Selectează o Pagină

Proceduri

Codul de etică și conduită profesională în cadrul SCJUPBT

F01-PG-17 – Manual de recoltare a probelor primare LAM ed. 12 rev. 2 din  07.01.2019

FINCONT-1 – Procedura de inventariere anuală a patrimoniului

IL-FIN-CONT-01 Instructiunea de lucru privind modul de inregistrare in evidenta contabila a cheltuielilor in SCJUPBT

PM-DM-003 Protocol medical antibioprofilaxia

PO-017 Procedură operațională UPU 017: Întocmirea planului de intervenție în vederea soluționării cazurilor sociale

PO-ANATPAT-9 Procedură operațională pentru scutirea de necropsie

PO-CAMGAR-02 Procedură operaţională privind desfăşurarea activităţii în camera de gardă str. V. Babeș nr.12 din cadrul SCJUPBT

PO-CDITO-01 Procedură operațională privind Comisia de Diagnostic și Indicație Terapeutică Oncologică CDITO

PO-CPL-01 Managementul pacienților cu episod confuzional sau delirium

PO-DI-012 Procedură operațională privind gestionarea medicației proprii a pacientului pentru afecțiuni cronice, pe durata spitalizării din secțiile SCJUPBT

PO-DÎ-10 Procedură operațională privind transportul și mobilizarea bolnavului

PO-IT-001 Procedura operațională privind accesul personalului la sistemul informatic al spitalului

PO-IT-002 Procedura operațională privind accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale pacienților

PO-FARM-001 Procedura Operațională privind evidența și gestionarea farmaciei cu circuit închis

PO-FARM-002 Procedura operationala privind completarea si transmiterea catre ANMDM a buletinelor de Farmacovigilenta

PO-FARM-003 Procedura Operationala privind modul de prescriere a medicamentelor cu risc de a crea dependenta

PO-FARM-004 Procedura proprie de verificare a bunelor practici in prescrierea si utilizarea antibioticelor

PO-FARM-005 Procedura proprie de identificare si gestionare a medicamentelor expirate

PO-HD-001 Procedura de evidenţă a bolnavilor în program naţional de sănătate de hemodializă

PO-JUR-011 Procedura operațională privind privind accesul la FOCG/FSZ de către pacienți/reprezentanți legali/împuterniciți sau instituții abilitate în cadrul SCJUPBT, revizia 1

PO-LAM-01 Procedură operațională privind efectuarea analizelor medicale de rutină în contextul epidemiologic al infecției SARS-CoV-2

PO-MED-007 Procedură operațională privind accesul și utilizarea datelor pacienților

PO-MED-017 Procedură operațională privind regulile de completare ale FOCG și FSZ

PO-MED-013 Procedură operațională privind gestionarea FOCG – instrucțiuni de completare

PO-MED-028 Procedură operațională privind completarea documentelor medicale

PO-MED-030 Procedura operațională de obținere a acordului pacientului informat

PO-MED-033 Procedură operațională privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizări

PO-MED-039 Procedura operațională privind intervenția medicală fără acordul pacientului / reprezentantului legal

PO-MED-040 Procedura operațională privind depășirea limitelor competențelor

PO-MED-041 Procedura operațională privind facilitarea accesului pacientului la a doua opinie medicală

PO-PR-01 Procedură operațională privind accesul Mass Media în spital

PO-PR-03 Procedură Operațională privind înregistrarea, gestionarea și rezolvarea petițiilor și reclamațiilor

PO-PSIHI-01 Managementul pacienților care necesită contenție

PO-PSIHI-02 Procedura operațională privind managementul pacienților cu agitație psihomotorie din secțiile SCJUPBT

PO-PSIHI-03 Procedură operațională privind asistența psihiatrică la nivelul Camerei de Gardă Psihiatrie a cazurilor care îndeplinesc criteriile de urgență psihiatrică, periculozitate socială și necesită internare nevoluntară conform legii 487/2002

PO-RUNOS-011 Procedură operațională privind acordarea concediului de odihnă (Anexe: Cereri de concediu în format editabil)

PO-RAD-COV-01– Examinarea Radioimagistică a pacienților în contextul Epidemiologic de îmbolnăvire cu SARS CoV2 la nivelul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală (Revizia 1 din 03.04.2020)

PO-SMCSM-01 Procedură operațională privind metodologia de verificare a îndeplinirii standardelor de acreditare / planului de conformare

PO-SMCSM-02 Procedură operațională privind întocmirea Programului anual de management al calității serviciilor medicale la nivelul SCJUPBT

PO-SMCSM-03 Procedură operațională privind analiza satisfacției pacienților

PO-SPIAAM-001 Procedură operațională privind supravegherea epidemiologică, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale în sistem de rutină la pacienți

PO-SPIAAM-047 – Procedura Operațională Practică în antibioticoterapie – principii de diagnostic și tratament în patologia infecțioasă din SCJUPBT, Ediția 2

PO-SPIAAM-049 Procedură operațională privind buna practică în antibioticoterapie – principii de diagnostic și tratament în infecția pediatrică

PO-UPU-001 Procedura operațională privind Triajul Pacienților în UPU

PO-UPU-009 Protocol transferul pacientului critic

PO-UPU-021 Procedură operațională privind utilizarea grupului electrogen în UPU-SMURD

