Selectează o Pagină

LEGISLATIE ADMINISTRATIVA

  • Ordinul 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
  • Ordinul 1764 din 22 decembrie 2006 privind criteriile de clasificare a spitalelor judetene

  • Ordinul 1301 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

  • Ordinul 617 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate