Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Psihiatrie II

Secția Psihiatrie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara dispune de 33 paturi, distribuite în 6 saloane, dintre care 25 de paturi în cadrul compartimentului acuți și 8 paturi în cadrul compartimentului cronici. De asemenea, secția dispune de sală de tratament, sala de mese, cabinet medici rezidenti, cabinet medici specialiști, un oficiu și grupuri sanitare.

Serviciile oferite de către secția Psihiatrie II a SCJUPBT includ:

  • spitalizare pe compartimentele Acuți și Cronici,
  • evaluare pacienți prin serviciul de urgență,
  • testare psihologică,
  • efectuare de testări neurocognitive și proiective, efectuarea scalelor de evaluare pentru diverse tulburări psihopatologice.

Condițiile hoteliere au fost îmbunătățite considerabil în vara/toamna anului 2017, printr-o renovare/igienizare generală a secției efectuată cu sprijinul conducerii unității sanitare.

În ceea ce privește performanțele secției, pe parcursul anilor 2015 și 2016, peste 450 de cazuri au fost internate anual pe secția Psihiatrie II și peste 1500 de cazuri au fost consultate / evaluate anual prin serviciul de urgență de către personalul medical specializat al secției Psihiatrie II.

Str. Iancu Văcărescu Nr. 21-23, Timișoara
Tel. 0256-463001, int. 282; 0256-493859, 0256-493860

Adresa electronică de contact pentru întrebări și sesizări: psihiatrie2@hosptm.ro

Procedura de externare Psihiatrie

Plan de management Psihiatrie

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →