Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

marți, 22 mai 2018 | Anunțuri

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, din Timișoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 156, în perioada 20.06.2018 – 11.07.2018, desfășurându-se în 2 etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, ce va avea loc în data de 21.06.2018 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 05.07.2018, ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea institutului de către candidații interesați – 14.06.2018, în intervalul orar 09:00-12:00;
 • Termen limită de înscriere a candidaților – 20.06.2018, ora 15:00;
 • Verificarea dosarelor candidaților – 21.06.2018, în intervalul orar 09:00-11:00;
 • Afișarea listei candidaților admiși – 21.06.2018 ora 12:00;
 • Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor până pe data 22.06.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 25.06.2018  ora 12:00;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 25.06.2018 ora 12:30;
 • Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 30.06.2018 ora 14.00;
 • Susținerea publică a proiectului de management în data de 05.07.2018, ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor – 06.07.2018, ora 10:00;
 • Depunerea contestațiilor până pe data de 09.07.2018, ora 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor – 11.07.2018, ora 13:00;
 • Afișarea rezultatelor finale – 11.07.2018, ora 14:00.

Detalii organizare concurs:

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →