Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Stația de Hemodializă

STRUCTURA DE PERSONAL

 • Coordonator Statie de Hemodializa
 • 3 medici primari nefrologie
 • 17 asistente medicale
 • 2 tehnicieni aparatura medicala
 • 1 psiholog
 • 6 infirmiere.
 • 1 statistician principal

DOTAREA

 • 6 aparate de HD BBraun tip Dialog +
 • 6 aparate de HD Fresenius tip 4008
 • 1 apatrat Multifiltrate
 • 1 electrocardiograf
 • cantar electronic, scaun (pacienti imobilizati)
 • lampi UV

ACTIVITATEA MEDICALA

Bolnavii inclusi in tratament de supleere renala prin dializa prezinta patologii asociate variate:

 • 30 bolnavi constanti/2015 in tratament de supleere renala prin hemodializa contractati cu CJAST
 • Terapie de substitutie la bolnavi cronici in transfer temporar tratati pentru diverse comorbiditati din diferite centre de dializa din tara
 • Bolnavi nou intrati in tratament de supleere renala prin dializa
 • Bolnavi tratati cu IRA si bolnavi internati pe sectia de Medicina Interna in vederea efectuarii abordului vascular permanent
 • Proceduri de hemofiltrare si plasmafereza
 • Monitorizarea bolnavilor aflati in evidenta cu transplant renal

ACTIVITATEA PROFESIONALA

Cursuri de perfectionare la personalul medical.

OBIECTIVE

 1. Reamenajarea Et. I, II si realizarea circuitelor functionale conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrelor de Dializa.
 2. Eficientizarea indicatorilor de eficienta economica prin cresterea numarului de pacienti in PNS.
 3. Cresterea nivelului profesional a cadrelor medicale prin:
  • implementarea protocoalelor medicale si procedurilor operationale
  • participarea la pregatirea profesionala prin cursuri de perfectionare
 4. Introducerea de noi tehnici si diversificarea protocoalelor terapeutice.
 5. Cresterea coeziunii de grup in cadrul colectivitatii.
 6. Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor.

DOCUMENTE

Coordonator Statie de Hemodializa
Prof. Asoc. Dr. Ovidiu Golea

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →