Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Aplicația Apel 112 - Serviciu localizare apeluri
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane interioare

judetean@hosptm.ro

Conducerea Spitalului

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Președinte CA:

 • Prof. Dr. Timar Romulus Bogdan, reprezentant al Ministerului Sănătății

Membri:

 • Prof. Univ. Dr. Alis Dema, reprezentant al Ministerului Sănătății
 • Prof. Univ. Dr. Adalbert Schiller, reprezentant al UMF Timișoara
 • Prof. Univ. Dr. Alin Cumpănaș, reprezentant al Ministerului Sănătății
 • Prof. Dr. Dana Stoian, reprezentant al Consiliului Județean Timiș

COMITET DIRECTOR

 • MANAGER
  Asist. Univ. Dr. Raul Pătrașcu
 • DIRECTOR MEDICAL
  Ș.L. Nodiți Gheorghe
 • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
  Ec. Daniela Vasi
 • DIRECTOR DE INGRIJIRI
  Asist. Med. Pr. Licențiat Rodica Mindăianu
 • ȘEF SERVICIU SPIAAM
  Dr. Roșca Adriana

SERVICII FUNCȚIONALE

 • ȘEF SERVICIU R.U.N.O.S.
  Ec. Mihaela Pepici
 • ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
  Ing. Cornel Husac
 • ȘEF BIROU APROVIZIONARE, TRANSPORT
 • ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
  Ing. Muntean Cosmin Sergiu
 • ȘEF SERVICIU TEHNIC
  Ing. Mircea Gavril Cojocariu
 • ȘEF SERVICIU DE EVALUARE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ
  Ec. Popovici Marioara
 • ȘEF SERVICIU INFORMATICĂ
  Dr. ing. Mariana Moga
 • COMPARTIMENT JURIDIC
  Cons. juridic Mihaela Monica Filip Pîrvu
 • SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE
  Medic șef serviciu Dr. Adriana Roșca
 • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
  Ec. Maria Saracan
  Ec. Angela Dascălu