Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

SESIM; DRG 

ACTIVITATE
ISTORIC ICM:
An 2003
ICM: 0.7844
An 2004
ICM: 0.83
An 2005
ICM 01.01 – 13.02.2005 : 0.8367
ICM 14.02 – 31.12.2005 : 0.8680
An 2006
ICM: 0.9123
An 2007
ICM: 0.9647
An 2008
ICM: 1.2164
An 2009
ICM: 1.3616
An 2010 Trim I
ICM: 1.4556
COMPONENTA:

Ec.Popovici Marioara – Sef SESIM
Stat.med.pr. Roth Veronica
Reg.med.Cionvica Mihaela
Ajutor Analist Anita-David Daniela

CONTACT:
Tel: 0356-433174  

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →