Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

vineri, 26 ianuarie 2018 | Anunțuri

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 26.01.2018 – publicare anunţ
 • 29.01.2018 – 02.02.2018 (ORAR: 9-10:15, 13:30-15), preluarea dosarelor
 • 03.02.2018 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 04.02.2018 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 05.02. 2018 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 12.02.2018,ora 14 în Amfiteatru A al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 13.02.2018, ora 15:00. Rezultate proba scrisa
 • Depunere contestaţii – 14.02.2018, ora 12:00
 • Soluţionare contestaţii – 14.02.2018
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 15.02.2018, ora 15:00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 16.02.2018, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 19.02.2018, ora 15:00.

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →