Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

vineri, 21 decembrie 2018 | Anunțuri, Prima pagină

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31 din Legea nr. 153/2017 (actualizată) și Ord. nr.869/2015 (actualizată), următoarele posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie la Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie generală la Ambulator de specialitate pentru studenți;
 • un post cu ½ normă de medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie și traumatologie la Ambulator de specialitate pentru sportivi;
 • un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea gastroenterologie la cabinetul de gastroenterologie din Ambulatoriului integrat- cabinete pentru copii;
 • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea neurochirurgie la Secția clinică neurochirurgie;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Secția clinică neurologie I;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laborator clinic de analize medicale;
 • două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență la UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea psihiatrie la Secția clinică Psihiatrie I;
 • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de familie la Centrul de referință județean de planificare familială;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Centrul național de Mucoviscidoză;
 • un post cu ½ normă de medic specialist confirmat în specialitatea dermatovenerologie la cabinet dermatovenerologie din Ambulatoriul integrat.

Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

Detalii organizare concurs:

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →