Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Anunț de selecție parteneri POCU-OS

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, cu sediul în Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723, Timișoara, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Alegeri pentru Consiliul de Etică

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502 din 19 decembrie 2016 care implică modificarea regulamentului de funcționare și componența Consiliilor de Etică, Spitalul Clinic Județean ”Pius Brînzeu” din Timișoara organizează în data de 15 Februarie 2017 orele 9-14 (Hol Amfiteatru B) alegeri pentru completarea Consiliului de Etică cu următoarele poziții:

 • 2 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului fără integrare clinică (rețea)
 • 1 reprezentant ales ai asistenților medicali din spital
 • 1 reprezentant ales al Asociațiilor de Pacienți înscrise în Registrul Organizațiilor de Pacienți gestionat de Ministerul Sănătății

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului SCJUPBT până cel târziu în data de 10 Februarie 2017, orele 12:00.

În vederea întocmirii listelor de candidați, Asociațiile de Pacienți sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unității, Propuneri pentru Consiliul de Etica al SCJUPBT, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 13 februarie 2017, orele 12:00.

Propunerile de candidaturi din partea secțiilor sau individuale din partea corpului medical fără integrare clinică precum și din partea asistenților medicali se vor face tot prin cereri înregistrate la Registratura unității, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 10 februarie 2017, orele 12:00.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai SCJUPBT fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică la ONCOGEN

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003,  un post de asistent de cercetare științifică (inginer gr.II profil chimie) la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN”.

Anunț angajare Responsabil Tehnic – proiect INSPIRED

Privind ocuparea postului de responsabil tehnic proiect – perioadă determinată de 3 luni –cu posibilitate prelungire, cu normă parțială, pe proiectul „Strategii inovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia afecţiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia (INSPIRED)”, ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. Contract POC 92/09.09.2016, derulat în cadrul Centrului de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara.

 • 27.01.2017 – Publicare anunț
 • NOTIFICARE: Data, locul și ora concursului
  Din cauze obiective, membrii comisiei nu se pot întruni în data de 03.03.2017, interviul și proba practică vor avea loc în data de 13.03.2017, ora 10.00, la sediul Centrului de Terapii Genice și Celulare în tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, Bv. L. Rebreanu, nr.156, Timișoara.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art. 31, al. 1 și al. 2 din Ord. de Urgență nr. 83/2014 și Ord. nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, un număr de posturi vacante de medici din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Calendar organizare concurs:

 • 05.01.2017 – Publicare anunț concurs
 • 06.01.2017 – 19.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 20.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
  Toate dosarele au fost admise
 • 23.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 25.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 27.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 30.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 31.01.2017 până la ora 1200 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 31.01.2017 până la ora 1500 – soluţionare contestaţii
 • 01.02.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 02.02.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 03.02.2017 până la ora 1500.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 28.12.2016 – Publicare anunț concurs
 • 29.12.2016 – 12.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 16.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 17.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 18.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 20.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 23.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 24.01.2017 până la ora 1500 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 25.01.2017 până la ora 1200 – soluţionare contestaţii
 • 25.01.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.01.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 30.01.2017 până la ora 1500.
 • 31.01.2017Rezultate contestații

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  următoarele posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi asistent de cercetare științifică – biolog
 • 1 post asistent de cercetare științifică – farmacist rezident, ultimul an

Detalii organizare concurs:

 • 16.12.2016 – Publicare anunț
  Anunț concurs
  Bibliografia propusă pentru concurs
  Tematica Biologi
  Tematica Farmacie Clinică
 • Înscrierile la  concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
 • Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

 • un post vacant medic specialist, specialitate alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie clinică din cadrul Ambulatoriului integrat pentru copii;
 • un post medic primar , specialitatea medicină de laborator la Unitatea de transfuzii sanguine;
 • un post medic specialist, specialitatea epidemiologie la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • un post medic rezident ultimul an, specialitatea boli infecțioase la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • patru posturi medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă la Compartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 • cinci posturi medic specialist, specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă la Comartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă.

Detalii organizare concurs:

Anunţ organizare  examen  de  promovare  în data de 23.12.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  următoarele posturi vacante:

 • un post de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • un post de  medic primar, confirmat în specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 28.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 28.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 – preluarea dosarelor
 • 08.12.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă -16.12.2016, ora 14.00 în Amfiteatrul ”B” al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Proba practică şi proba de interviu – 19.12.2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi comunicate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 20.12.2016, ora 15.00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs:

 • 22.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 22.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 09:00 -10:00, 13:00 -15:00 )
 • 08.12.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 12.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 16.12.2016, ora 14:00 – proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului.
  (Din motive obiective, proba scrisă a concursului organizat  în data de 16.12.2016, ora 900 pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante  din cadrul  S.C.J.U.P.B.T.  va avea loc la ora 1400 în amfiteatrul ”A”.)
 • 19.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate proba scrisă
 • 20.12.2016 până la ora 15:00 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 21.12.2016 până la ora 12:00 – soluţionare contestaţii
 • 21.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.12.2016 – proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 28.12.2016 până la ora 15:00.

Concurs pentru angajare pe perioada determinata pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen (CAR-NK)

ID: P_37_786, cod MySMIS: 103662, nr. contract POC 32/01.09.2016

Concurs pentru angajare pe perioada determinată pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia” (INSPIRED)

ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. contract POC 92/09.09.2016

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara sunt scoase la concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post consilier juridic gr. IA, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în specialitate şi vechime în specialitate de minim 6 ani si 6 luni — Compartiment juridic

Informații utile