Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Cardiologie

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA
BULEVARDUL LIVIU REBREANU, NR. 156
CLINICA DE CARDIOLOGIE
DISCIPLINA DE CARDIOLOGIE
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE V.BABES TIMISOARA
cardiologie@hosptm.ro

Clinica functioneaza  in Spitalul Judetean Timisoara incepand din 1974 si primeste statutul de specialitate-cardiologie in 1994 sub conducerea Prof.Dr.C Streian.

În perioada 1999 – 2018, Clinica de Cardiologie a fost condusă de către Prof.Dr. Rodica Avram.

Din anul 2018, Clinica de Cardologie este condusă de Asist.Univ.Dr. Ivan Mihaela Viviana.

Membrii colectivului sunt persoane recunoscute pentru profesionalism şi experiență, pe cele două linii – clinică şi didactică.

Clinica Clinicii Cardiologie
Colectivul Clinicii Cardiologie

Prin cele 45 de paturi membrii Clinicii de Cardiologie asigură asistenţa anuală a peste 2000 de bolnavi cardiaci, de asemenea, prin gărzi asigură asistenţa de urgenţă cardiologică într-un spital recunoscut cu o adresabilitate teritorială foarte largă, precum şi în Compartimentul de Terapie Intensivă Coronarieni, consulturi interdisciplinare în cele 17 clinici ale spitalului sau interspital şi în Ambulatoriul de Specialitate.

Dotarea clinicii permite elaborarea unui diagnostic non-invaziv în cardiologie cu mare acurateţe. Laboratoarele de explorări non-invazive (Ecocardiografia, Doppler vascular, Holter-ECG, Test de efort, Holter tensional, evaluarea rigidităţii vasculare, Tilt test) funcționează din plin, asigurând astfel o calitate a îngrijirii bolnavilor conformă cu standardele şi ghidurile europene actuale. Laboratorul de electrofiziologie continuă activitatea de implant de pacemaker.

Laborator de ecocardiografie
Laborator de ecocardiografie
Laborator de electrocardiologie neinvazivă
Laborator de electrocardiologie neinvazivă
Laborator de explorări funcţionale
Laborator de explorări funcţionale

Preocuparea pentru învăţământ continuă cu pregătirea rezidenţilor în cardiologie şi a celor de alte specialităţi, dar cu stagii de cardiologie, fiind sprijiniți să se pregătească prin responsabilitatea directă la patul bolnavilor, în gărzi, dar şi prin referate şi prezentări săptămânale de cazuri clinice. Rezultatele sunt evidente, rezidenții noștri devenind buni profesionişti în ţară şi peste hotare.

Anual, începând din 2001, colectivul clinicii a susținut cursuri postuniversitare acreditate, pe teme de explorare cardiologică non-invazivă şi de urgenţe cardiologice pentru medicii cardiologi, interniști şi de medicină de familie – numărul mare de absolvenți ale acestora vin ca argument pentru calitatea lor. Simpozioanele de actualitate pe teme de cardiologie – hipertensiune arterială, aritmii, insuficienţă cardiacă, tromboembolism pulmonar şi de actualizare a ghidurilor de diagnostic şi tratament în cardiologie – au venit să completeze activitatea de învățământ postuniversitar. De asemenea au fost susținute cursuri pentru obţinerea competenţei în ecografie vasculară, precum şi pentru cadrele medii, cu tematică adecvată activității din clinica.

Tematica de cercetare continuă tradiția clinicii în aritmologie şi electrofiziologie şi se axează pe teme noi în hipertensiunea arterială, ecocardiografie, patologia femeii, insuficienţă cardiacă – rezultatele cercetărilor fiind prezentate în sesiunile naționale de specialitate, consfătuiri şi congrese europene şi internaționale sau publicații în reviste ca şi cercetări personale sau monografii.

Prioritare sunt liniile de cercetare în patologia vasculară, monografiile privind explorarea ultrasonografică vasculară fiind recunoscute ca primele în ţara noastră pe această tematică. Preocuparea pentru cardiologia non-invazivă a fost apreciată inclusiv de International Society for Holter and Noninvasive Eletrocardiology, sub egida căreia s-au desfăşurat 3 workshop-uri internaţionale şi un congres internaţional (2013), sub preşedinţia prof. dr. Rodica Avram, cu participanţi din ţările Europei, Statelor Unite ale Americii, China, Japonia.

Învățământul de cardiologie s-a adresat direct studenților anului IV MG, cadrele didactice ale Disciplinei făcând eforturi continue pentru modernizarea modalităților de prezentare audiovizuală a cursurilor, a stagiilor; au loc săptămânal prezentări de cazuri, din tematica în curs, zilnic prezentarea şi discutarea cazurilor la patul bolnavilor. Colectivul disciplinei a elaborat de asemenea cursul propriu. Rezultatele acestor eforturi au fost certificate de poziționarea fruntașă la concursul de rezidențiat a studenților şi stagiarilor clinicii, prin premii meritorii la concursurile științifice naționale studențești, precum şi prin buna notare a lucrărilor de diplomă.

Sub conducerea doamnei profesor Rodica Avram au fost elaborate lucrări de doctorat cu tematică de cardiologie evaluate favorabil de către Comisia Naţională de Acreditare a Diplomelor.

Colectivul clinicii a fost selectat pentru studii în angiologie (Vascular Independent Research and Education Organization), a fost implicat în Proiectul Româno – Italian de Telemedicină, precum şi în studii clinice din domeniul cardiologiei.

MEMBRII CLINICII DE CARDIOLOGIE ŞI AI DISCIPLINEI CARDIOLOGIE I

Asist. Univ. Dr. Ivan Mihaela-Viviana – șef secție Cardiologie

  • Asistent universitar
  • Medic primar medicină internă
  • Medic specialist cardiologie
  • Competenţă în Ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru al Asociaţiei Europene de Imagistică Cardiacă
  • Membru al Asociaţiei Europene de Aritmologie
  • Membru în Grupului de Lucru de Prevenţie Cardiovasculară

Prof. Dr. Rodica Avram

  • 1998 – Profesor Universitar
  • Medic primar Cardiologie şi Medicină Internă
  • 1984 – Doctor în Ştiinţe Medicale
  • 1999 – Şef Clinică de Cardiologie – Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Timișoara
  • Conducător de doctorat
  • 2004 – Şef Catedra Cardiologie I
  • 2007 – Fellow al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Competenţe: ecocardiografie, ecografie vasculară, management sanitar
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru în Grupurile de Lucru ale Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru în Uniunea Internațională de Angiologie
  • Membru în Forumul Central European de Angiologie
  • Membru în Comitetul Editorial al Revistei Cercetări Experimentale Medico-Chirurgicale
  • Membru Fondator al Comisiei Medicale din Euroregiunea DKMT

Brânzan Livia

  • Şef de lucrări
  • Medic primar medicină internă şi cardiologie
  • Doctor în Științe Medicale
  • Competenţă în Ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru în Grupul de Lucru de Imagistică al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru al Asociaţiei Europene de Imagistică Cardiacă

Tudoran Mariana

  • Şef de lucrări
  • Medic primar medicină internă şi cardiologie
  • Doctor în ştiinţe medicale
  • Competenţă în Ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

Ţurcan Petru Marius

  • Doctor în științe medicale
  • Medic primar interne şi cardiologie
  • Competenţă în ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

Nicolin Miroslav

  • Medic primar medicină internă

Victor Dan Moga

  • Asistent universitar
  • Medic primar medicină internă
  • Medic specialist cardiologie
  • Doctor în Științe Medicale
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru al Federației Europene de Informatică Medicală (EFMI)
  • Membru Fondator al Comisiei Medicale din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT, Szeged 2005)
  • Membru în Parteneriatul de Telemedicină Italia – Romania

Balint Mihai

  • Asistent universitar
  • Medic specialist medicină generală
  • Medic primar cardiologie
  • Doctorand în cardiologie
  • Competenţă în ecocardiografie, ecografie vasculară
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

Pârv Florina Viorica

  • Asistent universitar
  • Medic primar Medicină Internă
  • Medic specialist Cardiologie
  • Doctor în medicină
  • Competenţă în ecografie generală, ultrasonografie vasculară, ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie
  • Membru în Central European Vascular Forum

Cacherda Cleopatra-Irina

  • Asistent universitar
  • Medic specialist cardiologie

Vasiluţă Lucian

  • Asistent universitar
  • Medic primar cardiologie
  • Doctorand în ştiinţe medicale
  • Competenţă în ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

Ciocârlie Tudor

  • Asistent universitar
  • Medic specialist cardiologie
  • Doctorand în ştiinţe medicale
  • Competenţă în ecocardiografie
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

Tudoran Cristina

  • Asistent universitar
  • Medic specialist cardiologie
  • Doctor în ştiinţe medicale
  • Membru al Societăţii Române de Cardiologie
  • Membru al Societăţii Europene de Cardiologie

A părăsit clinica prin pensionare:

  • Prof. Dr. Caius Ioan Streian

S-au retras din activitatea clinică:

  • Dr. Meda Pavkov
  • Dr. Carmen Luca

Colectivul de asistente medicale  şi personal auxiliar:

  • Asistentă medicală principală şefă Jurca Rodica
  • Asistentă medicală principală Comloşan Monica
  • Asistentă medicală principală Doboşan Camelia
  • Asistentă medicală principală Ciurdari Dorina
  • Asistentă medicală principală Laza Daniela
  • Asistentă medicală principală Drăgoi Florica
  • Asistentă medicală principală Marcovici Leontina
  • Asistentă medicală principală Simion Floriana
  • Asistentă medicală principală Răileanu Liliana
  • Asistentă medicală principală Tutunaru Sorina
  • Asistentă medicală principală Voinea Mihaela
  • Asistentă medicală principală Muţ Mărioara
  • Registrator medical Gajo Gabriela
  • Infirmieră Vereşan Mihaela
  • Infirmieră Iorga Daniela
  • Îngrijitoare  Romanaş Marinela
  • Îngrijitoare Rotaru Nicoleta
  • Îngrijitoare Golban Moga Teodora

DOTĂRI

  • Echocardiograf buc. 2
  • Electrocardiograf buc. 3
  • Defibrilator buc. 2
  • Monitor pacienti buc. 3
  • Covor rulant buc. 1
  • Masa de Tilt test (manufacturata) buc. 1
  • Monitor Holter TA si ECG
  • Injectomat buc. 5
  • Doppler periferic fix si portabil (personal)
  • Sfigmocor
  • Pulsoximetru
  • Instalatie de Oxigen in 11 saloane

ALTE INFORMAȚII