Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015, următorul post temporar vacant:

 • 1 (un) post de medic primar medicină de laborator la Laborator Clinic Analize Medicale.

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • 1 (un) post de medic specialist otorinolaringologie la Secția Clinică ORL;
 • 1 (un) post de medic specialist chirurgie generală la Compartiment Chirurgie Generală (politraumatisme)

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015, un număr de posturi vacante. Precizăm că posturile au fost publicate în ziarul Viața Medicală nr.2/08.01.2016.

Detalii organizare concurs

 • 11.01.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Borderou selecție dosare
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu Legea nr. 319/2003, următorul post vacant:

 • 1(un) post cu 0,5 normă de cercetător-biolog principal la Nucleul de Cercetare Imuno-fiziologie și Biotehnologii.

Detalii organizare concurs

 • 30.12.2015 – publicare anunț
  Anunț concurs
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 30 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea înscrierii.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius BrînzeuTimişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs

 • 23.12.2015 – publicare anunț
  Anunț concurs
 •  23.12.2015-07.01.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor (program 08-09, 13-15 )
 •  08.01.2016 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 •  11.01.2016 – depunere contestații selecție dosare concurs
 •  12.01.2016 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
 •  Proba scrisă
  -15.01.2016, ora 08 în Amfiteatrul A al spitalului – asistenți medicali,asistenți medicali șefi, tehnicieni radiologie
  -15.01.2016, ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului – celelalte categorii de posturi.
 •  Afișare rezultate proba scrisă-18.01.2016,ora 15,00.
  Proces verbal – proba scrisă
 •  Depunere contestații – 19.01.2016.
 •  Soluționare contestații – 20.01.2016, ora 15.
 •  Afișare rezultate finale proba scrisă – 21.01.2016,ora 15.
 •  Proba practică și proba de interviu – 22.01.2016, ora și locul de desfășurare vor fi anunțate ulterior.
 •  Afișare rezultate finale-25.01.2016, ora 15,00.
  Proces verbal – rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.3, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015, următoarele  posturi vacante:

 • un post vacant de farmacist specialist farmacie generală la Farmacie;
 • un post vacant de medic rezident an V specialitatea medicină de urgență la UPU-SMURD.

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015, următoarele  posturi temporar vacante.

 • 1 (un) post cu 0,5 normă de medic specialist reumatologie la cabinetul de reumatologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • 1 (un) post de medic stomatologie la Cabinetul de stomatologie (asigură și urgențe).

Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Calendar organizare concurs:

Anunț organizare  examen  de  promovare în data de 16.12.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Calendar organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 26.11.2015 – publicare anunț
  – Anunț concurs
 • 26.11.2015-04.12.2015 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 07.12.2015 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 08.12.2015 – depunere contestații selecție dosare concurs
 • 09.12.2015 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
 • Notă concurs: Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din data de 15.12.2015 va avea loc la etajul 2 – Sala de curs, Secția Clinică ATI-SCJUPBT.
  Notă concurs
 • Proba scrisă – 15.12.2015, ora 10 în Sala de curs, etajul 1-ATI al spitalului.
 • Afișare rezultate proba scrisă – 16.12.2015, ora 15,00.
  Proces verbal – posturi temporar vacante
 • Depunere contestații – 17.12.2015, între orele 08-10.
 • Soluționare contestații – 17.12.2015, ora 15
 • Afișare rezultate finale proba scrisă – 18.12.2015, ora 15,00.
 • Proba practică și proba de interviu – 21.12.2015, ora și locul de desfășurare va fi anunțat ulterior.
 • Afișare rezultate finale-22.12.2015, ora 15,00.
  Proces verbal cu rezultatele finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • 1(un) post de medic specialist anatomie patologică la Serviciul Anatomie Patologică;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 , următoarele posturi vacante:

 • 5 (cinci) posturi de medic specialist specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD;

Detalii organizare concurs:

Informații utile