Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Proceduri

(Pagină în curs de actualizare)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

FINCONT-1 – Procedura de inventariere anuală a patrimoniului

IL-FIN-CONT-01 Instructiunea de lucru privind modul de inregistrare in evidenta contabila a cheltuielilor in SCJUPBT

IL-FIN-CONT-02 Instrucțiune de lucru privind modul de identificare și trecere a mijloacelor fixe complet amortizate la materiale de natura obiectelor de inventar în SCJUPBT

IL-TEH-SSM-PSI-01 Instrucțiune de lucru – Analiză și recomandări pentru reducerea riscurilor de incendiu generat de utilizarea OXIGENULUI în secțiile ATI, UPU-SMURD și tratamentul COVID-19 în SCJUPBT

PO-CAPI-01 Planificarea multianuală și anuală a activității de audit public intern

PO-CAPI-02 Derularea misiunii de audit public intern de asigurare

PO-CAPI-03 Derularea misiunii de audit public intern de consiliere

PO-CAPI-04 Derularea misiunii de audit public intern ad-hoc din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara

PO-CAPI-05 Procedura operațională privind raportul anual al activității de audit public intern

PO-CAPI-06 Procedura operațională privind pregătirea profesională a auditorilor interni

PO-COM-06 Procedură operațională referitoare la Organizarea și funcționarea centrului de vaccinare împotriva COVID-19 pentru personalul din cadrul SCJUPBT

PO- FINCONT-29 Procedura Operationala privind calculul, declararea si lichidarea varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate

PO-FINCONT-30 Privind evidenta si plata cheltuielilor de judecata

PO-FINCONT-31 Procedura Operațională privind primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri din magazie codificată PO-FINCONT-31

PO-IT-001 Accesul personalului la sistemul informatic al spitalului – Ediția 2

PO-IT-002 Accesul, prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale pacienţilor – Ediția 2

PO-IT-004 Actualizarea graficelor de gărzi pe website-ul SCJUPBT – Ediția 2

PO-IT-005 Administrarea stațiilor de lucru

PO-IT-006 Asigurarea protecției criptografice pentru informații și resurse

PO-IT-007 Backup-ul și arhivarea datelor

PO-IT-008 Comunicarea cu autoritatea competentă

PO-IT-009 Controlul accesului logic

PO-IT-010 Evaluarea vulnerabilitatilor

PO-IT-011 Managementul activelor IT&C pe care se bazeaza furnizarea serviciilor esentiale

PO-IT-012 Managementul aplicatiilor

PO-IT-014 Managementul continuitatii activitatii IT&C pentru furnizarea de servicii

PO-IT-015 Managementul ecosistemului

PO-IT-016 Managementul incidentelor de securitate

PO-IT-017 Managementul log-urilor

PO-IT-018 Managementul parolelor

PO-IT-019 Managementul patch-urilor software

PO-IT-020 Managementul schimbarilor

PO-IT-021 Managementul suporţilor de memorie externă

PO-IT-022 Pregătirea, instruirea și conștientizarea utilizatorilor SIC

PO-IT-023 Protecția împotriva malware

PO-IT-024 Relațiile cu furnizorii

PO-IT-025 Securitatea fizică și a mediului de lucru

PO-IT-026 Securitatea resurselor umane

PO-IT-027 Utilizarea echipamentelor mobile

PO-IT-028 Utilizarea echipamentelor proprietate personală

PO-IT-029 Utilizarea serviciilor cloud

PO-IT-030 Detectarea alertelor și incidentelor de securitate care afectează rețelele şi sistemele informatice

PO-IT-031 Acordarea accesului de la distanță

PO-IT-032 Administrare echipamente active de retea

PO-IT-033 Administrare firewall

PO-IT-034 Administrare server, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara

GHID-SEC-01 Ghidul general de securitate pentru utilizatorii cu drepturi limitate de acces

MTD-IT-001 Metodologia managementului riscurilor de securitate

PLT-IT-001 Politica privind securitatea informațiilor

PLT-IT-002 Politica IT&C

PLT-IT-003 Politica NIS

PO-JUR-011 Procedura operațională privind privind accesul la FOCG/FSZ de către pacienți/reprezentanți legali/împuterniciți sau instituții abilitate în cadrul SCJUPBT, revizia 1

PO-JUR-12 Procedura operațională privind constituirea de parte civilă, modul de înregistrare în contabilitate, de raportare către CJASTM și de recuperare a sumelor din accidente rutiere/vătămări corporale în SCJUPBT

PO-JUR-13 Procedura operațională privind cercetarea administrativă

PO-PR-01 Procedură operațională privind accesul Mass Media în spital

PO-PR-02 Procedură operațională privind organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public, Ediția 1

PO-PR-03 Procedură Operațională privind înregistrarea, gestionarea și rezolvarea petițiilor și reclamațiilor

PO-PSI-01 Procedură operațională privind pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns

PO-PSI-02 Procedură operațională privind prevenirea și gestiunea riscurilor în caz de evenimente excepționale în SCJUPBT

PO-PSI-03 Procedură operațională privind evacuarea pacienților în caz de incendiu în SCJUPBT

PO-PSI-04 Procedură operațională privind protecția personalului care manipulează substanțe și materiale ușor inflamabile în SCJUPBT

PO-RUNOS-011 Procedură operațională privind acordarea concediului de odihnă (Anexe: Cereri de concediu în format editabil)

PO-RUNOS-014 Procedură operațională privind acordarea tuturor tipurilor de concedii cuvenite salariaților din cadrul SCJUPBT, cu excepția concediului de odihnă

PO-RUNOS-015 Procedură operațională privind drepturile și obligațiile pe perioada delegării și detașării salariaților din cadrul SCJUPBT

PO-RUNOS-016 Prevenirea și managementul riscului de epuizare profesională

PO-RUNOS-17 Procedură operațională privind pensionarea

PO-SMCSM-01 Procedură operațională privind metodologia de verificare a îndeplinirii standardelor de acreditare / planului de conformare

PO-SMCSM-02 Procedură operațională privind întocmirea Programului anual de management al calității serviciilor medicale la nivelul SCJUPBT

PO-SMCSM-03 Procedură operațională privind analiza chestionarelor satisfacție pacienți – Ediția III

PO-SAPC-01-Procedura-operationala-privind-atribuirea-contractelor\acordurilor-cadru

PO-SSM-01 Prevenirea accidentelor de munca

PROCEDURI AMBULATOR

PO-AmbI-01 Procedură operațională privind accesul pacienților în Ambulatoriul Integrat SCJUPBT în perioada stării de alertă COVID-19

PROCEDURI DIRECTOR ÎNGRIJIRI

PO-DI-012 Procedură operațională privind gestionarea medicației proprii a pacientului pentru afecțiuni cronice, pe durata spitalizării din secțiile SCJUPBT

PO-DÎ-10 Procedură operațională privind transportul și mobilizarea bolnavului

PO-DÎ-013 Procedura operațională privind elaborarea și aplicarea Planului de Îngrijiri în SCJUPBT. Anexe: 02, 03, 04, 05, 06,

PO-Comisia Alimentului-01

PROCEDURI OPERAȚIONALE PNS

PO-PNORTO2-001 Procedură operațională privind PN trauma-centuri și extremități

PO-PNSNEURO-01 Implementarea programului național de tratament al bolilor neurologice – Ediția I Revizia 0

PO-PNSOG-01 Procedură operațională privind profilaxia sindromului de imunizare Rh

PO-PNSNN-01 Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născut

PO-PNSNN-02 Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere

PROCEDURI MEDICALE

F01-PG-08 – Manual de recoltare a probelor ed. 13 (uz intern)

PO-ATI-001 – Procedură operațională privind resuscitarea cardio-respiratorie

PO-ATI-05 Procedura Operațională privind internarea pacienților în structurile de terapie intensivă

PO-UTSBEGA-06 Managementul articolelor critice

PO-TEH-06 Intretinerea aparaturii medicale

PO-SMCSS-05 Procedură operațională colectarea si raportarea indicatorilor de monitorizare

PO-SMCSS-04 Procedură operațională Managementul auditului clinic in cadrul SCJUPBT

PO-RTPCR-01 Procedură operațională Elaborarea procedurii documentate privind evidenta bolnavilor

PO-CDITO-02 Accesul pacientului oncologic intr-o unitate cu competentade a trata asemenea cazuri

PO-PNI.5LAB.01 Procedură operațională-Subprogramul national de supravegere si control al infectilor asociate asistentei medicale

PO-ANATPAT-9 Procedură operațională pentru scutirea de necropsie

PO-CAMGAR-02 Procedura operațională desfășurarea activității în camera de gardă

PO-CARDIO-011 Efectuarea ecografiilor trnsesofagiene

PO-CAMGARPSH-01 Procedură operațională privind desfășurarea activității în camera de gardă Psihiatrie str. I. Văcărescu nr. 21

PO-CDITO-01 Procedură operațională privind Comisia de Diagnostic și Indicație Terapeutică Oncologică CDITO

PO-CPL-01 Managementul pacienților cu episod confuzional sau delirium

PO-CSM-04 Procedură operațională privind internarea în staționarul de zi

PO-CSM-09 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în CSM privind întocmirea planului individualizat de servicii

PO-HD-001 Procedura de evidenţă a bolnavilor în program naţional de sănătate de hemodializă Ediția I, Revizia 2

PO-HD-005 Procedura Operațională privind interventia psihologica, diagnosticul si evaluarea clinica

PO-ENDOPN-001 Procedura operationala pentru derularea programului national de evaluare a statusului vitaminei D

PO-FARM-001 Procedura Operațională privind evidența și gestionarea farmaciei cu circuit închis

PO-FARM-002 Procedura operationala privind completarea si transmiterea catre ANMDM a buletinelor de Farmacovigilenta

PO-FARM-003 Procedura Operationala privind modul de prescriere a medicamentelor cu risc de a crea dependenta

PO-FARM-004 Procedura proprie de verificare a bunelor practici in prescrierea si utilizarea antibioticelor

PO-FARM-005 Procedura proprie de identificare si gestionare a medicamentelor expirate

PO-FARM-06 Procedură operațională privind conditile de prescriere\administrare a medicatiei cu risc

PO-FARM-009 Procedura Operaţională privind accesul, depozitarea, prescrierea, eliberarea şi administrarea medicamentelor psihotrope şi stupefiante

PO-LAM-01 Procedură operațională privind efectuarea analizelor medicale de rutină în contextul epidemiologic al infecției SARS-CoV-2

PO-MED-007 Procedură operațională privind accesul și utilizarea datelor pacienților

PO-MED-016 Procedura Operațională privind privind transferul intraspitalicesc

PO-MED-013 Procedură operațională privind gestionarea FOCG – instrucțiuni de completare

PO-MED-028 Procedură operațională privind completarea documentelor medicale

PO-MED-030 Procedura operațională de obținere a acordului pacientului informat

PO-MED-033 Procedură operațională privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizării. Formular editabil: F01-PS-05-SAP Fișa de însoțire a decedatului – (anexa 2 la norme).

PO-MED-034 Procedură operațională privind prevenirea erorilor de identificare ale pacienților (Revizia 3)

PO-MED-039 Procedura operațională privind intervenția medicală fără acordul pacientului / reprezentantului legal

PO-MED-040 Procedura operațională privind depășirea limitelor competențelor

PO-MED-041 Procedura operațională privind facilitarea accesului pacientului la a doua opinie medicală

PO-MED-042 Procedura Operațională privind Elaborarea monitorizarea analiza și revizuirea Protocoalelor Medicale de diagnostic și sau tratament. Formular editabil: Model Protocol Medical

PO-MED-043 Procedura albumina anonimizata. Formulare PO-MED-043

PO-MED-044 Procedura operațională privind managementul tratamentului antibiotic în SCJUPBT (Antibioticoterapia v2024)

PO-MED-045 Comunicarea datelor medicale in cadrul spitalului (cu pacientii, intre echipele medicale etc.)

PO-PEDI-01 Managementul programului național de diabet zaharat – subprogramul diabet tip 1 în cadrul secției clinice pediatrie (Ediția I, Revizia 0)

PO-PEDI-02 Derularea subprogramului „Prevenția morbidității asociate și a complicațiilor, prin diagnostic precoce, precum și monitorizarea unor afecțiuni cronice la copil (VI.2)” (Ediția I, Revizia 0)

PO-PSIHI-01 Managementul pacienților care necesită contenție

PO-PSIHI-02 Procedura operațională privind managementul pacienților cu agitație psihomotorie din secțiile SCJUPBT

PO-PSIHI-03 Procedură operațională privind asistența psihiatrică la nivelul Camerei de Gardă Psihiatrie a cazurilor care îndeplinesc criteriile de urgență psihiatrică, periculozitate socială și necesită internare nevoluntară conform legii 487/2002

PO-RAD-COV-01– Examinarea Radioimagistică a pacienților în contextul Epidemiologic de îmbolnăvire cu SARS CoV2 la nivelul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală (Revizia 1 din 03.04.2020)

PO-SNST-01 Procedura Operațională privind desfășurarea activității în Compartimentul Săli de nașteri

PO-STERILIZ-01 Procedura operațională privind preluarea si ambalarea materialului nesteril

PO-STERILIZ-02 Procedura operațională privind sterilizarea materialelor reutilizabile la Autoclav

PO-STERILIZ-03 Procedura operațională privind stocarea si predarea materialului steril

PO-STERILIZ-04 Procedura operațională privind sterilizarea la temperatura joasa cu plasma

PO-UFA-01 Procedură privind transferul pacientului cu arsuri grave în vederea efectuării tratamentului în străinătate – Ediţia I, Revizia 0

PO-UFA-ATI-001 Prelevarea culturilor în UFA – Ediția I, Revizia 0

PM-ORTO1-001 Protocol medical –profilaxia trombembolismului venos in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti, ed.1, revizia 2

PM-ORTO1-002 Protocol medical –managementul fracturilor deschise in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti,ed.1, revizia 2

PM-ORTO1-003 Protocol medical-managementul artrozelor de sold si genunchi in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti,ed.1, revizia 2

PM-ORTO1-004 Protocol medical- managementul artroscopic al genunchiului in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti, ed.1, revizia 2

PM-ORTO1-005 Managementul fracturilor membrului superior in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti

PM-ORTO1-006 Managementul fracturilor membrului pelvin in SCJUT in anul 2021 in sistem de rutina la pacienti

PROCEDURI SPECIALA

PS-SAP-10 Preluarea si primirea in morga a cadavrelor pacientilor decedati in sectiile clinice externe ale SCJUPBT

PROCEDURI SPIAAM

PO-SPIAAM-001 Procedură operațională privind supravegherea epidemiologică, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale în sistem de rutină la pacienți

PO-SPIAAM-020 Procedură operațională privind curățenia și dezinfecția pe secții

PO-SPIAAM-022 Procedură operațională privind dezinfecția chimică curentă a suprafețelor

PO-SPIAAM-023 Procedură operațională privind dezinfecția chimică a obiectelor sanitare, recipientelor de colectare și a materialelor de curățare

PO-SPIAAM-024 Procedură operațională privind dezinfecția chimică a instrumentelor și echipamentelor medicale

PO-SPIAAM-027 Procedură operațională privind dezinfecția terminală pe secție, Blocul Operator

PO-SPIAAM-033 Procedură operațională privind spălarea mâinilor în funcție de nivelul de risc

PO-SPIAAM-034 Procedură operațională privind dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare

PO-SPIAAM-035 Procedură operațională privind dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare

PO-SPIAAM-047 – Procedura Operațională Practică în antibioticoterapie – principii de diagnostic și tratament în patologia infecțioasă din SCJUPBT, Ediția 2

PO-SPIAAM-049 Procedură operațională privind buna practică în antibioticoterapie – principii de diagnostic și tratament în infecția pediatrică

PROCEDURI UPU ȘI CAMERA DE GARDĂ

IL-UPU-01 Completarea și arhivarea graficelor de curățenie/dezinfecție în UPU-SMURD

IL-UPU-02-Monitorizarea concentratiei de oxigen in mediul ambiant in UPU-SMURD

IL-UPU-03-Abordarea pacientului care refua investigatii tratament

IL-UPU-04-Predarea preluarea autospecialei SMURD

IL-UPU-05-Predare primire tura

IL-UPU-06-Utilizare grup electrogen

IL-UPU-07-Curatenia si dezinfectia

IL-UPU-08– Intretinerea echipamentului IT

IL-UPU-09 Instrucțiune de Lucru privind circuitul materialelor reutilizabile în UPU-SMURD

PO-017 Procedură operațională UPU 017: Întocmirea planului de intervenție în vederea soluționării cazurilor sociale

