Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Proiecte 2015

SERVICII PENTRU CETĂŢENII JUDEŢULUI TIMIŞ
SCJUPBT- MAI VIZIBIL, MAI ACCESIBIL

Drepturile omului şi valori în îngrijirile de sănătate:
 • Fiecare are dreptul la respect al persoanei sale ca fiinţă umană.
 • Fiecare are dreptul la auto-determinare.
 • Fiecare are dreptul la integritate fizică şi mentală şi la securitatea propriei sale persoane.
 • Fiecare are dreptul la respect pentru propria sa confidenţialitate.
 • Fiecare are dreptul de a avea propriile sale valori morale şi culturale, şi dreptul de a i se respecta convingerile filozofice şi religioase.
 • Fiecare are dreptul la o protecţie a sănătăţii, atât cât este disponibilă prin măsuri adecvate de prevenire a maladiilor şi îngrijiri de sănătate, şi la posibilitatea de a urmări atingerea celui mai înalt nivel de sănătate posibil.
(Declaraţia Promovării Drepturilor Pacienţilor în Europa – Principii ale Drepturilor Pacientilor în Europa: un cadru comun, martie 1994)

In 40 ani de activitate SCJUPBT a asigurat şi a dezvoltat servicii complexe, de înaltă performanţă, căutand să vină mereu în întâmpinarea nevoilor cetaţenilor Judeţului Timiş, în acelaşi timp asigurând şi servicii cetăţenilor din judeţele vecine.

In contextul actual socio-economic şi având în vedere Strategia de Dezvoltare a Judeţului Timiş, SCJUPBT intenţionează să devină un pol important de acţiune şi de dezvoltare. Proiectele propuse Consiliului Judeţean Timiş pentru anul 2015 se înscriu în acest obiectiv important pentru comunitatea timiseană. Contextul propunerii acestor proiecte se doreşte a fi integrat în contextul internaţional actual de promovare şi respectare a drepturilor omului.In 40 ani de activitate SCJUPBT a asigurat şi a dezvoltat servicii complexe, de înaltă performanţă, căutand să vină mereu în întâmpinarea nevoilor cetaţenilor Judeţului Timiş, în acelaşi timp asigurând şi servicii cetăţenilor din judeţele vecine.

Consiliul Judeţean Timiş devine astfel un aliat important, implicat activ în demersul de asigurare a accesului la îngrijiri de sănătate prompte, eficiente şi continue.

În Agenda Culturală a judeţului Timiş, accesibilă pe site-ul instituţiei, au fost incluse recent două proiecte propuse de echipa SCJUT:

 1. Modalităţi de optimizare a stării de bine prin manifestări culturale la nivelul SCJUT ARTĂ PENTRU SĂNĂTATE” – aprilie, 2015
 2. Simpozionul şi expoziţia de pictură „CULORILE REVENIRII” – 10-17 octombrie 2015

Parteneri: Asociaţia de Psihiatrie Comunitară SANSE, compania de comunicare medico-sociala Houston Npa.

Obiectivele acestor proiecte sunt:

 • Promovarea serviciilor de sănătate furnizate în cadrul secţiilor SCJUPBT
 • Facilitarea şi creşterea accesului la serviciile de sănătate furnizate de profesioniştii SCJUPBT

Activităţile incluse în cele două proiecte sunt planificate astfel încât să marcheze repere importante în plan mondial:

7 APRILIE, ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII şi 
10 OCTOMBRIE, ZIUA MONDIALA A SANATATII MINTALE.

Aducând în prim plan zonele de interferenţă între cultura şi medicină pe de o parte şi între cultură , societate şi comunicare pe de altă parte, proiectele mai sus mentionate devin un cadru informal pentru educare, informare şi advocacy, având ca beneficiar final întreaga comunitate a judeţului Timiş. Estimăm că aceste proiecte vor răspunde atât nevoilor urbei cât şi direcţiilor strategice de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Timiş, prin crearea unor premize pentru creşterea şi facilitarea accesului la sănătate şi cultură în toate zonele socialului din judeţul Timiş.

Participanţii la evenimentele planificate vor face parte din toate zonele comunităţii timişene: cadre medicale din SCJUPBT, artişti din diverse sfere ale culturii, foşti şi actuali pacienţi. Ca invitaţi vor fi prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi şi ai ONG-urilor din domeniul sănătăţii din judeţul Timiş. Ceea ce îi va uni pe toţi – organizatori, participanţi şi invitaţi – este arta,  ca liant social, în diversele sale forme de reprezentare.

Rezultatele proiectelor vor veni ca o confirmare a includerii României în trendul european de promovare şi facilitare a îngrijirilor de sănătate comprehensive şi integrate . Beneficiarii proiectului vor fi astfel atât pacienţii cât şi comunitatea timişeană.

Continuitatea proiectelor şi diseminarea acestora pot aduce rezultate pozitive în multiple planuri:

 • în plan medical individual şi sistemic, prin detecţia şi tratamentul precoce, ameliorarea simptomatologiei, creşterea aderenţei la tratament şi reducerea numărului de internări a pacienţilor în spital;
 • în plan social, prin reducerea excluziunii sociale pe care o resimt cei suferinzi cu boli cronice şi familiile acestora;
 • în plan macroeconomic, prin reducerea nevoii de servicii şi implicit prin reducerea cheltuielilor alocate îngrijirilor intensive ale acestei categorii de cetăţeni;
 • in plan cultural: prin bogatia si diversitatea vietii culturale a acestor persoane.

Vă invităm să ne fiţi alături în proiectele noastre actuale
şi viitoare!