienți.

Informații referitoare la numărul de examene paraclinice realizate pe an

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Informații referitoare la instituții partenere pe diverse programe

  • Nu există.

Informații referitoare la programe în care instituţia este parte

  • Nu există.

Informații privind asociații pentru îngrijiri și asistenţă postspitalizare

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an

Prezentare servicii medicale ambulatoriu

Informații privind modalitățile de acces ale pacienților către spital (autoturism, transport în comun, pietonal)

Informații privind externarea

Drepturile și obligațiile pacientului pe timpul spitalizării

Tarifele diverselor servicii medicale, accesibile spre informare pacienților / aparținătorilor

Planul de management

Tarife pentru cazare și masă aparținători

  • Conform Normelor de aplicare a contractului cadru pe anul 2015, pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorii persoanelor cu hadicap grav, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de spital.
  • Pentru însoțitorii copiilor bolnavi de peste 3 ani, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de către aceștia.
  • Suma încasată pe zi spitalizare este de 27 lei, cuprinzând media pe zi de spitalizare cu utilitățile și hrana.

Sistem de programare a internărilor pentru bolnavii cronici

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →