Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 26.11.2015 – publicare anunț
  – Anunț concurs
 • 26.11.2015-04.12.2015 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 07.12.2015 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins)
 • 08.12.2015 – depunere contestații selecție dosare concurs
 • 09.12.2015 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
 • Proba scrisă – 15.12.2015, ora 10 în Sala de curs, etajul 1-ATI al spitalului.
 • Afișare rezultate proba scrisă – 16.12.2015, ora 15,00.
 • Depunere contestații – 17.12.2015, între orele 08-10.
 • Soluționare contestații – 17.12.2015, ora 15
 • Afișare rezultate finale proba scrisă – 18.12.2015, ora 15,00.
 • Proba practică și proba de interviu – 21.12.2015, ora și locul de desfășurare va fi anunțat ulterior.
 • Afișare rezultate finale-22.12.2015, ora 15,00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • 1(un) post de medic specialist anatomie patologică la Serviciul Anatomie Patologică;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 , următoarele posturi vacante:

 • 5 (cinci) posturi de medic specialist specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD;

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015 următorul post temporar vacant:

 • un post de medic specialist chirurgie vasculară la Secția Clinică Chirurgie Vasculară.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post cu jumătate de normă de medic specialist ortopedie și traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie II.
 • 2 posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 și al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015, următoarele posturi vacante:

 • 1(un) post de medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie la Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului de specialitatea pentru sportivi;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea pneumologie la cabinetul de pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • 1(un) post de medic primar specialitatea medicină internă la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la CONCURS. În conformitate cu  art. 31, alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 83/2014 Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi:

 • 1(un) post de medic primar specialitatea obstetrica-ginecologie pentru Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie II;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea chirurgie generala pentru Ambulatorul de Specialitate pentru Studenti;

Calendar organizare concurs:

 • 07.08.2015 – publicare anunţ – ANUNŢ CONCURS
 • Precizări la anunțul de concurs în legătura cu taxa de concurs – PRECIZĂRI

Informații utile