Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

DRG

PS-DRG 001.01: Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern)

ORDIN nr. 182 din 22 martie 2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Ordinul Nr.463 din 25.06.2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

Ordinul nr.226 din 29 Aprilie 2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

Grupele DRG pentru spitalizarea continua de 24 de ore (cuprinse in Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru 2013-2014, Ordinul nr.423/191/2013 – Anexa 16 Capitolul I).
Grupe chirurgicale 24 ore
Grupe medicale 24 ore

Reguli validare an 2012


NOUTATI DRG

Manualul grupelor DRG, clasificare RO DRG v1
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 1,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 2,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 3 Anexa A,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 3 Anexa B,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 3 Anexa C,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 3 Anexa D,
Manual de grupare “RO DRG v1” Vol 3 Anexa E

– Standarde de codificare
– Lista tabelara a procedurilor RODRGv1
– Lista tabelara a diagnosticelor RODRGv1


Ordinul 724 din 31 august 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

Clasificare RO DRG v1 iulie 2011:
– Lista proceduri RO DRG v1 actualizata – XLS, PDF
Lista grupe de diagnostice Ro.vi.DRG actualizata. 
Lista erori SIUI – XLS, PDF

Ordin de modificare a ordinului 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor

Ordin de modificare a ordinului 1027 privind actualizarea clasificarii RO.vi.DRG

Ordin de modificare ordinului 265/2010 privind Normele Contractului Cadru/2010

Anexa 17b a ordinului 1492/1027/2010 de modificare a Normelor Contractului Cadru

Adresa 67/17.02.2011 – Raportari SESIM
Anexa 4 – Raportari neasigurati
Anexa 5 – Raportari cazuri UPU
Anexa 6 – Liste de prioritate


Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1027/15.07.2010Lista Tabelara a Bolilor, Lista Tabelara a Procedurilor, Manualul de grupare RO.vi.DRG vol I, Manualul de grupare RO.vi.DRG vol II, Manualul de grupare RO.vi.DRG vol III si Standardele de codificare.SOFTWARE DRG


CURS CODIFICARE DRG

Pentru inscriere la curs va rugam completati formularul si transmiteti Serviciului Evaluare Statistica si Informatica Medicala pana la data de 29.08.2008.

Va Multumim
SESIM

 


 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →