Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Aplicația Apel 112 - Serviciu localizare apeluri
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Ghidul pacientului

Informații utile

Tarifele consultaţiilor şi analizelor medicale decontate/nedecontate de casa de asigurări de sănătate

Listă nominală cu personalul medical și gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical

Programări Ambulator – telefonice sau online

Programări Laborator

Adresă electronică de contact pentru întrebări și sesizări

Informații referitoare la numărul de pacienți tratați pe an

  • Anual în spitalul nostru sunt tratați în medie 43727 pacienți.

Informații referitoare la numărul de examene paraclinice realizate pe an

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Informații referitoare la instituții partenere pe diverse programe

  • Nu există.

Informații referitoare la programe în care instituţia este parte

  • Nu există.

Informații privind asociații pentru îngrijiri și asistenţă postspitalizare

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an

Prezentare servicii medicale ambulatoriu

Informații privind modalitățile de acces ale pacienților către spital (autoturism, transport în comun, pietonal)

Informații privind externarea

Drepturile și obligațiile pacientului pe timpul spitalizării

Tarifele diverselor servicii medicale, accesibile spre informare pacienților / aparținătorilor

Planul de management

Tarife pentru cazare și masă aparținători

  • Conform Normelor de aplicare a contractului cadru pe anul 2015, pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorii persoanelor cu hadicap grav, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de spital.
  • Pentru însoțitorii copiilor bolnavi de peste 3 ani, cheltuielile cu cazarea și hrana sunt suportate de către aceștia.
  • Suma încasată pe zi spitalizare este de 27 lei, cuprinzând media pe zi de spitalizare cu utilitățile și hrana.

Sistem de programare a internărilor pentru bolnavii cronici