Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Comunicat de presă: Prezentarea raportului de activitate a Centrului OncoGen în anul 2017

miercuri, 27 decembrie 2017 | Comunicate de presă, ONCOGEN, Prima pagină

Mâine, 28.12.2017, ora 11.00, vă invităm să luaţi parte la conferinţa de presă susţinută de echipa de management a Centrului de Terapii Genice şi Celulare în tratamentul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu” Timișoara. Subiectul conferinței este  prezentarea raportului de activitate a Centrului OncoGen în anul 2017.

În cel de-al doilea an de funcționare a centrului, OncoGen a demarat mai multe proiecte de cercetare cu finanţare europeană şi naţională. A organizat o serie de întâlniri şi conferinţe cu cercetători de prestigiu din Germania, Suedia, Austria, Franţa cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din România, Germania, Austria şi SUA.

În acest an sunt în derulare 2 proiecte din fonduri europene, în valoare de 4 milioane de euro, care vizează dezvoltarea de imunoterapii personalizate, 2017 reprezentând anul în care în cadrul ambelor proiecte s-au realizate premiere nationale:

  • în cadrul proiectului dedicat imunoterapiilor în cancer (CAR NK) s-a realizat, în premieră naţională, modelul experimental de tiparire 3D a tumorilor maligne şi implantarea acestora la şoareci modificaţi genetic. Acest model permite evaluarea eficienţei imunoterapiei personalizate cu celule natural killer, în perspectiva aplicării acestei terapii la om. Totodată s-a finalizat designul şi s-au derulat primele experimente de manipulare genetică a celulelor natural killer care pot recunoaşte şi distruge specific anumite tumori. În cadrul acestui proiect, 4 cercetători din grupul de lucru au fost în centrele partenere din Germania pentru validarea metodelor;
  • în cadrul proiectului dedicat dezvoltării imunoterapiei specifice pentru pacienţii alergici la ambrozia (INSPIRED) s-a realizat în premieră naţională producţia de alergene recombinate din polenul de ambrozia prin metode de inginerie genetică. În prezent, în centrul OncoGen sunt stocate primele 3 din cele 11 alergene cu impact în generarea reacţiei alergice la ambrozia. Validarea metodelor s-a realizat la centrul de cercetare partener din cadrul AKH Viena, de către 3 cercetători din grupul de lucru al proiectului.

Tot în acest an a fost câștigat şi semnat proiectul strategic ROSECAN, un proiect strategic transfrontalier România-Serbia în valoare de 12 milioane de euro, care urmăreşte să ofere acces la servicii moderne şi eficiente de îngrijire medicală pentru toţi pacienţii oncologici din regiune, încurajând colaborarea dintre instituţiile medicale şi factorii de decizie din cele două ţări. Principala sarcină a Centrului OncoGen este de a dezvolta un program computerizat înalt performant dedicat diagnosticului personalizat în cancer, bazat pe secvenţializare genică.

În cadrul proiectelor de cercetare pe fonduri naţionale pe direcţia dezvoltării de tehnologii avansate bazate pe imprimarea 3D, s-au validat metodele de producere de ţesuturi (cartilaj şi menisc) şi vase, cu potenţial de aplicare în medicină regenerativă precum şi metodele de producere de tumori maligne, cu potenţial de aplicare în medicina experimentală.

În cadrul proiectelor comunitare, am iniţiat primul studiu pilot de testare a riscului de cancer prin depistarea mutaţiilor genetice la persoanele cu risc familial.

În ultimul semestru al anului 2017 am câştigat în parteneriat cu centre de cercetare din ţară două proiecte în cadrul competiţiei naţionale „Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI” în valoare de 600.000 euro, unul în domeniul Tehnologii noi şi emergente” şi unul în domeniul ,,Bioeconomie”.

În prezent suntem implicaţi într-un parteneriat cu Universitatea din Szeged în vederea aplicării unui proiect comun în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2018, având ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor medicale dedicate femeilor afectate de infertilitate, gravidelor şi nou-născuţilor cu patologii infecţioase, precum şi identificarea celor mai comune specii microbiene la femeile simptomatice şi asimptomatice infertile din regiunea transfrontalieră.

Pentru colectivul OncoGen, 2017 a reprezentat anul în care s-au făcut angajări care au dus la consolidarea grupurilor de cercetare, fiind încheiate 60 de contracte de muncă, inclusiv cu cercetători proveniţi din străinătate, fapt care dovedeşte că un centru de cercetare modern, axat pe temele de cercetare de interes la nivel internaţional poate atrage oameni valoroşi, ducând la „câștigarea de creiere” şi la evitarea „pierderii de creiere” din ţară.

Misiunea centrului OncoGen este dezvoltarea de metode avansate de diagnostic şi tratament în cancer şi boli cronice cu incidenţă crescută (cu focus pe bolile alergice) precum şi dezvoltarea de terapii avansate în contextul medicinei regenerative, în paralel cu susţinerea de programe educaţionale şi parteneriate cu mediul academic şi cel industrial, pentru ca cercetarea medicală românească să devină competitivă la nivel internaţional şi să contribuie la dezvoltarea economică.

Experimente OncoGen:

Cu consideraţie,
Andreea Borboros
Purtător de cuvânt al SCJUPBT

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →