Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening

Face parte din:

VI. Programele naţionale de boli netransmisibile

1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat

1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening

Unitatea Națională de Asistență Tehnică și Management: Institutul Național de Sănătate Publică București

UATM a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

– asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat – Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în Regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş

Cele 8 Unități Sanitare cu Paturi (USP-uri) validate care au format rețele în cadrul programului sunt:

  • Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;
  • Spitalul Orășenesc Ineu;
  • Spitalul Județean de Urgență Deva;
  • Spitalul Municipal Dr. A. Simionescu Hunedoara;
  • Spitalul de Urgență Petroșani;
  • Spitalul Județean de Urgență Reșița;
  • Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;
  • Spitalul Municipal Lupeni

Legislația în vigoare care reglementează activitatea programelor naționale de sănătate publică

Campania „Protejează-i aripile!”

Institutul Național de Sănătate Publică și MSD România anunță lansarea campaniei „Protejează-i aripile!”, un amplu demers pentru îmbunătățirea prevenției cancerului de col uterin în România

Protejează-i aripile!, campanie inedită pentru prevenția cancerului de col uterin în România (Sursa: România Liberă)

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin 22 – 28 ianuarie 2017

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →