Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri Prima pagină

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2023

Perioada de preluare dosare este de 08.12.2022 – 16.12.2022

Rugăm să completați documentele atașate (declarații tip), iar apoi să vă prezentați  la scara spirală  etajul I, între orele 09,00 – 11,00 și 14.00-15.00.

 • Dosar plic
 • Analize medicale – Programări, începând de azi 05.12.2022 la Medicina Muncii –

D-na Dr.Vișan Doina, telefon: 0744.428.441 (clădirea Ortopedie demisol)

După finalizarea fișei medicale se  efectueaza protectia muncii

 • Cazier judiciar – în original
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Declarații de completat (modele atasate)
 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achizitiona de la sediul spitalului (chioșc copiator lângă scara spirală parter)
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat (COPIE)
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) / Hotărâre divorț (dacă este cazul)
 • Copii certificate naștere copii (dacă este cazul)
 • Copie diploma licență/Adeverință
 • C.V.
 • Extras cont bancă
 • Copie Carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul),  Raport de activitate emis de către ITM (dacă este cazul) pentru calcularea vechimii în muncă și acordarea gradației

Ordinul de confirmare eliberat de către DSP în specialitate va fi trimis la adresa de email: elisabeta.zuban@hosptm.ro denumit NUME PRENUME_ORDIN CONFIRMARE.  

Informații suplimentare la nr. Tel 0356-433162 în intervalul 09.00-11.00 14.00-15.00

Anunț organizare promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale / examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Concurs pentru ocuparea unui post contractual – casier

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul instituției Bdul Liviu Rebreanu, nr.156, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, modificată și completată și prevederile OUG 80/16.06.2022, concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier.

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Program Vizită

Durata vizitei este limitată la 15 minute, 1 aparținător/pacient.

ORAR VIZITĂ SECȚII
– Luni-Vineri: 14:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 14:00 – 20:00

ORAR VIZITĂ ATI
– Luni-Vineri: 11:00 – 13:00, 17:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 11:00 – 13:00

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României