Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri Anunțuri

Studiu de piață pentru echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara in vederea dezvoltarii continue a activitatii clinice, respectiv pentru cresterea calitatii actului medical si al sigurantei pacientilor, intentioneaza sa acceseze fonduri Europene nerambursabile din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C12 – Sanatate, Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia specifica. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale. In vederea elaborarii documentelor de licitatie publica aferente componentelor de finantare, va rugam sa ne transmiteti ofertele tehno-economice

 Scoatere la concurs a postului de coordonator de centru pentru Timișoara

Având în vedere desfășurarea în cadrul SCJUPBT a proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)”, cod MySMIS/SIPOCA 129439/733, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și scoaterea la concurs a postului de coordonator de centru pentru Timișoara

Anunț organizare promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale / examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Concurs pentru ocuparea unui post contractual – casier

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul instituției Bdul Liviu Rebreanu, nr.156, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, modificată și completată și prevederile OUG 80/16.06.2022, concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier.

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Program Vizită

Durata vizitei este limitată la 15 minute, 1 aparținător/pacient.

ORAR VIZITĂ SECȚII
– Luni-Vineri: 14:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 14:00 – 20:00

ORAR VIZITĂ ATI
– Luni-Vineri: 11:00 – 13:00, 17:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 11:00 – 13:00

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României