Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Proiect modernizare Ambulator

În cadrul proiectului „Modernizarea Ambulatorului de Specialitate al SCJUT”, proiect depus în anul 2010 către Ministerul Dezvoltării Regionale in cadrul programului Operational Regional Axa 3.1, o serie de cabinete din Ambulatorul SCJUT vor beneficia de finanţare pentru achiziţia de echipamente si mobilier medical.

Va rugam sa vizualizati lista sectiilor si a echipamentelor aprobate AICI.

În vederea realizării proiectului tehnic necesar demarării procedurilor de contractare şi achiziţia ulterioară de aparatură, solicităm sectiilor / cabinetelor beneficiare completarea fişelor de informaţii pentru fiecare echipament în parte.

Vă rugăm să descărcaţi formatul electronic al fişei de AICI.

Vă rugăm să înaintaţi documentaţia până la data de 04.04.2014 în format scris la secretariat Director Medical şi in format electronic la adresa de e-mail tibi.balog@hosptm.ro.

Echipamentele pentru care nu se va depune fişa de informaţii vor fi excluse din proiect.

Dr.  Ovidiu Bedreag
Departament Cercetare – Dezvoltare

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →