MISIUNEA SCJUT

De a oferi servicii medicale de excelenta populatiei din regiunea vestica a Romaniei.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE A SCJUT

Ne propunem ca spitalul nostru sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale din intreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului si calitatii.

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE A SCJUT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitara din oras, preocuparile se axeaza pe:

 • obtinerea satisfactiei pacientilor
 • perfectionarea continua a personalului
 • promovarea cercetarii medicale
INFORMATII
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante.
  - Anunț concurs
  - Selectie dosare
  Borderou selectie dosare
  Calendar organizare concurs:
  -09.03.2015-publicare anunţ
  -09.03.2015-20.03.2015(inclusiv)până la ora 15,00, preluarea dosarelor,pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -09.03.2015-13.03.2015(inclusiv)până la ora 15,00, preluarea dosarelor,pentru posturile pe perioadă determinată
  -24.03.2015- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)- pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -16.03.2015- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)- pentru posturile pe perioadă determinată
  -25.03.2015- depunere contestaţii selecţie dosare concurs, pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -17.03.2015-depunere contestaţii selecţie dosare concurs, pentru posturile pe perioadă determinată
  -26.03.2015- soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare, pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -18.03.2015-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare, pentru  posturile pe perioadă determinată
  Proba scrisă -01.04.2015, ora 10 în Amfiteatrul A „Prof.Dr.Ştefan Gavrilescu” al Spitalului.(pentru ambele categorii de posturi)
  Afişare rezultate proba scrisă-02.04.2015,ora 15,00.
  Proces verbal – proba scrisă – posturi temporar vacante
  Proces verbal – proba scrisă – posturi vacante
  Depunere contestaţii-03.04.2015,ora 08,00.
  Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale proba scrisă-03.04.2015,ora 15,00.
  Proba practică şi proba de interviu -06.04.2015, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
  Afişare rezultate finale-07.04.2015, ora 15,00.
  – Proces verbal rezultate finale – posturi vacante
  – Proces verbal rezultate finale – posturi temporar vacante
NOUTATI
EVENIMENTE
» 20-21 martie 2015, Timişoara:
Conferinţa regională "Managementul bolilor reumatice - Ediţia I"
Invitație participanţi
Invitație pacienţi
Program simpozion
Formular de înscriere

» 8-9 mai 2015, Bucureşti:
Conferinţa naţională interdiciplinară "Stres, Anxietate, Depresie (S.A.D.): 3 provocări care necesită o abordare interdisciplinară"
WebsiteInvitațieÎnscriere

LEGISLAŢIE
» HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
» ORDIN nr. 185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016
» Hotararea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare
» Ordinul CNAS 1449/798/2014 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

UZ INTERN


CERCETARE