Această prezentare necesită JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraș, preocupările se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord. de Urgenţă nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 07.06.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 07.06.2016-13.06.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 14.06.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 15.06.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 16.06.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 23.06.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.06.2016, ora 15,00.
  – Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 27.06.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 28.06.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-28.06.2016,ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 29.06.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 30.06.2016, ora 15,00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 21.04.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.04.2016-27.04.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 28.04.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.04.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 03.05.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 09.05.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 10.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 11.05.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 12.05.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 12.05.2016, ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 13.05.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 16.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

DESFĂȘURĂTOR PROIECT DE VOLUNTARIAT „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Programul dorește să identifice elevi doritori să participe în cadrul proiectului național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la o săptămână de voluntariat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara „Pius Brânzeu”.

Programul se adresează elevilor care au împlinit 14 ani, au acceptul părinților de a participa la acest eveniment și sunt însoțiți de un cadru didactic din școala la care studiază.

Pentru a participa la această acțiune, viitorii voluntari sunt obligați să urmeze următorii pași:

 1. Să primească acceptul unui părinte, scris, că acesta este de acord cu implicarea acestuia în activitatea de voluntariat.
 2. Să completeze un contract de voluntariat individual, pus la dispoziție de instituția școlară de unde provine.
 3. Să primească un cadru didactic însoțitor (unul pentru fiecare instituție de învățământ, nominalizat de conducerea acesteia)
 4. Să trimită datele de contact ale voluntarului și ale însoțitorului pe adresa de email voluntariat@hosptm.ro . Datele necesare sunt: nume, prenume, adresa de email și număr de telefon.
 5. În cazul în care o instituție de învățământ are mai mulți voluntari, poate trimite
  un tabel cu elevii pentru întreaga școală.

Pentru accesul în spital, voluntarii sunt obligați să îmbrace costum de spital curat, bonetă pe cap, mască de față și să poarte încălțări adecvate unui cadru spitalicesc.

Activitățile se desfășoară în săptămâna 18-22 aprilie și se împart în funcție de numărul de voluntari înscriși, iar programul se va adapta. Program provizoriu:

 • Ziua 1 : 18.04.2016 – Pregătirea și prezentarea programului, Centrul ONCOGEN sala de conferințe ora 10.
 • Secția Radiologie prezentare
 • Casa Austria chestionare pacienți
 • Unitatea de primire a urgențelor
 • Curs de prim ajutor ATI
 • Vizor bloc operator
 • Ziua 5: 22.04.2016 – înmânarea diplomelor

Desfășurător proiect de voluntariat în format PDF

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;
 • 1 (un) post vacant de medic rezident ultimul an specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;

Detalii organizare concurs

 • 08.04.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Metodologia de calcul
  Rezultate selecție dosare de concurs
 • Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.
 • 22.06.2016 – Concursul din data de 17.06.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist ATI și medic rezident ultimul an specialitatea ATI, din cadrul Secției Clinice Pediatrie – compartiment terapie acută a fost amânat din motive obiective și va avea loc în data de 04.07.2016, ora 09,00 la Secția Clinică ATI din cadrul spitalului.

Informații utile