Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Serviciul de urgență 112
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Centrul de sănătate mintală

Centrul de Sănătate Mintală din Timişoara (CSM) a fost înfiinţat în urmă cu aproape 5 decenii, având un parcurs marcat de numeroase schimbări în structură şi mod de funcţionare, mai ales după anii ’90. În prezent, CSM ca secţie distinctă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu”, reprezintă o unitate complexă susţinută de echipa multidisciplinară în colaborare cu alte structuri/sisteme implicate social.

Locaţie

CSM este situat în Timişoara, pe strada Iancu Văcărescu nr. 21-23, lângă Clinica Psihiatrică „Eduard Pamfil” (în apropiere de Piaţa Iosefin).

Modalităţi de acces

CSM oferă în prezent servicii următoarelor categorii de beneficiari:

 • Persoane adulte, cu vârste > 18 ani
 • Asiguraţi în sistemul public al asigurărilor de sănătate (angajaţi, pensionari)
 • Persoane care beneficiază de ajutor social
 • Cazuri sociale (referite de organele abilitate)

 Adresabilitate: potenţialii beneficiari se pot adresa profesioniştilor noştri conform procedurilor impuse de legislaţia în vigoare, cu următoarele documente:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau medic specialist
 • carte de identitate
 • card de sănătate sau adeverinţă înlocuitoare
 • dovada de asigurare

în funcţie de nevoi sau planul de îngrijiri se pot solicita documente medicale anterioare, adeverinţa tip de la locul de muncă cu număr zile de concediu medical, ş.a.

Program de funcţionare

Orarul de funcţionare al CSM este zilnic între orele 07.00 – 20.00

Pot fi făcute programări pentru diverse servicii la fişier, deschis zilnic în acelaşi interval orar, la numerele de telefon: 0742-171618; 0374-161954

Servicii accesibile

Centrul de Sănătate Mintală Timişoara (CSM) are în structura sa câteva structuri/ compartimente care asigură o paletă de servicii destinată unui sector de populaţie din judeţul Timiş alocat conform legislaţiei (150.000-200.000 locuitori).     

Fiecare compartiment are activităţi specifice, acestea fiind interconectate şi funcţionând astfel încât să asigure continuitatea îngrijirilor pentru beneficiarii noştri.

Există câteva particularităţi de funcţionare şi de ofertă a serviciilor, pe care le prezentăm în continuare:

 • Spitalizarea în Staţionarul de Zi este o formă de spitalizare parţială cu existenţa unui program/plan terapeutic care include evaluarea diagnostică psihiatrică și somatică, alături de evaluarea psihosocială și vocaţională, într-un context care facilitează adaptarea pacientului de la mediul terapeutic închis la viaţa normală, extra-muros.
 • Programe intensive ambulatorii şi Management de caz
 • Programe de monitorizare pentru pacienţi incluşi în dispensarizare şi tratament obligatoriu sub incidenţa Codului Penal 109
 • Programele de reabilitare sunt incluse cât mai precoce în planul individualizat de tratament al fiecărui pacient. Sunt accesibile programe de intervenţii psihologice individuale şi de grup, suport şi intervenţii sociale, ergoterapie şi terapii ocupaţionale, terapii prin mişcare, alte terapii combinate.

Având o locaţie în mijlocul comunităţii pe care o deserveşte, CSM reprezintă structura ideală de servicii în folosul comunităţii.

Prin intermediul structurilor CSM (Staţionar de zi, Cabinete de consultaţii ambulatorii psihiatrice, Cabinete psihologie, Cabinete asistenţă socială, Kinetoterapie, Ateliere ergoterapie şi terapii combinate individuale şi de grup) se asigură continuitatea îngrijirilor, aceasta conducând la scăderea costurilor directe şi indirecte per pacient.

Creşterea accesibilităţii şi adresabilităţii beneficiarilor la serviciile de sănătate mintală oferite de CSM va putea avea un impact pozitiv atât asupra beneficiarilor înşişi, cât şi asupra familiilor acestora şi în final asupra comunităţii.

Medic şef CSM
Dr. Ileana-Pepita Stoica

Documente