Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Număr de telefon pentru programări

Lista cu numerele de telefon de la cabinetele de specialitate din Ambulator

Nr. Crt Specialitatea Nr. Telefon
1 Alergologie – cab. Nr  42 0356433183
2 Cardiologie – cab. Nr. 13 0356433171
3 Chirurgie I – cab. Nr. 4 0356433164
4 Chirurgie II – cab. Nr. 6 0356433167
5 Chirurgie III – cab. Nr. 39 0356433181
6 Chirurgie maxilo-faciala cab. Nr.8 0356433168
7 Chirurgie vasculara cab. Nr. 1 0356433264
8 Dermatovenerologie cab. Nr. 23 0356433177
9 Dermatovenerologie cab. Nr. 46 0356433418
10 Echografie  cab. Nr. 17 0356433186
11 Endocrinologie cab.nr.21 0356433176
12 Fișier – Informații 0356433108
13 Gastroenterologie cab. Nr. 43 0356433212
14 Ginecologie cab. Nr. 24 0356433179
15 Medicina interna cab.nr.7 0356433160
16 Nefrologie cab. Nr. 22 0356433178
17 Neurochirurgie cab. Nr. 14 0356433113
18 Neurologie cab. Nr. 44 0356433182
19 Oftalmologie cab. Nr. 45 0356433269
20 Oftalmologie Dr. Novcic cab. Nr. 41 0356433235
21 ORL cab. Nr. 29 0356433172
22 Ortopedie 1, cab. ambulator 0356433554
23 Planificare familiala cab. Nr. 9 0356433165
24 Pneumologie cab. Nr. 31 0356433117
25 Psihiatrie  cab. Nr. 20 0356433175
26 Psihiatrie de legatura cab. Nr. 30 0356433426
27 Psiholog cab. Nr. 30 0356433426
28 Punct recoltare laborator cab. Nr. 28 0356433203
29 Reumatologie cab. Nr. 46 0356433418
30 Secretariat cab. Nr. 44 B 0356433180
31 Urologie cab. Nr. 11 0356433170

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →