MISIUNEA SCJUT

De a oferi servicii medicale de excelenta populatiei din regiunea vestica a Romaniei.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE A SCJUT

Ne propunem ca spitalul nostru sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale din intreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului si calitatii.

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE A SCJUT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitara din oras, preocuparile se axeaza pe:

 • obtinerea satisfactiei pacientilor
 • perfectionarea continua a personalului
 • promovarea cercetarii medicale
INFORMATII
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante.
  - Anunț concurs
  - Selecţie dosare
  - Rezultate concurs 

  Calendar organizare concurs:
  – 23.12.2014 – publicare anunţ
  – 23.12.2014-14.01.2015 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
  – 16.01.2015 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  – 19.01.2015 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
  – 20.01.2015 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
  Proba scrisă - 23.01.2015, ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului.
  Afişare rezultate proba scrisă – 26.01.2015,ora 15,00.
  Depunere contestaţii – 26.01.2015
  Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale proba scrisă – 27.01.2015
  – Candidatii admisi la proba scrisa se vor prezenta in data de 28.01.2015 ora 10 la sectiile si compartimentele pentru care si-au depus dosarele de concurs, pentru a sustine proba practica si proba de interviu.
  Proba practică şi proba de interviu - 28.01.2015,ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului.
  Afişare rezultate finale – 29.01.2015, ora 15,00.
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează la sediul unităţii concurs pentru ocuparea funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical şi director de îngrijiri. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara la următoarele date: susţinerea probei scrise (test grilă) în data de 16.02.2015, ora 10.00, susţinerea proiectului de specialitate şi a interviului de selecţie în data de 18.02.2015, ora 10.00.
  - Anunț concurs
  - Bibliografia pentru concurs
  - Teme-proiect pentru concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează la sediul unităţii concurs pentru ocuparea funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director financiar contabilConcursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara la următoarele date: susţinerea probei scrise (test grilă) în data de 30.03.2015, ora 10.00, susţinerea proiectului de specialitate şi a interviului de selecţie în data de 01.04.2015, ora 10.00.
  - Anunț concurs
  - Bibliografia pentru concurs
  - Teme-proiect pentru concurs