Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Număr de examene paraclinice realizate pe an

Teste de diagnostic

EKG

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
27180 135899 38615 25929 27124 23739 20492

EEG

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
597 2984 498 504 451 803 728

Servicii imagistice

FLUOROSCOPII

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
121 605 104 110 115 9 267

 RADIOGRAFII

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
76147 380737 69654 73186 73117 72156 92624

TOMOGRAFII

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
12291 61455 20113 16836 14509 7285 2712

ANGIOGRAFII

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
564 2821 220 136 325 1630 510

ECOGRAFII

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
13996 69978 16082 13547 12931 13401 14017

 RMN

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
3416 17079 3368 3489 3174 3415 3633

Investigații Medicină Nucleară

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
797 3984 799 915 819 785 666

Laborator Analize Medicale

MEDIA TOTAL AN 2014 AN 2013 AN 2012 AN 2011 AN 2010
1277697 6388485 1699227 1532652 1439869 1200531 516206

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →