Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Serviciul de urgență 112
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri Anunțuri

Anunț angajare Responsabil Tehnic – proiect INSPIRED

Privind ocuparea postului de responsabil tehnic proiect – perioadă determinată de 3 luni –cu posibilitate prelungire, cu normă parțială, pe proiectul „Strategii inovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia afecţiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia (INSPIRED)”, ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. Contract POC 92/09.09.2016, derulat în cadrul Centrului de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara.

Proiectul „Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen”, acronim “CAR-NK”

Proiectul „Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor induse de polenul de ambrosia”, acronim INSPIRED

Arhivă anunțuri 2016

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  următoarele posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi asistent de cercetare științifică – biolog
 • 1 post asistent de cercetare științifică – farmacist rezident, ultimul an

Detalii organizare concurs:

 • 16.12.2016 – Publicare anunț
  Anunț concurs
  Bibliografia propusă pentru concurs
  Tematica Biologi
  Tematica Farmacie Clinică
 • Înscrierile la  concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
 • Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

 • un post vacant medic specialist, specialitate alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie clinică din cadrul Ambulatoriului integrat pentru copii;
 • un post medic primar , specialitatea medicină de laborator la Unitatea de transfuzii sanguine;
 • un post medic specialist, specialitatea epidemiologie la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • un post medic rezident ultimul an, specialitatea boli infecțioase la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • patru posturi medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă la Compartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 • cinci posturi medic specialist, specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă la Comartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă.

Detalii organizare concurs:

Anunţ organizare  examen  de  promovare  în data de 23.12.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  următoarele posturi vacante:

 • un post de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • un post de  medic primar, confirmat în specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 28.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 28.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 – preluarea dosarelor
 • 08.12.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă -16.12.2016, ora 14.00 în Amfiteatrul ”B” al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Proba practică şi proba de interviu – 19.12.2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi comunicate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 20.12.2016, ora 15.00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs:

 • 22.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 22.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 09:00 -10:00, 13:00 -15:00 )
 • 08.12.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 12.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 16.12.2016, ora 14:00 – proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului.
  (Din motive obiective, proba scrisă a concursului organizat  în data de 16.12.2016, ora 900 pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante  din cadrul  S.C.J.U.P.B.T.  va avea loc la ora 1400 în amfiteatrul ”A”.)
 • 19.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate proba scrisă
 • 20.12.2016 până la ora 15:00 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 21.12.2016 până la ora 12:00 – soluţionare contestaţii
 • 21.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.12.2016 – proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 28.12.2016 până la ora 15:00.

Concurs pentru angajare pe perioada determinata pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen (CAR-NK)

ID: P_37_786, cod MySMIS: 103662, nr. contract POC 32/01.09.2016

Concurs pentru angajare pe perioada determinată pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia” (INSPIRED)

ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. contract POC 92/09.09.2016

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara sunt scoase la concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post consilier juridic gr. IA, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în specialitate şi vechime în specialitate de minim 6 ani si 6 luni — Compartiment juridic

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • un post vacant de medic specialist, specialitate otorinolaringologie la compartiment ORL copii din cadrul Secţiei Clinică ORL;
 • un post de medic specialist, specialitate neurologie la Secţia Clinică Neurologie I;
 • un post de medic specialist, specialitate pediatrie la Secţia clinică Pediatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct dc lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante perioadă nedeterminată:

 • 1 post șef serviciu, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în domeniul economic, vechime în specialitate de minim 6 ani si  6 luni și cunoștințe operare PC – Serviciul de evaluare și statistică medicală.

Detalii organizare concurs:

 • 11.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 14.11.2016 – 25.11.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 preluarea dosarelor (program: 9.00–11.00; 13.00-15.00);
 • 28.11.2016 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins);
 • 29.11.2016, până la ora 11.00 – depunere contestații selecție dosare concurs;
 • 29.11.2016 până la ora 15.00 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare;
 • Proba scrisă – 08.12.2016, ora 10.00, Birou Director Medical;
 • Afișare rezultate proba scrisă – 09.12.2016;
 • Depunere contestații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Soluționare conteștații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Afișare rezultate finale după proba scrisă – 13.12.2016;
 • Proba practică și proba de interviu – 14.12.2016, ora 10.00;
 • Afișare rezultate finale – 15.12.2016, până la ora 15.00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Detalii organizare concurs:

 • 01.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 01.11.2016 – 14.11.2016 (inclusiv) până la ora 15:00 preluarea dosarelor (program: 09:00-11:00, 13:00-15:00);
 • 15.11.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 16.11.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs;
 • 17.11.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare;
 • Proba scrisă – 23.11.2016, ora 14:00 în Amfiteatrul A al spitalului;
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Depunere contestaţii – 25.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Soluţionare contestaţii – 28.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 29.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Proba practică şi proba de interviu – 05.12.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale06.12.2016 pâna la ora 15:00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi vacante de  medic specialist, specialitate anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • un post de medic specialist, specialitate neurochirurgie la Secția clinică Neurochirurgie;

Detalii organizare concurs:

Anunț organizare examen de promovare în data de 10.10.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Calendar organizare concurs:

 • 21.09.2016-publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.09.2016-27.09.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 28.09.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.09.2016-depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 30.09.2016-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 06.10.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Afişare rezultate proba scrisă-07.10.2016,ora 15,00.
 • Depunere contestaţii-10.10.2016,ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii-11.10.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-11.10.2016,ora 15,00.
 • Proba practică/interviu pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de consilier juridic gr.IA va avea loc la Compartimentul juridic-parter clădire centrală SCJUPB Timișoara, în data de 12.10.2016, ora 10.00.
 • Afişare rezultate finale-13.10.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare  următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea neurochirurgie la Compartiment chirurgie generală (politraumatisme);
 • 1 (un) post vacant de medic primar specialitatea pediatrie la cabinet pediatrie-mucoviscidoză din cadrul Ambulatoriului integrat, str.Păltiniș nr.5-cabinete pentru copii;
 • 1 (un) post vacant de  medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 23.08.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 23.08.2016 – 05.09.2016(inclusiv) până la ora 1500 preluarea dosarelor (program: 0800-0900, 1300-1500 )
 • 07.09.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 08.09.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.09.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă
  15.09.2016, ora 0900 în Amfiteatrul A al spitalului – asistenti medicali, registratori/statisticieni medicali, referent de specialitate.
  15.09.2016, ora 1100 în Amfiteatrul A al spitalului – celelalte categorii de posturi (infirmiere, ingrijitoare, brancardieri, muncitori calificati, muncitori necalificati).
 • Afişare rezultate proba scrisă –16.09.2016 pana la ora 1500.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 19.09.2016 pana la ora 1500.
 • Soluţionare contestaţii – 20.09.2016 pana la ora 1500.
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 21.09.2016 pana la ora 1500.
 • Proba practică şi proba de interviu 22.09.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 26.09.2016 pana la ora 1500
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015, următoarele posturi temporar vacante:

 • 1 (un) post de medic specialist ortopedie – traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  un post vacant  de medic specialist specialitatea alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie din cadrul Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord. de Urgenţă nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;
 • 1 (un) post vacant de medic rezident ultimul an specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;

Detalii organizare concurs

 • 08.04.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Metodologia de calcul
  Rezultate selecție dosare de concurs
 • Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.
 • 22.06.2016 – Concursul din data de 17.06.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist ATI și medic rezident ultimul an specialitatea ATI, din cadrul Secției Clinice Pediatrie – compartiment terapie acută a fost amânat din motive obiective și va avea loc în data de 04.07.2016, ora 09,00 la Secția Clinică ATI din cadrul spitalului.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Detalii organizare concurs:

 • 21.07.2016 – publicare anunţ
  – Anunț concurs
 • 21.07.2016-27.07.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 28.07.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.07.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 01.08.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 05.08.2016,ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 08.08.2016, ora 15,00.
 • Depunere contestaţii – 09.08.2016,ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 10.08.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 10.08.2016,ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 11.08.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale-12.08.2016, ora 15,00.
  – Rezultate proba scrisa
  – Proces verbal final

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 07.06.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 07.06.2016-13.06.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 14.06.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 15.06.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 16.06.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 23.06.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.06.2016, ora 15,00.
  – Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 27.06.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 28.06.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-28.06.2016,ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 29.06.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 30.06.2016, ora 15,00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 21.04.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.04.2016-27.04.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 28.04.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.04.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 03.05.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 09.05.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 10.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 11.05.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 12.05.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 12.05.2016, ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 13.05.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 16.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

DESFĂȘURĂTOR PROIECT DE VOLUNTARIAT „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Programul dorește să identifice elevi doritori să participe în cadrul proiectului național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la o săptămână de voluntariat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara „Pius Brânzeu”.

Programul se adresează elevilor care au împlinit 14 ani, au acceptul părinților de a participa la acest eveniment și sunt însoțiți de un cadru didactic din școala la care studiază.

Pentru a participa la această acțiune, viitorii voluntari sunt obligați să urmeze următorii pași:

 1. Să primească acceptul unui părinte, scris, că acesta este de acord cu implicarea acestuia în activitatea de voluntariat.
 2. Să completeze un contract de voluntariat individual, pus la dispoziție de instituția școlară de unde provine.
 3. Să primească un cadru didactic însoțitor (unul pentru fiecare instituție de învățământ, nominalizat de conducerea acesteia)
 4. Să trimită datele de contact ale voluntarului și ale însoțitorului pe adresa de email voluntariat@hosptm.ro . Datele necesare sunt: nume, prenume, adresa de email și număr de telefon.
 5. În cazul în care o instituție de învățământ are mai mulți voluntari, poate trimite
  un tabel cu elevii pentru întreaga școală.

Pentru accesul în spital, voluntarii sunt obligați să îmbrace costum de spital curat, bonetă pe cap, mască de față și să poarte încălțări adecvate unui cadru spitalicesc.

Activitățile se desfășoară în săptămâna 18-22 aprilie și se împart în funcție de numărul de voluntari înscriși, iar programul se va adapta. Program provizoriu:

 • Ziua 1 : 18.04.2016 – Pregătirea și prezentarea programului, Centrul ONCOGEN sala de conferințe ora 10.
 • Secția Radiologie prezentare
 • Casa Austria chestionare pacienți
 • Unitatea de primire a urgențelor
 • Curs de prim ajutor ATI
 • Vizor bloc operator
 • Ziua 5: 22.04.2016 – înmânarea diplomelor

Desfășurător proiect de voluntariat în format PDF

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015, un număr de posturi vacante. Precizăm că posturile au fost publicate în ziarul Viața Medicală nr.2/08.01.2016.

Detalii organizare concurs

 • 11.01.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Borderou selecție dosare
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

COVID-19

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Centrul de Evaluare COVID-19

Tel. 0771493540
L-V între orele 08:00-12:00
centruldeevaluare@hosptm.ro

(citește mai mult)

Programare testare COVID

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României