Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici și farmaciști

vineri, 19 ianuarie 2018 | Anunțuri

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarele posturi vacante de medici/farmaciști din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția clinică ATI
  • un post de medic primar confirmat în specialitatea medicină sportivă la Ambulator de specialitate pentru sportivi
  • un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie plastică, microchirugie reconstructivă la Secția clinică chirurgie plastică, microchirugie reconstructivă
  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Secția clinică neurologie I
  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
  • un post de farmacist, farmacie generală cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului;

Detalii organizare concurs:

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →