Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Serviciul de urgență 112
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Pentru a sprijini demersurile Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, în vederea realizării Analizei politicii publice ce vizează constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar, vă rugăm să completați Chestionarul de estimare a impactului, relevanței și căilor eficiente de acțiune pentru constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar.

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România transmite că:

„Pentru o bună înțelegere a contextului acestei acțiuni vă reamintim de asemenea că demersul inițiat de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) privind profesiile/funcțiile nemedicale specifice sectorului sanitar înseamnă în același timp:

  1. Recunoașterea unei realității. Existența unui specific al activității profesionale desfășurată de personalul nemedical din sectorul sanitar este o realitate. Ea poate fi constatată, spre exemplu, în cazul specialiștilor în resurse umane: organizarea muncii, recrutarea, încadrarea etc. sunt tot atâtea exemple ale unui specific al muncii. specialiștilor în achiziții, specialiștilor responsabili cu suportul tehnic etc.
  2. Adaptarea la o nevoie. Buna funcționare a unităților sanitare este dependentă de existența lucrătorilor specializați în toate activitățile specifice personalului nemedical. Istoricul recent și estimările bazate pe diferitele scenarii indică la unison o creștere a specializării în viitor. 
  3. Așezarea cadrului legal pe realități și pe nevoi. Din moment ce pentru toți cei din sistemul sanitar atât realitățile cât și nevoile amintite constituie certitudini, așezarea cadrului legal pe nevoi intervine ca o necesitatea firească. Înlocuirea apartenenței la profesiile comune a acestor categorii de activități profesionale cu calitatea de profesii specifice sectorului sanitar rezultă cu necesitate. Singura condiție o constituie desfășurarea eforturilor comune pentru suprapunerea ordinii de drept peste realitatea profesională.”