PO-UPU-022 Procedură operațională privind compensarea cu spitalul a cheltuielilor efectuate în UPU pentru pacienții internați

PO-UPU-AS-SOC-01 Procedură operațională privind evaluarea și stabilirea intervenției sociale pentru pacienții UPU

PO-UPU-AS-SOC-02 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea activității de informare și ghidare a pacienților și a aparținătorilor

PO-UPU-AS-SOC-03 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru identificarea persoanelor care nu au asupra lor acte de identitate

PO-UPU-AS-SOC-04 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru consilierea socială a pacienților și a aparținătorilor

PO-UPU-AS-SOC-05 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența persoanelor fără adăpost

PO-UPU-AS-SOC-06 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale violenței fizice în familie

PO-UPU-AS-SOC-07 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale abuzului sexual

PO-UPU-AS-SOC-08 Procedură operațională aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea externării dirijate

PS-DPO-01 – ediția 1 – Procedură de sistem privind modul de soluționare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal în SCJUPBT

PS-DRG 001.01 Procedură de sistem: Depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG

PS-SCJUPBT-01 Procedura de Sistem privind elaborarea și revizuirea procedurilor formalizate în SCJUPBT, ediția II + Anexa 9 (format editabil)

PS-SCJUT-02 Procedură de sistem: Managementul riscului

PS-SCJUT-03 Activitatea de supraveghere la nivelul SCJUPBT

PS-SCJUT-04 Procedură de sistem privind delegarea competențelor și limitele responsabilităților delegate

PS-SCJUT-05 Procedură privind evaluarea și raportarea sistemului de control intern managerial

PS-SCJUPBT-06 Procedura de Sistem privind managementul circuitului documentelor nemedicale în SCJUPBT

PS-SCJUT-07 Procedură de sistem: Etica și integritatea în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-08 Procedură de sistem privind atribuții, funcții, sarcini în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-09 Procedură de sistem privind analizarea şi stabilirea structurii organizatorice a SCJUPBT

PS-SCJUPBT-10 Procedură de sistem privind stabilirea obiectivelor SCJUPBT

PS-SCJUPBT-11 Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor SCJUPBT

PS-SCJUPBT-12 Procedură de sistem privind monitorizarea și raportarea performanțelor în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-13 Procedură de sistem privind asigurarea continuității activității în/din SCJUPBT

PS-SCJUPBT-14 Procedură de sistem privind informarea și comunicarea în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-15 Procedură de sistem privind competența, performanța în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-16 Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în SCJUPBT

PS-SCJUPBT-17 Procedură de sistem privind managementul funcțiilor sensibile în cadrul SCJUPBT

PS-SCJUPBT-18 – ediția II – Procedură de sistem privind colectarea, sortarea, depozitarea, transportul și eliminarea deșeurilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara

PS-SMCSM-01 Managementul evenimentelor adverse: Procedură de sistem privind managementul (identificarea, raportarea, analizarea și prelucrarea) evenimentelor adverse asociate asistenței medicale (evenimente santinelă, evenimente presantinelă, evenimente „near-miss”, accidente și incidente)

PO-UTS-01 Procedură operațională privind instruirea personalului UTS-SCJUPBT

PO-UTS-03 Procedură operațională privind managementul articolelor critice reactivi

PO-UTS-04 Procedură operațională privind managementul articolelor critice de tip componente sanguine

PO-UTS-05 Procedură operațională privind mangementul articolelor critice tip echipamente

PO-UTS-08 Procedură operațională privind managementul riscului, controlul neconformităților/acțiuni corective și preventive

PO-UTS-09 Procedură operațională privind biosiguranța în UTS și gestionarea deșeurilor

PO-UTS-SECTII-10 Procedură operațională privind cererea de Componente Sanguine și teste pretransfuzionale

PO-UTS-SECTII-11 Procedură operațională privind hemovigilența – gestionarea, anchetarea și raportarea reacțiilor/incidentelor adverse posttransfuzionale

PO-UTS-SECTII-12 Procedură operațională privind teste pretransfuzionale și protocoale de testare pretransfuzională în UTS-SCJUPBT

PO-UTS-SECTII-13 Procedură operațională privind rebutarea și returnarea componentelor sanguine de pe secții

PO-UTS-SECTII-14 Procedură operațională privind recoltarea probelor de sânge în vederea efectuării testelor pretransfuzionale

PO-UTS-SECTII-15 Procedură operațională privind  tipuri de componente sanguine utilizate în UTS-SCJUPBT și Indicația transfuzională

PO-UTS-SECTII-16 Procedură operațională privind administrarea și monitorizarea tranfuziei în UTS-SCJUPBT

PO-UTS-SECTII-ANEXE Cerere componente sanguine risc vital – pentru cazurile de risc major din sălile de operație, ATI, secții. Rebutare-returnare componente sanguine.

Proceduri propuse spre aprobare – documente în lucru

PO-PR-03 Procedură operaţională privind înregistrarea, gestionarea și rezolvarea petițiilor/reclamațiilor [fișier editabil]

PS-SCJUT-06 Circuitul documentelor nemedicale în SCJUT (20.06.2018)