Selectează o Pagină

Amenajare si recompartimentare vestiare subsol

Ordonator principal de credite: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei: Lucrarile propuse vizeaza realizarea de spatii pentru vestiare si grupuri sanitare conform normativelor in vigoare. Prin amenajarea acestor vestiare se vor muta dulapurile de haine situate in spatiile din sectiile spitalului si de pe fluxurile intraspitalicesti, pentru decongestionarea sectiilor si eliberarea spatiilor, care vor fi destinate altor activitati.

In prezent, incaperile vizate pentru amenajare si recompartimentare prezinta multiple deficiente si degradari, atat din punct de vedere al constructiilor cat si al instalatiilor electrice si sanitare.

Se repara tencuielile, se refac instalatiile de scurgere, de alimentare cu apa, electrice, se monteaza tamplarie noua din lemn, se reface pardoseala si se aplica un covor PVC lipit cu adeziv.

Contractul de achizitie publica pentru executarea acestei lucrari a fost atribuit, dupa respectarea prevederilor legale, S.C IMPEX EL-DO S.R.L si are o valoare de 58.325,76 RON. Lucrarile efective au inceput la data de 01.08.2006.

SEF SERVICIU TEHNIC
Ing. Ovidiu Maxa