Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Anunț prelungire perioada de selecție a grupului țintă aferent proiectului “Îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

luni, 19 martie 2018 | Anunțuri

În urma solicitărilor primite, de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, Prof. univ. dr. DUȚĂ Ciprian, în calitate de manager al proiectului “Îmbunătățirea nivelului competentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948, decide:

  • Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 30 aprilie 2018.
  • Termen preconizat de afișare a listei finale a GT: 31 mai 2018 [citește mai mult]

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →