Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  următoarele posturi vacante:

 • un post de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • un post de  medic primar, confirmat în specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD.

Detalii organizare concurs:

 • 02.12.2016 – Publicare anunț
  Anunț concurs
  – Tematica Radiologie și Imagistică Medicală
  – Tematica Medicină de urgență
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 28.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 28.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 – preluarea dosarelor
 • 08.12.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă -16.12.2016, ora 14.00 în Amfiteatrul ”B” al spitalului.
 • Proba practică şi proba de interviu – 19.12.2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi comunicate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 20.12.2016, ora 15.00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs:

 • 22.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 22.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 09:00 -10:00, 13:00 -15:00 )
 • 08.12.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 12.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 16.12.2016, ora 09:00 – proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 19.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate proba scrisă
 • 20.12.2016 până la ora 15:00 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 21.12.2016 până la ora 12:00 – soluţionare contestaţii
 • 21.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.12.2016 – proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 28.12.2016 până la ora 15:00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • un post vacant de medic specialist, specialitate otorinolaringologie la compartiment ORL copii din cadrul Secţiei Clinică ORL;
 • un post de medic specialist, specialitate neurologie la Secţia Clinică Neurologie I;
 • un post de medic specialist, specialitate pediatrie la Secţia clinică Pediatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct dc lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru angajare pe perioada determinata pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen (CAR-NK)

ID: P_37_786, cod MySMIS: 103662, nr. contract POC 32/01.09.2016

Concurs pentru angajare pe perioada determinată pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia” (INSPIRED)

ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. contract POC 92/09.09.2016

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante perioadă nedeterminată:

 • 1 post șef serviciu, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în domeniul economic, vechime în specialitate de minim 6 ani si  6 luni și cunoștințe operare PC – Serviciul de evaluare și statistică medicală.

Detalii organizare concurs:

 • 11.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 14.11.2016 – 25.11.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 preluarea dosarelor (program: 9.00–11.00; 13.00-15.00);
 • 28.11.2016 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins);
 • 29.11.2016, până la ora 11.00 – depunere contestații selecție dosare concurs;
 • 29.11.2016 până la ora 15.00 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare;
 • Proba scrisă – 08.12.2016, ora 10.00, Birou Director Medical;
 • Afișare rezultate proba scrisă – 09.12.2016;
 • Depunere contestații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Soluționare conteștații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Afișare rezultate finale după proba scrisă – 13.12.2016;
 • Proba practică și proba de interviu – 14.12.2016, ora 10.00;
 • Afișare rezultate finale – 15.12.2016, până la ora 15.00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Detalii organizare concurs:

 • 01.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 01.11.2016 – 14.11.2016 (inclusiv) până la ora 15:00 preluarea dosarelor (program: 09:00-11:00, 13:00-15:00);
 • 15.11.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 16.11.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs;
 • 17.11.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare;
 • Proba scrisă – 23.11.2016, ora 14:00 în Amfiteatrul A al spitalului;
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Depunere contestaţii – 25.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Soluţionare contestaţii – 28.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 29.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Proba practică şi proba de interviu – 05.12.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale06.12.2016 pâna la ora 15:00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara sunt scoase la concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi vacante de  medic specialist, specialitate anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • un post de medic specialist, specialitate neurochirurgie la Secția clinică Neurochirurgie;

Detalii organizare concurs:

Anunț organizare examen de promovare în data de 10.10.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post consilier juridic gr. IA, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în specialitate şi vechime în specialitate de minim 6 ani si 6 luni — Compartiment juridic

Calendar organizare concurs:

 • 21.09.2016-publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.09.2016-27.09.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 28.09.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.09.2016-depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 30.09.2016-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 06.10.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Afişare rezultate proba scrisă-07.10.2016,ora 15,00.
 • Depunere contestaţii-10.10.2016,ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii-11.10.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-11.10.2016,ora 15,00.
 • Proba practică/interviu pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de consilier juridic gr.IA va avea loc la Compartimentul juridic-parter clădire centrală SCJUPB Timișoara, în data de 12.10.2016, ora 10.00.
 • Afişare rezultate finale-13.10.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare  următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea neurochirurgie la Compartiment chirurgie generală (politraumatisme);
 • 1 (un) post vacant de medic primar specialitatea pediatrie la cabinet pediatrie-mucoviscidoză din cadrul Ambulatoriului integrat, str.Păltiniș nr.5-cabinete pentru copii;
 • 1 (un) post vacant de  medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 23.08.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 23.08.2016 – 05.09.2016(inclusiv) până la ora 1500 preluarea dosarelor (program: 0800-0900, 1300-1500 )
 • 07.09.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 08.09.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.09.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă
  15.09.2016, ora 0900 în Amfiteatrul A al spitalului – asistenti medicali, registratori/statisticieni medicali, referent de specialitate.
  15.09.2016, ora 1100 în Amfiteatrul A al spitalului – celelalte categorii de posturi (infirmiere, ingrijitoare, brancardieri, muncitori calificati, muncitori necalificati).
 • Afişare rezultate proba scrisă –16.09.2016 pana la ora 1500.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 19.09.2016 pana la ora 1500.
 • Soluţionare contestaţii – 20.09.2016 pana la ora 1500.
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 21.09.2016 pana la ora 1500.
 • Proba practică şi proba de interviu 22.09.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 26.09.2016 pana la ora 1500
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015, următoarele posturi temporar vacante:

 • 1 (un) post de medic specialist ortopedie – traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  un post vacant  de medic specialist specialitatea alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie din cadrul Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord. de Urgenţă nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;
 • 1 (un) post vacant de medic rezident ultimul an specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;

Detalii organizare concurs

 • 08.04.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Metodologia de calcul
  Rezultate selecție dosare de concurs
 • Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.
 • 22.06.2016 – Concursul din data de 17.06.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist ATI și medic rezident ultimul an specialitatea ATI, din cadrul Secției Clinice Pediatrie – compartiment terapie acută a fost amânat din motive obiective și va avea loc în data de 04.07.2016, ora 09,00 la Secția Clinică ATI din cadrul spitalului.

Informații utile