Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Proceduri

PO-FARM-001 Procedura Operationala privind evidenta si gestionarea farmaciei cu circuit inchis

PO-FARM-002 Procedura operationala privind completarea si transmiterea catre ANMDM a buletinelor de Farmacovigilenta

PO-FARM-003 Procedura Operationala privind modul de prescriere a medicamentelor cu risc de a crea dependenta

PO-FARM-004 Procedura proprie de verificare a bunelor practici in prescrierea si utilizarea antibioticelor

PO-FARM-005 Procedura proprie de identificare si gestionare a medicamentelor expirate

PO-017 Procedură operațională UPU 017: Întocmirea planului de intervenție în vederea soluționării cazurilor sociale

PO-ANATPAT-9 Procedură operațională pentru scutirea de necropsie

PO-DÎ-10 Procedură operatională privind transportul și mobilizarea bolnavului

PO-IT-001 Procedura operațională privind accesul personalului la sistemul informatic al spitalului

PO-IT-002 Procedura operațională privind accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale pacienților

PO-MED-007 Procedură operațională privind accesul și utilizarea datelor pacienților

PO-MED-017 Procedură operațională privind regulile de completare ale FOCG și FSZ

PO-MED-013 Procedură operațională privind gestionarea FOCG – instrucțiuni de completare

PO-MED-028 Procedură operațională privind completarea documentelor medicale

PO-MED-033 Procedură operațională privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizări

PO-PR-01 Procedură operațională privind accesul Mass Media în spital

PO-RUNOS-011 Procedură operațională privind acordarea concediului de odihnă

PO-SMCSM-01 Procedură operațională privind metodologia de verificare a îndeplinirii standardelor de acreditare / planului de conformare

PO-SMCSM-02 Procedură operațională privind întocmirea Programului anual de management al calității serviciilor medicale la nivelul SCJUPBT

PO-SMCSM-03 Procedură operațională privind analiza satisfacției pacienților

PO-UPU-009 Protocol transferul pacientului critic

PS-DRG 001.01 Procedură de sistem: Depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG

PS-SCJUT-01 Procedură de sistem: Inițierea, elaborarea, modificarea și scoaterea din uz a procedurior formalizate pe activități

PS-SCJUT-02 Procedură de sistem: Managementul riscului

PS-SCJUT-03 Activitatea de supraveghere la nivelul SCJUPBT

PS-SCJUT-04 Procedură de sistem privind delegarea competențelor și limitele responsabilităților delegate

PS-SCJUT-05 Procedură privind evaluarea și raportarea sistemului de control intern managerial

PS-SCJUT-07 Procedură de sistem: Etica și integritatea în cadrul SCJUPBT

PS-SMCSM-01 Procedură de sistem privind Raportarea Evenimentelor Adverse

PS-UTS-01 Procedură de sistem privind cererea și/sau returnarea de sânge și produse sanguine labile către UTS

PS-UTS-02 Procedură de sistem privind transfuzia de sânge – etape și atribuții

PS-UTS-03 Procedură de sistem: Monitorizarea și raportarea incidentelor și reacțiilor adverse la pacientul transfuzat

PS-UTS-04 Procedură de sistem privind recoltarea probelor de sânge în vederea testelor pretransfuzionale

Proceduri propuse spre aprobare – documente în lucru

PS-SCJUT-06 Circuitul documentelor nemedicale în SCJUT (20.06.2018)

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →