Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelenta populatiei din regiunea vestica a Romaniei.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale din intreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului si calitatii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitara din oras, preocuparile se axeaza pe:

  • obtinerea satisfactiei pacientilor
  • perfectionarea continua a personalului
  • promovarea cercetarii medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

NOUTATI
DRG
» Ordinul nr. 208 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

LEGISLAŢIE
» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016
» Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 ‐ 2015
» HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
» ORDIN nr. 185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016
» Anexa VII-PNS - Normele de aplicare şi defalcarea lunară trimestrială a sumelor alocate derulării programelor / subprogramelor pe 2015

UZ INTERN


CERCETARE