PO-CAMGAR-02 Procedură operaţională privind desfăşurarea activităţii în camera de gardă str. V. Babeș nr.12, Ediția II, Revizia 0

PO-UPU-001 Procedura operațională privind Triajul Pacienților în UPU

PO-UPU-02-REGULAMENT SERVICIUL MOBIL DE URGENTA, REANIMARE SI DESCARCERARE

PO-UPU-03-REGULAMENT PUNCT DE OPERARE AEROMEDICAL ARAD

PO-UPU-09-PREDARE – PRELUARE obiecte de valoare

PO-UPU-24-REGULAMENT PUNCT DE OPERARE AEROMEDICAL CARANSEBES

PM-UPU-009 Protocol transferul pacientului critic

PO-UPU-021 Procedură operațională privind utilizarea grupului electrogen în UPU-SMURD iesita din viguare

PO-UPU-022 Procedură operațională privind compensarea cu spitalul a cheltuielilor efectuate în UPU pentru pacienții internați

PO-UPU-AS-SOC-01 Procedură operațională privind evaluarea și stabilirea intervenției sociale pentru pacienții UPU

PO-UPU-AS-SOC-02 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea activității de informare și ghidare a pacienților și a aparținătorilor

PO-UPU-AS-SOC-03 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru identificarea persoanelor care nu au asupra lor acte de identitate

PO-UPU-AS-SOC-04 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru consilierea socială a pacienților și a aparținătorilor

PO-UPU-AS-SOC-05 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența persoanelor fără adăpost

PO-UPU-AS-SOC-06 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale violenței fizice în familie

PO-UPU-AS-SOC-07 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale abuzului sexual

PO-UPU-AS-SOC-08 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea externării dirijate

PROCEDURI TRANSFUZIE

PO-UTS-01 Procedură operațională privind instruirea personalului UTS-SCJUPBT

PO-UTS-03 Procedură operațională privind managementul articolelor critice reactivi

PO-UTS-04 Procedură operațională privind managementul articolelor critice de tip componente sanguine

PO-UTS-05 Procedură operațională privind mangementul articolelor critice tip echipamente

PO-UTS-08 Procedură operațională privind managementul riscului, controlul neconformităților/acțiuni corective și preventive

PO-UTS-09 Procedură operațională privind biosiguranța în UTS și gestionarea deșeurilor

PO-UTS Sectii-17 Plan de urgenta pentru asigurarea continuitatii activitatii UTS

PO-UTS BEGA-01 Procedura Operațională privind componentele sanguine utilizate in UTS Victor Babes 12 din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-02 Procedura Operațională teste pretransfuzionale efectuate in UTS Victor Babes 12 din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-03 revizia 1: Procedura Operațională indicațiile transfuziei sanguine, cererea de teste pretransfuzionale și de componente sanguine din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-04 Procedura Operațională administrarea și monitorizarea transfuziei, returnarea unitaților de componente sanguine din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-05 Procedura Operațională instruirea personalului din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-06 Procedura Operațională managementul articolelor critice “componente sanguine” din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-07 Procedura Operațională managementul articolelor critice “reactivi” din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-08 revizia 1: Procedura Operațională managementul articolelor critice “echipamente” din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-09 Procedura Operațională siguranța și gestionarea deșeurilor în UTS Victor Babeș 12 din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-10 Procedura Operațională Managementul riscului / Controlul neconformităților / Autoinspecția în UTS Bega din cadrul SCJUPBT

PO-UTS-SECTII-10 Cerere de Componente Sanguine și teste pretransfuzionale, Ediția II, Revizia 1

PO-UTS-SECTII-11 Procedură operațională privind hemovigilența – gestionarea, anchetarea și raportarea reacțiilor/incidentelor adverse posttransfuzionale

PO-UTS-SECTII-12 Teste pretransfuzionale efectuate în UTS – SCJUPBT, Ediția II, Revizia 1

PO-UTS-SECTII-13 Procedură operațională privind rebutarea și returnarea componentelor sanguine de pe secții

PO-UTS-SECTII-14 Procedură operațională privind recoltarea probelor de sânge în vederea efectuării testelor pretransfuzionale

PO-UTS-SECTII-15 Procedură operațională privind  tipuri de componente sanguine utilizate în UTS-SCJUPBT și Indicația transfuzională

PO-UTS-SECTII-16 Administrarea și Monitorizarea transfuziei în SCJUPBT, Ediția I, Revizia 1

PO-UTS-SECTII-ANEXE Cerere componente sanguine risc vital – pentru cazurile de risc major din sălile de operație, ATI, secții. Rebutare-returnare componente sanguine.

PROCEDURI DE SISTEM

PS-DPO-01 – ediția 1 – Procedură de sistem privind modul de soluționare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal în SCJUPBT

PO-SESM-01 Procedură de sistem: Depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG

PS-SCJUPBT-01 Procedura de Sistem privind elaborarea și revizuirea procedurilor formalizate în SCJUPBT, ediția II + Anexa 9 (format editabil)

PS-SCJUPBT-02 Managementul riscului – Ediția II, Revizia 0

PS-SCJUT-03 Activitatea de supraveghere la nivelul SCJUPBT

PS-SCJUT-04 Procedură de sistem privind delegarea competențelor și limitele responsabilităților delegate

PS-SCJUT-05 Procedură privind evaluarea și raportarea sistemului de control intern managerial

PS-SCJUPBT-06 Întocmirea deciziilor la nivelul SCJUPBT

PS-SCJUT-07 Procedură de sistem: Etica și integritatea în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-08 Procedură de sistem privind atribuții, funcții, sarcini în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-09 Procedură de sistem privind analizarea şi stabilirea structurii organizatorice a SCJUPBT

PS-SCJUPBT-10 Procedură de sistem privind stabilirea obiectivelor SCJUPBT

PS-SCJUPBT-11 Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor SCJUPBT

PS-SCJUPBT-12 Procedură de sistem privind monitorizarea și raportarea performanțelor în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-13 Procedură de sistem privind asigurarea continuității activității în/din SCJUPBT

PS-SCJUPBT-14 Procedură de sistem privind informarea și comunicarea în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-15 Procedură de sistem privind competența, performanța în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-16 Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-17 Procedură de sistem privind managementul funcțiilor sensibile în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-18 Procedură de sistem privind colectarea, sortarea, depozitarea, transportul și eliminarea deșeurilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Ediția II revizia I

PS-SCJUPBT-19 Procedură de sistem privind urmărirea implementării măsurilor dispuse de organele de control ale statului și organismele de audit extern în urma acțiunilor de control/audit în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-20 Procedură de sistem: Acțiuni corective și preventive, Ediția 2, Revizia 0

PS-SCJUPBT-21 Procedură de sistem: Audituri interne ale calității, Ediția 2, Revizia 0

PS-SCJUPBT-22 Managementul arhivei

PS-SCJUPBT-23 Comunicarea datelor medicale ale pacientilor

PS-SCJUPBT-24 Managmentul riscurilor de coruptie

PS-SCJUPBT-25 Modalitatea de completare a declaratiilor de avere si de interese in E-DAI

PS-SCJUPBT-26 Elaborarea si actualizarea fiselor de post [ fișier editabil ]

PS-SMCSM-01 Managementul evenimentelor adverse: Procedură de sistem privind managementul (identificarea, raportarea, analizarea și prelucrarea) evenimentelor adverse asociate asistenței medicale (evenimente santinelă, evenimente presantinelă, evenimente „near-miss”, accidente și incidente)

PROCEDURI PROPUSE SPRE APROBARE – documente în lucru

PO-MED-004 Procedura operationala privind internarea pacientilor [fișier editabil]

PO-PR-03 Procedură operaţională privind înregistrarea, gestionarea și rezolvarea petițiilor/reclamațiilor [fișier editabil]

PS-SCJUT-06 Circuitul documentelor nemedicale în SCJUT (20.06.2018)

ARHIVĂ PROCEDURI (documente ieșite din vigoare)

PO-IT-001 Accesul personalului la sistemul informatic al spitalului – Ediția 1

PO-IT-002 Accesul, prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale pacienţilor – Ediția 1

PO-UTS BEGA-03 Procedura Operațională indicațiile transfuziei sanguine, cererea de teste pretransfuzionale și de componente sanguine din cadrul SCJUPBT

PO-UTS BEGA-08 Procedura Operațională managementul articolelor critice “echipamente” din cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-06 Procedura de Sistem privind managementul circuitului documentelor nemedicale în SCJUPBT

____________________
* acces doar din rețeaua internă a Spitalului