Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri

Anunț examen pentru posturi contractuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.168 din 15 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, examen pentru ocuparea unor posturi vacante perioadă nedeterminată / perioadă determinată.

Analize medicale gratuite

În cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene ce se derulează în cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara – Clinicile de Obstetrică-Ginecologie 1 și 2 (Maternitatea Bega), gravidele asigurate și neasigurate cu domiciliul în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, beneficiază de ANALIZE MEDICALE GRATUITE:

 • consultație de specialitate obstetrică-ginecologie;
 • ecografie obstetrică și ginecologică;
 • analize de laborator și test Babeș-Papanicolau.
 • ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11-S19 +6zile);
 • dublu test / triplu test;
 • supravegherea sarcinii normale sau cu risc crescut.

La Maternitatea Bega, programări se pot face la tel. 0771489433

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta telefonic coordonatorul acestui program – d-na conf. univ. dr. Izabella Petre – la tel. 0722646058.

Concurs pentru posturi contractuale

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată / perioadă determinată.

Analiza politicii publice ce vizează constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar

Pentru a sprijini demersurile Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, în vederea realizării Analizei politicii publice ce vizează constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar, vă rugăm să completați Chestionarul de estimare a impactului, relevanței și căilor eficiente de acțiune pentru constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar.

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România transmite că:

„Pentru o bună înțelegere a contextului acestei acțiuni vă reamintim de asemenea că demersul inițiat de către Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) privind profesiile/funcțiile nemedicale specifice sectorului sanitar înseamnă în același timp:

 1. Recunoașterea unei realității. Existența unui specific al activității profesionale desfășurată de personalul nemedical din sectorul sanitar este o realitate. Ea poate fi constatată, spre exemplu, în cazul specialiștilor în resurse umane: organizarea muncii, recrutarea, încadrarea etc. sunt tot atâtea exemple ale unui specific al muncii. specialiștilor în achiziții, specialiștilor responsabili cu suportul tehnic etc.
 2. Adaptarea la o nevoie. Buna funcționare a unităților sanitare este dependentă de existența lucrătorilor specializați în toate activitățile specifice personalului nemedical. Istoricul recent și estimările bazate pe diferitele scenarii indică la unison o creștere a specializării în viitor. 
 3. Așezarea cadrului legal pe realități și pe nevoi. Din moment ce pentru toți cei din sistemul sanitar atât realitățile cât și nevoile amintite constituie certitudini, așezarea cadrului legal pe nevoi intervine ca o necesitatea firească. Înlocuirea apartenenței la profesiile comune a acestor categorii de activități profesionale cu calitatea de profesii specifice sectorului sanitar rezultă cu necesitate. Singura condiție o constituie desfășurarea eforturilor comune pentru suprapunerea ordinii de drept peste realitatea profesională.”

Concurs pentru posturi contractuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, OUG 183/2020 modificată cu Legea 33/2021, concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante perioadă nedeterminată și temporar vacante perioadă determinată.

Anunț organizare selecție Proiect 149478

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, în calitate de beneficiar al proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

Perioada de preluare dosare este de 13.12.2021 – 17.12.2021

Rugăm să completați documentele atașate (declarații tip), iar apoi să vă prezentați  la etajul I, scara spirală, acces în spital – intrarea de la Amfiteatru, între orele 08:00 – 15:00.

A se consulta fișierele atașate:

 • Analize medicale – Programări, începând de azi 07.12.2021 la Medicina Muncii la Dna Dr.Vișan Doina, telefon: 0744.428.441
 • Declarații de completat (model atașat)
 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achizitiona de la sediul spitalului
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) / Hotărâre divorț (dacă este cazul)
 • Copii certificate naștere copii (dacă este cazul)
 • Copie diploma licență/Adeverință
 • Cazier judiciar – în original
 • C.V.
 • Extras cont bancă
 • Copie Carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul), Revisal ITM (dacă este cazul)
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Dosar plic

În perioada 20.12.2021 – 24.12.2021 se va elibera de către DSP Ordinul de confirmare în specialitate și repartiția către spital, care vor fi depuse în cutia de corespondență Resurse Umane, aflată lângă Registratura Spitalului. 

Nu ești singură în lupta cu abuzurile! 0800.500.333 – Linie telefonică Non Stop, Gratuită

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) desfășoară Campania națională de informare cu privire existența liniei telefonice 0800.500.333, cu scopul de a promova la nivelul structurilor locale numărul unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane.

nu-esti-singura-in-lupta-cu-abuzurile

Anunț organizare promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale / examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Program Vizită

Durata vizitei este limitată la 15 minute, 1 aparținător/pacient.

ORAR VIZITĂ SECȚII
– Luni-Vineri: 14:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 14:00 – 20:00

ORAR VIZITĂ ATI
– Luni-Vineri: 11:00 – 13:00, 17:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 11:00 – 13:00

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României