Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Proiect modernizare Ambulator

În cadrul proiectului „Modernizarea Ambulatorului de Specialitate al SCJUT”, proiect depus în anul 2010 către Ministerul Dezvoltării Regionale in cadrul programului Operational Regional Axa 3.1, o serie de cabinete din Ambulatorul SCJUT vor beneficia de finanţare pentru achiziţia de echipamente si mobilier medical.

Va rugam sa vizualizati lista sectiilor si a echipamentelor aprobate AICI.

În vederea realizării proiectului tehnic necesar demarării procedurilor de contractare şi achiziţia ulterioară de aparatură, solicităm sectiilor / cabinetelor beneficiare completarea fişelor de informaţii pentru fiecare echipament în parte.

Vă rugăm să descărcaţi formatul electronic al fişei de AICI.

Vă rugăm să înaintaţi documentaţia până la data de 04.04.2014 în format scris la secretariat Director Medical şi in format electronic la adresa de e-mail tibi.balog@hosptm.ro.

Echipamentele pentru care nu se va depune fişa de informaţii vor fi excluse din proiect.

Dr.  Ovidiu Bedreag
Departament Cercetare – Dezvoltare

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →