Selectează o Pagină

Terapie Intensivă Coronarieni

Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, este situată la etajul II alături de Clinica de Terapie Intensivă Generală.

Activitatea secţiei este axată pe terapia urgenţelor cardio-vasculare în colaborare cu Serviciul de urgenţă, Clinica de Cardiologie, Clinica de Terapie Intensivă Generală. Secţia deserveşte teritoriul judeţului Timiş şi toate celelalte secţii ale unității sanitare. Astfel în secţie sunt internaţi pacienţi cu sindrom coronarian, infarct acut de miocard cu şi fără supradenivelare ST, aritmii, embolii pulmonare, şocul cardiogen, insuficienţă cardiacă acută, stări critice care necesită monitorizare, stopul cardiac resuscitat, leziuni valvulare semnificative hemodinamic complicate, orice tip de cardiopatie complicată medical, sau post chirurgie generală, post intervenţii ortopedice, post intervenţii urologice, ginecologice.

Această secție clinică funcționează de la înființarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, respectiv din anul 1974.

A fost condusă pentru o perioadă lungă de timp, 1974-2003, de Prof. Dr. Luca Constantin.

Perioada inițială a asigurat un tratament diferențiat pacienților cu infarct miocardic acut. Deși cu o dotare empirica la acea vreme, secția a avut rezultate bune deoarece asistența medicală a fost asigurată de medici cadre didactice și personal mediu specializat pentru acest profil, cu o pregătire teoretică foarte bună.

Din anul 2004 și până în prezent secția este condusă de Conf. Dr. Doina Roșu, medic primar medicină internă și cardiologie.

Colectivul clinicii constă în 2 medici primari cardiologi, respectiv Dr. Vasiluță Lucian, asistent universitar, Dr. Apostol Adrian, personal tehnic mediu compus din 12 asistente cu studii superioare, 6 infirmiere, 1 brancardier, 1 registrator medical.

Activitatea secției este permanentă, în 3 ture și s-a extins în sensul acordării asistenței medicale pentru toate urgențele cardiologice din cele 14 secții ale spitalului, precum și din teritoriul județului Timiș și județele limitrofe.

Activitatea este intensă și este asigurată cu profesionalism certificat și rezultatele sunt foarte bune.

De doi ani secția Terapie Intensivă Coronarieni a fost renovată și asigură condiții hoteliere moderne, foarte bune (2 pacienți/salon – grup sanitar propriu).

Dotarea cu aparate medicale a secției a fost asigurată de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” și de către colectivul clinicii a cărui scop este acela de a se alinia la standardele europene.

În perspectiva deschiderii Laboratorului de Cateterism Cardiac alături de secția TI Coronarieni au susținut examen Dr. Slovenski Milovan, medic primar cardiologie invazivă, Dr. Gheorghiu Alexandru, Dr. Mangea Monica, medici specialist cardiologie invasivă. Acest laborator asigură efectuarea coronarografiilor în scopul tratamentului modern al bolii coronariene.

Personalul medical, doctori și asistente au efectuat lucrări stiințifice pe baza experienței proprii, care au fost prezentate la congresele naționale și inernaționale de cardiologie. În același context au fost elaborate cursuri pentru studenți, tratate și monografii de cardiologie.

Datorită unei munci în echipă, am obținut rezultate foarte bune în asistența infarctului acut de miocard trombolizat, a emboliilor pulmonare semnificative hemodinamic trombolizate, în tratamentul de urgenţă al aritmiilor ameninţătoare pentru viaţă, în insuficienţă cardiacă acută.

Timișoara                                                            Șef de secție
09.11.2017                                                    Conf. Dr. Doina Roșu