Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

SESIM; DRG 

ACTIVITATE
ISTORIC ICM:
An 2003
ICM: 0.7844
An 2004
ICM: 0.83
An 2005
ICM 01.01 – 13.02.2005 : 0.8367
ICM 14.02 – 31.12.2005 : 0.8680
An 2006
ICM: 0.9123
An 2007
ICM: 0.9647
An 2008
ICM: 1.2164
An 2009
ICM: 1.3616
An 2010 Trim I
ICM: 1.4556
COMPONENTA:

Dr.Cristina Nuta – Sef SESIM
Ec.Popovici Marioara
Stat.med.pr. Roth Veronica
Reg.med.Cionvica Mihaela
Ajutor Analist Anita-David Daniela

CONTACT:
Tel: 0356-433174  

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →